Відділення волейбол

Теми рефератів для І курсу

 1. Історія виникнення  та розвитку волейболу.
 2. Чемпіони та призери Олімпійських ігор, Чемпіонатів світу та Європи з волейболу.
 3. Розвиток волейболу в Україні. Видатні українські волейболісти.
 4. Правила проведення змагань з волейболу. Загальні поняття та термінологія в волейболі.
 5. Принципи комплектації команд. Ігрові амплуа гравців.
 6. Етапи, цілі та задачі фізичної підготовки у волейболі.
 7. Етапи, цілі та задачі технічної підготовки у волейболі.
 8. Етапи, цілі та задачі тактичної підготовки у волейболі.
 9. Технічні прийоми в волейболі: техніка верхньої та нижньої передач. Особливості навчання техніці передач у волейболі.
 10. Технічні прийоми в волейболі: техніка подач. Особливості навчання техніці подач у волейболі.
 11. Вплив занять волейболом на стан здоров’я студентів.
 12. Класифікація травм, характерних для волейболістів. Профілактика травматизму та способи надання першої допомоги при травмах.
 13. Контроль та самоконтроль самопочуття студентів на заняттях фізичним вихованням. Вимоги до ведення щоденника самоконтролю студента.
 14. Правила техніки безпеки на заняттях з фізичного виховання. Особиста та загальна гігієна на заняттях з волейболу.
 15. Адаптація функціональних систем організму студентів до фізичних навантажень під час занять з волейболу.
 16. Здоров’я – як державне завдання і особиста потреба людини.
 17. Профілактика захворювань як біологічна і соціальна проблема
 18. Медико – гігієнічні аспекти здорового способу життя.
 19. Режими праці і відпочинку, їх вплив на здоров'я.
 20. Труд як невід’ємна складова існування, його позитивний і негативний вплив на здоров'я.
 21. Гігієнічна культура і здоров'я.
 22. Загартовування і здоров'я людини.
 23. Сучасні проблеми харчування. Екологія харчування
 24. Принципи правильного харчування.
 25. Складові харчових продуктів і їх значення для організму.
 26. Дієти і здоров'я людини.
 27. Харчування під час фізичних навантажень.
 28. Здоров’я чоловіка і жінки зрілого віку.
 29. Очікування і народження дитини.
 30. Здоров'я дитини.
 31. Здоров'я осіб похилого і старечого віку.
 32. Огляд і аналіз поширених систем оздоровлення.
 33. Здоровий спосіб життя і його складові.
 34. Профілактика шкідливих звичок.
 35. Поняття про соціально-біологічні основи фізичної культури.
 36. Організм людини як єдина саморегулююча система.
 37. Адаптація та стійкість організму людини до різних умов зовнішнього середовища.
 38. Вплив спадковості на фізичний розвиток і життєдіяльність людини.
 39. Культура здоров'я і боротьба зі шкідливими звичками.
 40. Відновлення розумової працездатності засобами фізичної рекреації.
 41. Фізіологія загартування, форми і методи загартування дорослих.
 42. Фізіологія загартування, форми і методи загартування дітей.
 43. Вплив виробничих факторів на здоров'я і життєдіяльність людини. Профілактика професійних захворювань.
 44. Біологічні ритими і здоров'я людини, сон і здоров'я, запобігання стресам.
 45. Труд як невід’ємна складова існування його позитивний і негативний вплив на здоров'я.
 46. Аналіз поширених систем харчування.
 47. Діагностика здоров'я. огляд і аналіз поширених методик.
 48. Організм людини як біологічна система.
 49. Еталони здоров'я в історичному і сучасному вимірах.
 50. Фітнес і здоров'я.
 51. Сучасна концепція здоров'я і здорового способу життя.
 52. Вплив здорового способу життя на складові здоров'я.

Завдання для складання комплексів фізичних вправ для студентів 1 курсу

 1. Скласти комплекс вправ для розвитку сили рук.
 2. Скласти комплекс вправ для розвитку сили рук з гантелями.
 3. Скласти комплекс вправ для розвитку швидкості.
 4. Скласти комплекс вправ для розвитку стартового ривка волейболіста.
 5. Скласти комплекс вправ для розвитку спритності з м’ячем.
 6. Скласти комплекс вправ для розвитку спритності (естафети).
 7. Скласти комплекс вправ для розвитку гнучкості в парах.
 8. Скласти комплекс вправ для розвитку гнучкості з використанням шведської стінки.
 9. Скласти комплекс вправ для розвитку спеціальної витривалості.
 10. Скласти комплекс вправ для розвитку стрибучості з використанням скакалки.

Теми рефератів для ІІ курсу

 1. Сучасні види волейболу: різновиди спортивної гри та рекреаційні види волейболу.
 2. Використання інвентаря та обладнання в волейболі. Організація та проведення змагань з волейболу.
 3. Тенденції розвитку волейболу у ХX-ХXI століттях. Видатні світові та українські волейболісти.
 4. Вимоги до змісту та методики проведення підготовчої частини занять руховою активністю. Методи і засоби організації підготовчої частини під час занять волейболом.
 5. Вимоги до змісту та методики проведення основної частини занять руховою активністю. Методи і засоби організації основної частини під час занять волейболом.
 6. Вимоги до змісту та методики проведення заключної частини занять руховою активністю. Види та характеристика відновлювальних заходів.
 7. Класифікація, характеристика та види технічних прийомів волейболістів.
 8. Технічні прийоми в волейболі: основи навчання техніці нападаючого удару та техніці блоку.
 9. Етапи, цілі та задачі психологічної підготовки спортсменів у волейболі.
 10. Етапи, цілі та задачі інтегральної підготовки спортсменів у волейболі.
 11. Основи методики розвитку силових якостей волейболістів.
 12. Основи методики розвитку бистроти у волейболістів.
 13. Основи методики розвитку спеціальної витривалості волейболістів.
 14. Основи методики розвитку гнучкості волейболістів.
 15. Основи методики розвитку координаційних здібностей волейболістів.
 16. Основи методики розвитку стрибучості волейболістів.
 17. Методики аеробного тренування.
 18. Методики стрейчингу.
 19. Методики анаеробного тренування.
 20. Методики силового тренування.
 21. Методи відновлення працездатності.
 22. Рухова активність осіб похилого віку, дітей препубертатного віку, вагітних жінок.
 23. Рухова активність осіб з надлишковою  вагою і ожирінням.
 24. Рухова активність осіб із захворюванням серцево-судинної системи.
 25. Рухова активність осіб із захворюванням органів дихання.
 26. Рухова активність осіб з порушенням опорно-рухового апарату.
 27. Функціональна активність людини. Поняття працездатності людини.
 28. Фізіологічна характеристика втоми і відновлення. Види стомлення і відновлення.
 29. Загальна і спеціальна фізична підготовка, їх цілі та завдання.
 30. Форми самостійних занять. Зміст самостійних занять.
 31. Функціональні проби в стані спокою. Функціональні проби і тести з фізичним навантаженням.
 32. Види і зміст педагогічного контролю. Самоконтроль, його зміст. Щоденник самоконтролю.
 33. Основи навчання техніці нападаючого удару у волейболі.
 34. Етапи, цілі та задачі інтегральної підготовки спортсменів у волейболі. Основи навчання техніці блоку у волейболі.
 35. Основи методики розвитку силових якостей волейболістів.
 36. Основи методики розвитку бистроти волейболістів.
 37. Основи методики розвитку спеціальної витривалості волейболістів.
 38. Основи методики розвитку гнучкості волейболістів.
 39. Основи методики розвитку координаційних здібностей волейболістів.
 40. Основи методики розвитку стрибучості волейболістів.

Завдання для складання комплексів фізичних вправ для студентів 2 курсу

 1. Скласти комплекс вправ силових вправ коловим методом.
 2. Скласти комплекс вправ для розвитку сили ніг.
 3. Скласти комплекс вправ для розвитку станової сили.
 4. Скласти комплекс вправ для розвитку сили черевного пресу.
 5. Скласти комплекс вправ для розвитку спритності з використанням рухливих ігор.
 6. Скласти комплекс вправ для розвитку спритності з волейбольним м’ячем.
 7. Скласти комплекс вправ для розвитку рівноваги.
 8. Скласти комплекс вправ для розвитку гнучкості.
 9. Скласти комплекс вправ для розвитку стрибучості з обтяженням.
 10. Скласти комплекс вправ для розвитку стрибкової витривалості.

Базова література:

 1. Грушко В.С. Здоров’я людини та основи здорового способу життя: навчальний посібник / В.С. Грушко. – Тернопіль: ТНПУ, 2012. – 386 с.
 2. Щербина В.А., Операйло С.І. Фізична культура і біогуманітарна підготовка студентів вузів: Навч. посібник. – К., 1995. – 208 с.
 3. Круцевич Т.Ю., Безверхня Г.В. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: - К.: Олімп. л-ра; 2010. – 248с.
 4. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Індивидуальное здоровье; теория и практика. – Киев: Медкнига, 2011. – 108с.
 5. Бар-Ор, О. Здоровье детей и двигательная активность: от физиологических основ до практического применения. – К.: Олимп. л-ра, 2009. - 528с.
 6. Старение и двигательная активность/ под ред. С.Джесси Джоунс, Дебри Дж. Роуз. – К.: Олимп. л-ра, 2012. - 440с.
 7. Хоулі Едвард. Т., Френкс Б. Дон.  Оздоровчий фітнес – К.: Олимп. л-ра, 2000. - 368с.
 8. Беляев А. В. Булыкина Л. В. Волейбол: теория и методика тренировки [Школа тренера] М.: ФиС, 2007 184 с., ил.
 9. Беляев А. В. Савина М. В. Волейбол: Учебник для высших учебных заведений физической культуры. Под ред. Беляева А. В. М.: «Физкультура, образование, наука», 2000. 368 с., ил.
 10. Губа В. П. Родин А. В. Волейбол в университете: Теоретическое и учебно−методическое обеспечение системы подготовки студентов в спортивном клубе [Текст]: учебн. пособие М.: Советский спорт, 2009. 164 с.
 11. Беляев А. В., Булыкина Л. В. Волейбол: теория и методика тренировки [Школа тренера] М.: ФиС, 2007. 184 с., ил.
 12. Беляев А. В. Савина М. В. Волейбол: Учебник для высших учебных заведений физической культуры. Под ред. Беляева А. В. М.: «Физкультура, образование, наука», 2000. 368 с., ил.
 13. Губа В. П. Родин А. В. Волейбол в университете: Теоретическое и учебно−методическое обеспечение системы подготовки студентов в спортивном клубе [Текст]: учебн. пособие М.: Советский спорт, 2009. 164 с.
 14. Железняк Ю. Д. Волейбол: примерная программа спортивной подготовки для детско−юношеских школ, специализированных детско−юношеских школ олимпийского резерва (этапы: спортивно−оздоровительный, начальной подготовки, учебно−тренировочный) [Текст]. М.: Советский спорт, 2009. 112 с.
 15. Железняк Ю. Д., Кулишенко И. В., Крякина Е. В. Методика обучения физической культуре М.: Издательский центр «АКАДЕМИЯ», 2013. 256 с.
 16. Железняк Ю. Д. и др. Спортивные игры: Совершенствование спортивного мастерства. Учебник рекомендованный УМО М.: Издательский центр «АКАДЕМИЯ», 2012. 400 с.
 17. Клещев Ю. Н. Волейбол. (Серия « Школа тренера») М. : Физкультура и Спорт, 2005. 400 с., ил., 203 с
 18. Козина Ж. Л. Спортивные игры: учебник для студ. пед. вузов в 2−х томах. Том 1 Под общей ред. Козиной Ж. Л. Харьков, 2013. 446.
 19. Романенко В. О. Фомин Е. В. Средства и методы обучения и совершенствования техники и тактики вторых передач (подготовка связующего игрока): метод. сборник М.: ВФВ, 2012. Вып. № 9. 29 с.
 20. Слупский Л. Н. Волейбол. Игра связующего. Москва: ФиС, 1984. 95 с.
 21. Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения: допущено УМО в качестве учеб. для вузов ред. Ю. Д. Железняк и др.. 7−е изд., стер. М.: Академия, 2012. 518 с.
 22. Фомин Е. В. Булыкина Л. В., Суханов А. В. Технико−тактическая подготовка волейболистов: метод. пособие М.: ВФВ, 2012. 56 с.
 23. Шипулин Г. Я. Анализ соревнований высококвалифицированных волейболистов как основа построения соревновательно−тренировочной деятельности в классическом волейболе: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / М., 2002. 153 c.
 24. Шляпников С. К. Кривошеин А. А. Комплексная тренировка связующего игрока: Метод. пособие М.: Вып. № 5. 2011. 30 с.
 25. Efficiency of Technician−Tactical Actions in Competitive Activity of Elite Volleyball Players, 2001. №5. − P.34−36.
 26. http://volleyball.sport.ua/
 27. http://www.volley.ru/
 28. Особливості організації та проведення змагань з волейболу за спрощеними правилами у вищих навчальних закладах: метод. рекомендації. Уклад. Д. М. Міщук. К.: НТУУ «КПІ», 2015. – 29 с.
 29. Методические основы обучения подачам в волейболе сост. Г. В. Савицкая. Ульяновск: УлГТУ, 2012. 36 с. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://venec.vlstu.ru/lib/disk/2013/vol.pdf (Дата звертання 24.07.2019).
 30. Волейбол: навчальна програма для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю / укл. В. В. Туровський та ін. Мінмолодьспорт, Федерація волейболу України, Республіканський науково-методичний кабінет. К., 2009. 138 с.
 31. Волейбол: Примерные программы спорт. подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР: этапы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. М.: Советский спорт, 2004. 94 с.
 32. Пляжный волейбол. Процесс спортивной подготовки отечественных и зарубежных игроков – теоретико-методические, организационно-практические, биомеханические и биологические аспекты. Методический сборник всероссийской федерации волейбола / под ред. В. В. Костюков. В. В. М. : ВФВ, 2014. Вып. 18. 63 с.
 33. Пляжный волейбол: педагогическое, медико-биологическое и психологическое сопровождение подготовки спортсменов (отечественный и зарубежный опыт). Методический сборник Всероссийской федерации волейбола / под ред. В. В. Костюкова. М.: ВФВ, 2013. 84 с.
 34. Савченко М. І. Волейбол: навчально-методичний посібник для студентів факультетів фізичного виховання вищих навчальних закладів. Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2008. 288 с.
 35. Ширяєв І. А., Ахмеров Е. К. Волейбол: навчальний посібник для студентів спеціальності «Фізична культура» установ, що забезпечують отримання вищої освіти. Мінськ: БДУ, 2005. 144 с.
 36. Теорія і методика фізичного виховання. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання / за редакцією Т. Ю. Круцевич. Київ: Олімпійська література, 2012. 391 с.