Відділення стрільба з лука.

Теми рефератів для студентів 1 курсу

 1. Використання загальнорозвиваючих вправ під час занять зі стрільби з лука.
 2. Спеціальні вправи для розвитку сили м’язів плечового поясу, що використовуються в тренуванні зі стрільби з лука.
 3. Осбливості застосування силових та координаційних вправ під час тренування зі стрільби з лука.
 4. Особливості тренування на тренажерах для розвитку сили м’язів плечового поясу.
 5. Спеціальна фізична підготовка в стрільбі з лука.
 6. Базова психологічна підготовка в стрільбі з лука.
 7. Вплив складно-координаційних вправ на формування нейронних зв’язків у мозку людини.
 8. Вплив складно-координаційних вправ на формування гармонійної особистості.
 9. Вплив психологічної підготовки на формування базових навичок зі стрільби з лука.
 10. Вплив загально-розвиваючих вправ на здоров’я студентів.
 11. Характеристика складно-координаційних видів спорту. Методи та засоби підготовки.
 12. Формування мотивації до здорового способу життя засобами стрільби з лука.
 13. Особливості самоконтролю за функціональним станом організму під час занять зі стрільби з лука.
 14. Інформаційне забезпечення проведення занять зі стрільби з лука.
 15. Історія виникнення та розвитку стрільби з лука.
 16. Розвиток силової витривалості під час занять зі стрільби з лука.
 17. Здоров’я – як державне завдання і особиста потреба людини.
 18. Профілактика захворювань як біологічна і соціальна проблема
 19. Медико – гігієнічні аспекти здорового способу життя.
 20. Режими праці і відпочинку, їх вплив на здоров'я.
 21. Труд як невід’ємна складова існування, його позитивний і негативний вплив на здоров'я.
 22. Гігієнічна культура і здоров'я.
 23. Загартовування і здоров'я людини.
 24. Сучасні проблеми харчування. Екологія харчування
 25. Принципи правильного харчування.
 26. Складові харчових продуктів і їх значення для організму.
 27. Дієти і здоров'я людини.
 28. Харчування під час фізичних навантажень.
 29. Здоров’я чоловіка і жінки зрілого віку.
 30. Очікування і народження дитини.
 31. Здоров'я дитини.
 32. Здоров'я осіб похилого і старечого віку.
 33. Огляд і аналіз поширених систем оздоровлення.
 34. Здоровий спосіб життя і його складові.
 35. Профілактика шкідливих звичок.
 36. Поняття про соціально-біологічні основи фізичної культури.
 37. Організм людини як єдина саморегулююча система.
 38. Адаптація та стійкість організму людини до різних умов зовнішнього середовища.
 39. Вплив спадковості на фізичний розвиток і життєдіяльність людини.
 40. Культура здоров'я і боротьба зі шкідливими звичками.
 41. Відновлення розумової працездатності засобами фізичної рекреації.
 42. Фізіологія загартування, форми і методи загартування дорослих.
 43. Фізіологія загартування, форми і методи загартування дітей.
 44. Вплив виробничих факторів на здоров'я і життєдіяльність людини. Профілактика професійних захворювань.
 45. Біологічні ритими і здоров'я людини, сон і здоров'я, запобігання стресам.
 46. Труд як невід’ємна складова існування його позитивний і негативний вплив на здоров'я.
 47. Аналіз поширених систем харчування.
 48. Діагностика здоров'я. огляд і аналіз поширених методик.
 49. Організм людини як біологічна система.
 50. Еталони здоров'я в історичному і сучасному вимірах.
 51. Фітнес і здоров'я.
 52. Сучасна концепція здоров'я і здорового способу життя.
 53. Вплив здорового способу життя на складові здоров'я.

Завдання для складання комплексів фізичних вправ для студентів 1 курсу

 1. Загальні вправи для розвитку силових здібностей для м’язів верхнього плечового поясу.
 2. Вправи для розвитку силової витривалості м’язів задіяних при стрільбі з лука.
 3. Загальні вправи для розвитку координаційних здібностей.
 4. Вправи для розвитку гнучкості суглобів верхнього плечового поясу.
 5. Вправи з елементами йоги, що використовуються в якості заминки після тренування.
 6. Вправи з елементами силової йоги, для розвитку силової витривалості.
 7. Загальні вправи для розслаблення м’язів після тренування.
 8. Вправи на тренажерах для розвитку силових здібностей для м’язів верхнього плечового поясу.
 9. Загальні вправи для розвитку концентрації та уваги.
 10. Вправи для розвитку психологічної витривалості під час занять зі стрільби з лука.

 

Теми рефератів для студентів 2 курсу

 1. Структурні елементи психологічної підготовки спортсменів.
 2. Вплив психологічної підготовки на ефективність навчально-тренувального процесу зі стрільби з лука.
 3. Використання відеоматеріалів для аналізу алгоритму виконання пострілу.
 4. Аналіз та оцінювання рівня індивідуальної фізичної підготовленості з використанням даних щоденника самоконтролю студента.
 5. Комплексна психологічна підготовка в стрільбі з лука.
 6. Етапи виконання пострілу з класичного (олімпійського) лука.
 7. Етапи виконання пострілу з блочного лука (компаунд).
 8. Основні технічні помилки виконання пострілу з класичного (олімпійського) лука та засоби їх усунення.
 9. Основні технічні помилки виконання пострілу з блочного лука (компаунд) та засоби їх усунення.
 10. Характеристика спеціальних вправ для тренування прицілювання в стрільбі з лука.
 11. Обладнання та технічний інвентар на заняттях зі стрільби з лука.
 12. Особливості харчування спортсменів, які займаються стрільбою з лука.
 13. Особливості техніки безпеки та запобігання травматизму під час занять стрільбою з лука.
 14. Правила проведення змагань зі стрільби з лука.
 15. Історія виникнення та розвитку стрільби з лука в Україні.
 16. Біографія видатних українських лучників.
 17. Спорт. Характеристика видів спорту і рухової активності.
 18. Біоенергетика і біомеханіка рухової активності.
 19. Адаптація  до аеробних і силових навантажень.
 20. Оцінювання стану здоров`я для рухової активності та занять спортом.
 21. Оцінювання рівня фізичної підготовленості.
 22. Самоконтроль за станом здоров`я і фізичної підготовленості під час рухової активності та занять спортом.
 23. Визначення цілей тренувальних програм.
 24. Методики аеробного тренування.
 25. Методики стрейчингу.
 26. Методики анаеробного тренування.
 27. Методики силового тренування.
 28. Методи відновлення працездатності.
 29. Рухова активність осіб похилого віку, дітей препубертатного віку, вагітних жінок.
 30. Рухова активність осіб з надлишковою  вагою і ожирінням.
 31. Рухова активність осіб із захворюванням серцево-судинної системи.
 32. Рухова активність осіб із захворюванням органів дихання.
 33. Рухова активність осіб з порушенням опорно-рухового апарату.
 34. Функціональна активність людини. Поняття працездатності людини.
 35. Фізіологічна характеристика втоми і відновлення. Види стомлення і відновлення.
 36. Загальна і спеціальна фізична підготовка, їх цілі та завдання.
 37. Форми самостійних занять. Зміст самостійних занять.
 38. Функціональні проби в стані спокою. Функціональні проби і тести з фізичним навантаженням.
 39. Види і зміст педагогічного контролю. Самоконтроль, його зміст. Щоденник самоконтролю.

Завдання для складання комплексів фізичних вправ для студентів 2 курсу

 1. Спеціальні силові вправи для розвитку м’язів верхнього плечового поясу, задіяних при стрільбі з лука.
 2. Вправи для розвитку витривалості м’язів верхнього плечового поясу, задіяних при стрільбі з лука.
 3. Координаційні вправи для розвитку навичок, задіяних при стрільбі з лука.
 4. Статичні вправи для розвитку м’язів, задіяних при стрільбі з лука.
 5. Вправи з гумовим джгутом для відпрацьовування елементів пострілу.
 6. Вправи з налокітником для відпрацьовування елементів пострілу
 7. Вправи на утримання прицілу в одній точці та загальної концентрації.
 8. Вправи для розвитку концентрації на кожному етапі циклу пострілу.
 9. Поглиблені вправи для розслаблення м’язів після тренування.
 10. Вправи для розвитку психологічної витривалості під час змагань зі стрільби з лука.

 

Базова література:

 1. Вяткин Б.А. Управление психическим стрессом в спортивных соревнованиях.  Москва: Физкультура и спорт, 1981. 112 с.
 2. Дьякова О. В. Методичні рекомендації з теорії та методики навчання cтрільбі з лука. Київ: НТУУ «КПІ», 2006. 27 с.
 3. Дьякова О.В. Психологічна підготовка на прикладі стрільби з лука: метод.реокменд. Київ: НТУУ «КПІ», 2009. 17 с.
 4. Дьякова О.В. Структура психологічної підготовки студентської молоді
 5. Ильин Е.П. Психология спорта. - СПб.: Питер, 2012. 352 с.
 6. Коверзнева И. А. Психология активности и поведения: учеб.-метод. комплекс. Минск: МИУ, 2010. 316 с.
 7. Львовский Д.З. История развития стрельбы из лука. Этапы подготовки лучника к выстрелу. Психологический аспект подготовки стрелков из лука: курсова робота. Київ: «Національний університет фізичного виховання і спорту України», 2014. 43 с.
 8. Родионов А. В. Психология физического воспитания и спорта. Москва : фонд "Мир" : Академический проект, 2004. 182 с.
 9. у стрільбі з лука: метод.реокменд. Київ: НТУУ «КПІ», 2012. 22 с.
 10. Філіппов М. М. Психофізіологія людини: навч. посіб. Київ: Мауп, 2003. 136 с.
 11. Херригель O. Дзен в искусстве стрельбы из лука, СПб.: «Амфора», 2005
 12. Шитов Ю.Т. Летопись лучного спорта. Москва: ФиС, 1981.
 13. Шитов Ю.Т. Разноцветные мишени. Сборник статей и очерков. Москва: ФиС, 1977.
 14. Вікова та педагогічна психологія: навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Волинська, З. В. Огороднійчук та ін. Київ: Просвіта, 2001. 416 с.
 15. Исследование физической подготовленности стрелков из лука. / Л.В.Тарасова, В.Н. Ешеев, Г.Н. Шадрина. Москва: ВНИИФК, 2004. 33 с.
 16. Основи підготовки студентів в провідних видах спорту НТУУ «КПІ». Частина 2. / Під загал. ред. доц., к.п.н. Скибицького І.Г./ Навчально-методичний посібник. Київ: НТУУ «КПІ», 2008.
 17. Психорегуляция в подготовке спортсменов / Некрасов В.П. и др. Киев: ФиС, 1985. 132 с.
 18. Физическая подготовка стрелка. / Я. В. Гачечиладзе, В. А. Орлов. Москва: ДОСААФ, 1984. 112 с.
 19. Гордиенко. Г. Учись стрелять из лука. Москва: Электронное издание, 2006. - 63 с. 
 20. Фізична підготовка стрільців-початківців як педагогічна проблема / О.Г.Коваль, Т.А. Мельник. «Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка», 2011.
 21. Правила змагань. Стрільба із лука. Федерація стрільби з лука України. Київ, 2017. 48 с.
 22. Грушко В.С. Здоров’я людини та основи здорового способу життя: навчальний посібник / В.С. Грушко. – Тернопіль: ТНПУ, 2012. – 386 с.
 23. Щербина В.А., Операйло С.І. Фізична культура і біогуманітарна підготовка студентів вузів: Навч. посібник. – К., 1995. – 208 с.
 24. Круцевич Т.Ю., Безверхня Г.В. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: - К.: Олімп. л-ра; 2010. – 248с.
 25. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Індивидуальное здоровье; теория и практика. – Киев: Медкнига, 2011. – 108с.
 26. Бар-Ор, О. Здоровье детей и двигательная активность: от физиологических основ до практического применения. – К.: Олимп. л-ра, 2009. - 528с.
 27. Старение и двигательная активность/ под ред. С.Джесси Джоунс, Дебри Дж. Роуз. – К.: Олимп. л-ра, 2012. - 440с.
 28. Хоулі Едвард. Т., Френкс Б. Дон.  Оздоровчий фітнес – К.: Олимп. л-ра, 2000. - 368с.