Види діяльності викладача Антонюк О.В

Відповідальних за спортивно-оздоровчу роботу на ІЕЕ. Відповідає за оформлення атестаційних та залікових відомостей ІЕЕ.

Організовує а проводить спортивно-масові заходи на ІЕЕ та змагання з різних видів спорту на першість факультету.

Проводить практичні заняття зі студентами навчального відділення плавання (групи «зелених», які в змозі проплисти 25 метрів самобутнім способом та групи «синіх», які достатньо фізично підготовлені, щоб проплисти самобутнім способом 50 метрів і більше, та володіють деякими елементами спортивної техніки плавання).

Розробляє індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів навчального відділення плавання.

Бере участь у науковій роботі по темі «Розробка технологій вдосконалення навчального процесу» та готує до друку наукові статті, тези по вищезгаданій тематиці.

Бере участь в організації та проведенні Спартакіади НТУУ «КПІ», змагань на першість факультетів з плавання та тематичних днів присвячених певному стилю плавання («День кролю на грудях», «Веселі старти на воді» та ін.).

Тези:  "Особенности подготовки юных ватерполистов в условиях недостатка учебно-тренировочной базы"

"Повышение мотивации занятиями плаванием студентов НТУУ «КПИ» средствами водного поло"

"Особенности психофизиологических реакций организма студентов, обучающихся на специализации «плавание»"