Вибіркові навчальні дисципліни циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Кафедра фізичного виховання

Кафедра фізичного виховання є загально-університетською кафедрою, що проводить практичні заняття та лекційний курс з фізичного виховання зі студентами усіх факультетів НТУУ «КПІ» перших та других курсів загальною чисельністю понад 8 тис. осіб.

Мета кафедри – розробка новітніх педагогічних технологій вдосконалення навчального процесу з фізичного виховання, проведення моніторингу функціонального стану та здоров’я студентів та викладачів НТУУ «КПІ», виховання здорових і всебічно розвинених фахівців, організація та проведення занять з фізичного виховання, тренування та спортивне вдосконалення студентів університету, підготовка до змагань різного рівня.

Студенти за власним бажанням обирають один з 14-ти видів спорту, що культивуються на кафедрі. Заняття проводяться зі студентами раз на тиждень.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ (ПЛАВАННЯ)

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Плавання – чудовий засіб для всебічного фізичного розвитку людини з чітко означеною оздоровчою спрямованістю. Ніякий інший вид фізичної діяльності як дорослих, так і дітей, не зрівняється із заняттями у воді.

Уміння плавати – життєва необхідна навичка для людини будь-якого віку. Добре плаваюча людина, як правило, не ризикує життям, перебуваючи у воді, бо знає, що допливе до берега або зуміє протриматися на воді, поки не приспіє допомога.

«Він не вміє ні читати, ні плавати», — так стародавні греки говорили про неосвічену людину, вважаючи, що плавання — не тільки оздоровчий, але й освітянський засіб.

Нова РСО з фізвиховання.

Рейтингова система оцінювання встановлює «правила гри» при оцінюванні. У фізвихованні пройшло багато змін, які вплинули на виставлення балів. Це привело до створення «перехідної» РСО.

Поилання на РСО 1 курс

Поилання на РСО 2 курс

Рейтингова система оцінювання результатів навчання студентів з освітнього компонента Фізичне виховання-2 курс

Семестровий рейтинг студента з освітнього компонента «Фізичне виховання-2» складається з балів, що він отримує впродовж 3-4 семестру за:

Рейтингова система оцінювання результатів навчання студентів з освітнього компонента «Фізичне виховання-1»

Семестровий рейтинг студента з освітнього компонента «Фізичне виховання-1» складається з балів, що він отримує впродовж 1-2 семестру за:

Збірна команда НТУУ "КПІ" зі спортивного туризму

 

3-4 жовтня 2020 року відбувся навчально - тренувальний збір збірної команди НТУУ "КПІ" зі спортивного туризму під керівництвом викладача кафедри фізичного виховання Соги С.М. Під час збору студенти відпрацьовували техніку бівуачних робіт, техніку подолання природніх перешкод та транспортування умовно потерпілого учасника по пересічній місцевості, а також орієнтування на місцевості як вночі так і в денний час.

Теоретичний курс з дисципліни "Фізичне виховання"

Заняття під чаc карантину будуть проводитись на платформі Moodle університету за адресою https://do.ipo.kpi.ua

До системи дистанційного навчання з дисципліни "Фізичне виховання", що розроблена кафедрами фізичного виховання і спортивного вдосконалення включено різні види завдань, що в комплексі дозволяють підтримувати необхідний рівень фізичного та функціонального стану студентів, мають оздоровчу  та прикладну спрямованість в розвитку фізичних якостей. Вони мотивують свідоме відношення у студентів до самостійних занять фізичним вихованням на основі ретельного самоаналізу фізичного стану.

Сторінки