Відділення туризму

Реферати для студентів 1 курсу .

 1. Історія розвитку спортивного туризму в Україні.
 2. Керівні та нормативні документи зі спортивного туризму.
 3. Види туризму, їх особливості.
 4. Пішохідний туризм.
 5. Гірський туризм.
 6. Спелеотуризм.
 7. Спеціальне спорядження в спортивному туризмі.
 8. Змагання зі спортивного туризму.
 9. Суддівство змагань та визначення результатів в спортивному туризмі.
 10. Тактика подолання дистанції з техніки пішохідного туризму.
 11. Історія виникнення скелелазіння в світі.
 12. Види спортивного скелелазіння.
 13. Боулдеринг.
 14. Вузли, використовувані в скелелазінні.
 15. Лазіння з нижньою страховкою.
 16. Здоров’я – як державне завдання і особиста потреба людини.
 17. Профілактика захворювань як біологічна і соціальна проблема
 18. Медико – гігієнічні аспекти здорового способу життя.
 19. Режими праці і відпочинку, їх вплив на здоров'я.
 20. Труд як невід’ємна складова існування, його позитивний і негативний вплив на здоров'я.
 21. Гігієнічна культура і здоров'я.
 22. Загартовування і здоров'я людини.
 23. Сучасні проблеми харчування. Екологія харчування
 24. Принципи правильного харчування.
 25. Складові харчових продуктів і їх значення для організму.
 26. Дієти і здоров'я людини.
 27. Харчування під час фізичних навантажень.
 28. Здоров’я чоловіка і жінки зрілого віку.
 29. Очікування і народження дитини.
 30. Здоров'я дитини.
 31. Здоров'я осіб похилого і старечого віку.
 32. Огляд і аналіз поширених систем оздоровлення.
 33. Здоровий спосіб життя і його складові.
 34. Профілактика шкідливих звичок.
 35. Поняття про соціально-біологічні основи фізичної культури.
 36. Організм людини як єдина саморегулююча система.
 37. Адаптація та стійкість організму людини до різних умов зовнішнього середовища.
 38. Вплив спадковості на фізичний розвиток і життєдіяльність людини.
 39. Культура здоров'я і боротьба зі шкідливими звичками.
 40. Відновлення розумової працездатності засобами фізичної рекреації.
 41. Фізіологія загартування, форми і методи загартування дорослих.
 42. Фізіологія загартування, форми і методи загартування дітей.
 43. Вплив виробничих факторів на здоров'я і життєдіяльність людини. Профілактика професійних захворювань.
 44. Біологічні ритими і здоров'я людини, сон і здоров'я, запобігання стресам.
 45. Труд як невід’ємна складова існування його позитивний і негативний вплив на здоров'я.
 46. Аналіз поширених систем харчування.
 47. Діагностика здоров'я. огляд і аналіз поширених методик.
 48. Організм людини як біологічна система.
 49. Еталони здоров'я в історичному і сучасному вимірах.
 50. Фітнес і здоров'я.
 51. Сучасна концепція здоров'я і здорового способу життя.
 52. Вплив здорового способу життя на складові здоров'я.

 

Завдання для складання комплексів фізичних вправ для студентів 1 курсу

 1. Скласти комплекс загально-розвиваючих вправ для розвитку всіх м'язових груп.
 2. Скласти комплекс вправ для розвитку сили м'язів рук, ніг, преса, спини (з вагою власного тіла).
 3. Скласти комплекс вправ для розвитку сили м'язів рук, ніг, пресу, спини (з використанням обтяжень).
 4. Скласти комплекс вправ для розвитку всіх м'язових груп в парах.
 5. Скласти комплекс вправ для  розвитку сили окремих м'язових груп:
 • плечового поясу; рук;
 • тулуба (прес, спина);
 • ніг (без обтяжень).
 1. Скласти комплекс вправ для розвитку сили окремих м'язових груп з використанням обтяжень (гантелі, штанга, еспандер, гумовий джгут):
 • плечового поясу;
 • рук;
 • тулуба (прес, спина);
 • ніг.
 1. Скласти комплекс загально-розвиваючих вправ для розвитку дрібної моторики.
 2. Скласти комплекс вправ для розвитку загальної витривалості.
 3. Скласти комплекс вправ для розвитку спеціальної витривалості.
 4. Скласти комплекс вправ для розвитку швидкісно-силових якостей.

 

Теми рефератів для студентів 2 курсу

 1. Туризм як явище громадського життя. Характеристика основних документів, що регламентують спортивний туризм учнівської та студентської молоді.
 2.  Класифікація спортивного туризму. Класифікація походів.
 3. Комплектування туристської групи. Вимоги до учасників туристських походів різної складності, їх права та обов’язки.
 4. Індивідуальне спорядження для багатоденних походів: характеристика, особливості, підготовка, використання.
 5. Вузли, що використовуються в спортивному туризмі.
 6. Змагання з техніки гірського туризму.
 7. Склад і обов’язки суддів на змаганнях зі спортивного туризму.
 8. Класифікація перешкод в пішохідному туризмі та техніка їх подолання.
 9. Техніка проведення рятувальних робіт на змаганнях з пішохідного та гірського туризму.
 10. Історія виникнення та розвитку скелелазіння в Україні.
 11. Скелелазіння як олімпійський вид спорту.
 12. Швидкісне скелелазіння.
 13. Лазіння на складність.
 14. Спорядження необхідне для занять скелелазінням.
 15. Безпека в скелелазінні.
 16. Спорт. Характеристика видів спорту і рухової активності.
 17. Біоенергетика і біомеханіка рухової активності.
 18. Адаптація  до аеробних і силових навантажень.
 19. Оцінювання стану здоров`я для рухової активності та занять спортом.
 20. Оцінювання рівня фізичної підготовленості.
 21. Самоконтроль за станом здоров`я і фізичної підготовленості під час рухової активності та занять спортом.
 22. Визначення цілей тренувальних програм.
 23. Методики аеробного тренування.
 24. Методики стрейчингу.
 25. Методики анаеробного тренування.
 26. Методики силового тренування.
 27. Методи відновлення працездатності.
 28. Рухова активність осіб похилого віку, дітей препубертатного віку, вагітних жінок.
 29. Рухова активність осіб з надлишковою  вагою і ожирінням.
 30. Рухова активність осіб із захворюванням серцево-судинної системи.
 31. Рухова активність осіб із захворюванням органів дихання.
 32. Рухова активність осіб з порушенням опорно-рухового апарату.
 33. Функціональна активність людини. Поняття працездатності людини.
 34. Фізіологічна характеристика втоми і відновлення. Види стомлення і відновлення.
 35. Загальна і спеціальна фізична підготовка, їх цілі та завдання.
 36. Форми самостійних занять. Зміст самостійних занять.
 37. Функціональні проби в стані спокою. Функціональні проби і тести з фізичним навантаженням.
 38. Види і зміст педагогічного контролю. Самоконтроль, його зміст. Щоденник самоконтролю.

Завдання для складання комплексів фізичних вправ для студентів 2 курсу

 1. Скласти комплекс загально-розвиваючих вправ, спрямованих на корекцію постави.
 2. Скласти комплекс вправ з предметами (наприклад, скакалка) для розвитку сили всіх м'язових груп, рухливості суглобів, розвитку витривалості.
 3. Скласти комплекс вправ, спрямованих на розвиток координаційних здібностей та рівноваги.
 4. Скласти комплекс вправ для розвитку гнучкості, рухливості суглобів.
 5. Скласти комплекс вправ зі стретчінгу.
 6. Скласти комплекс загально-розвиваючих вправ для розвитку сили всіх м'язових груп з використанням імітаційних вправ.
 7. Скласти комплекс вправ для розвитку спритності.
 8. Скласти комплекс дихальних вправ для заключної частини заняття.
 9. Скласти комплекс спеціально-підготовчих вправ в туризмі, скелелазінні в залежності від способу пересування і подоланих перешкод.
 10. Скласти комплекс аеробних вправ.

 

Базова література:

 1. Грушко В.С. Здоров’я людини та основи здорового способу життя: навчальний посібник / В.С. Грушко. – Тернопіль: ТНПУ, 2012. – 386 с.
 2. Щербина В.А., Операйло С.І. Фізична культура і біогуманітарна підготовка студентів вузів: Навч. посібник. – К., 1995. – 208 с.
 3. Круцевич Т.Ю., Безверхня Г.В. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: - К.: Олімп. л-ра; 2010. – 248с.
 4. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Індивидуальное здоровье; теория и практика. – Киев: Медкнига, 2011. – 108с.
 5. Бар-Ор, О. Здоровье детей и двигательная активность: от физиологических основ до практического применения. – К.: Олимп. л-ра, 2009. - 528с.
 6. Старение и двигательная активность/ под ред. С.Джесси Джоунс, Дебри Дж. Роуз. – К.: Олимп. л-ра, 2012. - 440с.
 7. Хоулі Едвард. Т., Френкс Б. Дон.  Оздоровчий фітнес – К.: Олимп. л-ра, 2000. - 368с.
 8. Грабовський Ю.А., Скалій О.В., Скалій Т.В. Спортивний туризм, Навчальний посібник. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2009. - 304 с.
 9. Грабовський Ю.А., Селезньова Т.В. Змагання зі спортивного туризму. / Навч-метод. рекомендації для студентів факультету фізичного виховання. - Херсон: ХДУ, 2004. -72с.
 10. Закон України "Про туризм". - Київ: Відомості Верховної Ради України, 2001.- № 32.
 11.  Кодыш Є.М. Соревнование туристов. - М.: ФиС, 1990.
 12. Серба Т.Б. Техніка безпеки змагань зі спортивного туризму: Методичні рекомендації. - Тернопіль, 2003. - 16с.
 13. Серба Т.Б. Ситуаційні задачі як метод навчання та контролю знань у гуртках спортивного туризму. Навчальний посібник. - Тернопіль, 2001.
 14. Скалій О. В. Основи туризму. Навч. посібник. - Т.: ТДПУ, 2003- 102с.
 15. Спортивний туризм. - Правила змагань. -К.:, 1998.
 16. Соболев С.В. Основы тренировки в спортивно-оздоровительном туризме. Курс лекций по дисциплине: Учебное пособие /Сиб. федер. ун-т; С.В. Соболев]. – Красноярск: ИПК СФУ, 2008. – 106 с.
 17. Федотов Ю.Н., Востоков И. Е. Спортивно-оздоровительный туризм. – М.: 2003.
 18. Технічний регламент проведення змагань з пішохідного туризму
 19. Дрянных Н.М., Романова С.П. Альпинизм и скалолазание. Учебное пособие. — Красноярск: ИПК СФУ, 2009. — 104 с
 20. Мишагин В.Н., Мишагин А.В. Методические аспекты обучения и содержание занятий скалолазанием, Учебно-методическое пособие для студентов Института физической культуры и спорта. — Саратов: СГУ имени Н.Г. Чернышевского, 2019. — 71 с.