Волейбол

Викладачі :

Абрамов Сергій Анатолійович -старший викладач, відповідальний за навчального відділення волейболу;
Міщук Діана Миколаївна -доцент;
Довгопол Едуард Петрович - викладач;
Сироватко Зоя Вікторівна -ст. викладач;
Томашевський Дмитро Володимирович - ст. викладач каф. спортивного вдосконалення.

Волейбол - один з наймасовіших видів спорту у нашій країні. Секрет його популярності полягає в тому, що він доступний всім віковим групам. Але особливо поширений той вид спорту в молодіжному середовищі. Волейбол включає різноманітні форми рухової діяльності, розвиває точність і швидкість рухів, сприяє розвитку серцево-судинної нервової, дихальної систем, поліпшенню обміну речовин, зміцненню опорно-рухового апарату.

Заняття в відділенні волейбол зі студентами проходять: проходять в спортивному залі № 2 навчального корпусу № 24. У секції з волейболу займаються хлопці і дівчата, усіх рівней підготовленості. Заняття зі студентами проводяться на першому та другому курсі, два рази у тиждень.

Навчальне заняття з волейболу тривалістю 90 хв. складається з:
-підготовчої частини (15-20 хв.), мета якої організувати і психологічно підготувати студентів до активної діяльності за допомогою спеціальних і підвідних фізичних вправ;
-основної частини (50-60 хв.), під час якої студенти опановують новий матеріал;
-заключної частини (10 - 15 хв.), яка передбачає поступове зниження фізичного навантаження, зниження збудження після виконаної роботи та приведення організму у відносно спокійний стан за допомогою вправ на розслаблення м'язів, дихальних вправ.

Проводиться Спартакіада НТУУ "КПІ" з волейболу між факультетами. Беруть участь майже всі факультети університету. Змагання тривають на протязі дух місяців, проводиться більш ніж 50 ігор. У кінці змагань учасники та команди переможці нагороджуються пам'ятними дипломами і кубками.

Основні цілі занять волейболом:
    підвищення функціональних можливостей організму засобами занять волейболом;
    сприяння всебічному гармонійному розвитку, відмова від шкідливих звичок, покращення розумової і фізичної праце­здатності;
    формування думки про систематичні заняття фізич­ними вправами з урахуванням особливостей їх майбутньої про­фесії, фізичне самовдосконалення та здоровий спосіб життя;
    отримання студентами та учнями необхідних знань, умінь та навиків у галузі фізичної культури з метою профілактики захворювань, відновлення здоров'я та підвищення професійної працездатності;
    оволодіння методами визначення фізичного стану та само­контролю;
    виховання організаторських навиків, особистої гігієни та загартовування організму;
    вміння складати та виконувати вправи з комплексів ранкової гігієнічної гімнастики; удосконалення спортивної майстерності студентів.

 

Збірна команда НТУУ "КПІ" з волейболу

 

Комплекси вправ  самостійних занять для студентів відділення волейбол