ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ

  1. Набір тексту здійснюється шрифтом Times New Roman, розмір шрифту 14;
  2. Назви розділів набирати 14 шрифтом, усі великі напівжирні. Пункти і підпункти, у разі наявності останніх, напівжирним курсивом;
  3.  Міжрядковий інтервал -1,5;
  4. Поля- ліве-25мм., праве-15 мм., верхнє- 20мм., нижнє- 20мм.;
  5. Відступ в абзацах- 1, 25 см.;
  6. Обсяг реферату складає 20 сторінок, оформленного в текстовому редакторі Microsoft Word, файл у форматі .doc или .docx;
  7. Нумерація сторінок у правому нижньому куті;