Волейбол

викладачі відділення волейбол НТУУ"КРІ"

Заняття проходять у навчальному корпусі № 24.
Праве крило, 2 поверх, зала № 2.

Викладачі:
Абрамов Сергій Анатолійович – відповідальний за навчальне відділення, ст. викладач;
Міщук Діана Миколаївна – ст. викладач;
Сироватко Зоя Вікторівна – викладач;
Довгопол Едуард Петрович – викладач.

Волейбол – один з наймасовіших видів спорту у нашій країні. Секрет його популярності полягає в тому, що він доступний всім віковим групам. Але особливо поширений цей вид спорту в молодіжному середовищі. Волейбол включає різноманітні форми рухової діяльності, розвиває точність і швидкість рухів, сприяє розвитку серцево-судинної, нервової, дихальної систем, поліпшенню обміну речовин, зміцненню опорно-рухового апарату.
У навчальному відділенні з волейболу займаються хлопці і дівчата усіх рівнів підготовленості.

Презентація Волейбол.

Навчальне заняття з волейболу тривалістю 90 хв. складається з:
- підготовчої частини (15-20 хв.), мета якої організувати і психологічно підготувати студентів до активної діяльності за допомогою спеціальних і підготовчих фізичних вправ;
- основної частини (50-60 хв.), під час якої студенти опановують новий матеріал;
- заключної частини (10 - 15 хв.), яка передбачає поступове зниження фізичного навантаження, зниження збудження після виконаної роботи та приведення організму у відносно спокійний стан за допомогою вправ на розслаблення м'язів, дихальних вправ.


Основні цілі занять волейболом:

  • підвищення функціональних можливостей організму засобами волейболу;
  • сприяння всебічному гармонійному розвитку, відмова від шкідливих звичок, покращення розумової і фізичної працездатності;
  • формування думки про систематичні заняття фізичними вправами з урахуванням особливостей їх майбутньої професії, фізичне самовдосконалення та здоровий спосіб життя;
  • отримання студентами необхідних знань, умінь та навиків у галузі фізичної культури з метою профілактики захворювань, відновлення здоров'я та підвищення професійної працездатності;
  • оволодіння методами визначення фізичного стану та самоконтролю;
  • виховання організаторських навиків, загартовування організму;
  • вміння складати та виконувати вправи з комплексів ранкової гігієнічної гімнастики;
  • удосконалення спортивної майстерності студентів.

 

АНОТАЦІЇ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ з волейболу