Кафедра технологій здоров'я та спорту

Фізичне виховання в НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» є невід’ємною частиною системи освіти та професійної підготовки фахівця, важливою складовою гуманітарного виховання, формування почуття патріотизму, фізичного та морального здоров’я, вдосконалення фізичного виховання. та психологічна підготовка до активного життя та професійної діяльності.

Метою діяльності кафедри є наукові дослідження, розробка та вдосконалення навчально-методичних підходів до формування культури здоров’я та рівня фізичної підготовленості здобувачів вищої освіти, шляхом впровадження технологій ведення здорового способу життя, управління станом організму людини, вдосконалення методів фізичної та психологічної підготовки молоді до активного життя та професійної діяльності.

Ідейною основою діяльності кафедри оздоровчих і спортивних технологій є загальнолюдські та гуманістичні цінності, що базуються на національних традиціях, досвіді, досягненнях педагогічної науки і практики.

Діяльність відділення базується на принципах індивідуально-особистісного підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення, безперервності цього процесу тощо.

Критеріями ефективності формування культури здоров’я здобувачів вищої освіти НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» є рівень фізичного розвитку та показники їх здоров’я, сформованість навичок щодо використання ними основних засобів і форм. фізичного виховання, дотримання принципів ведення здорового способу життя, відсутність шкідливих звичок, ставлення до занять, які проводить кафедра.

Об’єкти, на які спрямована освітня діяльність кафедри

Діяльність кафедри оздоровчо-спортивних технологій НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» здійснюється відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про фізичну культуру і спорт» та інших законодавчих актів держави.

Об’єктом діяльності є здобувачі вищої освіти НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», які навчаються на І та ІІ курсах денної, заочної форм навчання.

Особлива увага приділяється формуванню компетентності ведення здорового способу життя, формуванню культури здоров’я, професійно-прикладній фізичній підготовці та зміцненню здоров’я учнів засобами фізичної культури і спорту.

Підтримка персоналу

Навчальний процес на кафедрі здійснює НПП кафедри.

Усі педагоги мають вищу освіту фізичної культури і спорту, відповідну професійну підготовку.