ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ З ПЛАВАННЯ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ З ПЛАВАННЯ

 • шрифт - Times New Roman;
 • розмір шрифту - 14;
 • міжрядковий інтервал - 1,5 інтервали;
 • параметри сторінки - формат А4;
 • орієнтація - книжна;
 • верхнє, нижнє поля - 20 мм;
 • ліве поле - 25 мм;
 • праве поле -15 мм
 • Обсяг роботи – 10-12 сторінок.
 • Мова – Українська.
 • Структура реферату: титульний аркуш, план роботи, вступ, основна частина, висновки, список літератури (8-12 джерел із зазначенням сторінок).

 

Критерії оцінки рефератів

Критерії

Бали

Глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція

10

Уміння виділити головні аспекти, зробити висновки

9,5

Повне розкриття проблеми

8

Реферат компілятивного рівня

7

Тема розкрита не повністю

6

Роботу не зараховано

0