Відділення спортивної гімнастики

Теми рефератів для студентів 1 курсу

 1. Історія виникнення та розвитку спортивної гімнастики.
 2. Правила зі спортивної гімнастики.
 3. Характеристика спортивних видів гімнастики.
 4. Характеристика травм на заняттях з гімнастики і надання першої допомоги.
 5. Причини травматизму на заняттях з гімнастики.
 6. Запобіжні заходи проти травматизму на заняттях з гімнастики.
 7. Рівень розвитку спортивної гімнастики в Україні.
 8. Техніка безпеки на заняттях зі спортивної гімнастики.
 9. Застосування тренажерів, допоміжних приладів при навчанні гімнастичним вправам.
 10. Характеристика видів багатоборства і тенденція їх розвитку.
 11. Екіпірування гімнаста.
 12. Значення гімнастичних вправ для розвитку гнучкості.
 13. Принципи і структура тренування в спортивній гімнастиці.
 14. Характеристика і класифікація акробатичних вправ.
 15. Загальнорозвиваючі вправи як засіб формування правильної постави.
 16. Здоров’я – як державне завдання і особиста потреба людини.
 17. Профілактика захворювань як біологічна і соціальна проблема
 18. Медико – гігієнічні аспекти здорового способу життя.
 19. Режими праці і відпочинку, їх вплив на здоров'я.
 20. Труд як невід’ємна складова існування, його позитивний і негативний вплив на здоров'я.
 21. Гігієнічна культура і здоров'я.
 22. Загартовування і здоров'я людини.
 23. Сучасні проблеми харчування. Екологія харчування
 24. Принципи правильного харчування.
 25. Складові харчових продуктів і їх значення для організму.
 26. Дієти і здоров'я людини.
 27. Харчування під час фізичних навантажень.
 28. Здоров’я чоловіка і жінки зрілого віку.
 29. Очікування і народження дитини.
 30. Здоров'я дитини.
 31. Здоров'я осіб похилого і старечого віку.
 32. Огляд і аналіз поширених систем оздоровлення.
 33. Здоровий спосіб життя і його складові.
 34. Профілактика шкідливих звичок.
 35. Поняття про соціально-біологічні основи фізичної культури.
 36. Організм людини як єдина саморегулююча система.
 37. Адаптація та стійкість організму людини до різних умов зовнішнього середовища.
 38. Вплив спадковості на фізичний розвиток і життєдіяльність людини.
 39. Культура здоров'я і боротьба зі шкідливими звичками.
 40. Відновлення розумової працездатності засобами фізичної рекреації.
 41. Фізіологія загартування, форми і методи загартування дорослих.
 42. Фізіологія загартування, форми і методи загартування дітей.
 43. Вплив виробничих факторів на здоров'я і життєдіяльність людини. Профілактика професійних захворювань.
 44. Біологічні ритими і здоров'я людини, сон і здоров'я, запобігання стресам.
 45. Труд як невід’ємна складова існування його позитивний і негативний вплив на здоров'я.
 46. Аналіз поширених систем харчування.
 47. Діагностика здоров'я. огляд і аналіз поширених методик.
 48. Організм людини як біологічна система.
 49. Еталони здоров'я в історичному і сучасному вимірах.
 50. Фітнес і здоров'я.
 51. Сучасна концепція здоров'я і здорового способу життя.
 52. Вплив здорового способу життя на складові здоров'я.

Завдання для складання комплексів фізичних вправ для студентів 1 курсу

 1. Скласти комплекс вправ для розвитку сили м’язів рук.
 2. Скласти комплекс вправ для розвитку сили м’язів плечового поясу.
 3. Скласти комплекс вправ для розвитку м’язів сили тулуба та шиї.
 4. Скласти комплекс вправ для розвитку сили м’язів ніг.
 5. Скласти комплекс вправ для розвитку гнучкості.
 6. Скласти комплекс вправ для розвитку координаційних здібностей.
 7. Скласти комплекс вправ для розвитку стрибучості засобами спортивної гімнастики.
 8. Скласти комплекс вправ для формування правильної постави.
 9. Скласти комплекс вправ ранкової гімнастики.
 10. Скласти комплекс вправ загальнорозвиваючих вправ без предметів.

 

Теми рефератів для студентів 2 курсу

 1. Історія розвитку гімнастики в Україні.
 2. Різновиди гімнастики, що поширені в Україні.
 3. Розвиток фізичних якостей засобами гімнастики.
 4. Ранкова гігієнічна гімнастика в режимі дня студентів закладів вищої освіти.
 5. Організація та проведення змагань зі спортивної гімнастики.
 6. Значення гімнастичних вправ для розвитку координаційних здібностей.
 7. Сучасні проблеми і тенденції розвитку чоловічого та жіночого гімнастичного багатоборства.
 8. Досягнення української гімнастичної школи, її сучасний стан і роль на міжнародній арені.
 9. Технічні засоби та страхування гімнастів на окремих видах багатоборства.
 10. Види підготовки в спортивній гімнастиці.
 11. Психологічна підготовка в гімнастиці.
 12. Допоміжні прилади, пристрої та їх класифікація.
 13. Спеціальна технічна підготовка в гімнастиці.
 14. Заняття гімнастикою з особами середнього, похилого та старшого віку.
 15. Загальнорозвиваючі вправи як засіб навчання правильному диханню.
 16. Спорт. Характеристика видів спорту і рухової активності.
 17. Біоенергетика і біомеханіка рухової активності.
 18. Адаптація  до аеробних і силових навантажень.
 19. Оцінювання стану здоров`я для рухової активності та занять спортом.
 20. Оцінювання рівня фізичної підготовленості.
 21. Самоконтроль за станом здоров`я і фізичної підготовленості під час рухової активності та занять спортом.
 22. Визначення цілей тренувальних програм.
 23. Методики аеробного тренування.
 24. Методики стрейчингу.
 25. Методики анаеробного тренування.
 26. Методики силового тренування.
 27. Методи відновлення працездатності.
 28. Рухова активність осіб похилого віку, дітей препубертатного віку, вагітних жінок.
 29. Рухова активність осіб з надлишковою  вагою і ожирінням.
 30. Рухова активність осіб із захворюванням серцево-судинної системи.
 31. Рухова активність осіб із захворюванням органів дихання.
 32. Рухова активність осіб з порушенням опорно-рухового апарату.
 33. Функціональна активність людини. Поняття працездатності людини.
 34. Фізіологічна характеристика втоми і відновлення. Види стомлення і відновлення.
 35. Загальна і спеціальна фізична підготовка, їх цілі та завдання.
 36. Форми самостійних занять. Зміст самостійних занять.
 37. Функціональні проби в стані спокою. Функціональні проби і тести з фізичним навантаженням.
 38. Види і зміст педагогічного контролю. Самоконтроль, його зміст. Щоденник самоконтролю.
   

Завдання для складання комплексів фізичних вправ для студентів 2 курсу

 1. Комплекс загальнорозвиваючих вправ з гімнастичною палицею.
 2. Комплекс загальнорозвиваючих вправ на гімнастичній стінці.
 3. Комплекс загальнорозвиваючих вправ на гімнастичній лаві.
 4. Комплекс загальнорозвиваючих вправ з партнером.
 5. Комплекс загальнорозвиваючих вправ з гімнастичним м’ячем.
 6. Комплекс загальнорозвиваючих вправ зі скакалкою.
 7. Комплекс вправ для розвитку м’язів черевного пресу з допомогою гімнастичних приладів.
 8. Комплекс вправ для розвитку м’язів спини.
 9. Комплекс вправ на гнучкість (на гімнастичній стінці).
 10. Комплекс вправ для розвитку координаційних здібностей засобами спортивної гімнастики.

 

 

Базова література:

 1. Грушко В.С. Здоров’я людини та основи здорового способу життя: навчальний посібник / В.С. Грушко. – Тернопіль: ТНПУ, 2012. – 386 с.
 2. Щербина В.А., Операйло С.І. Фізична культура і біогуманітарна підготовка студентів вузів: Навч. посібник. – К., 1995. – 208 с.
 3. Круцевич Т.Ю., Безверхня Г.В. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: - К.: Олімп. л-ра; 2010. – 248с.
 4. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Індивидуальное здоровье; теория и практика. – Киев: Медкнига, 2011. – 108с.
 5. Бар-Ор, О. Здоровье детей и двигательная активность: от физиологических основ до практического применения. – К.: Олимп. л-ра, 2009. - 528с.
 6. Старение и двигательная активность/ под ред. С.Джесси Джоунс, Дебри Дж. Роуз. – К.: Олимп. л-ра, 2012. - 440с.
 7. Хоулі Едвард. Т., Френкс Б. Дон.  Оздоровчий фітнес – К.: Олимп. л-ра, 2000. - 368с.
 8. Арефьєв В.Г. Теорія та методика викладання гімнастики: підручник / Арефьєв В. Г., Шегімага В. Ф., Терещенко І. А. – Кам’янець – Подільський: - ПП «Видавництво ОІЮМ», 2012. – 288 с.
 9. Гавердовский Ю.К. Техника гимнастических упражнений. Популярное учебное пособие.-М.: Терра-Спорт,2002.-512с.
 10. Смолевський В.М., Гавердовський Ю.К. Спортивная гимнастика.- Київ: Олімпійська література,1999.
 11. Гавердовський Ю.К. Обучение спортивним упражнениям. ФиС.М.-2007.
 12. Платонов В.М., Гуськов С.І. Олімпійський спорт.-Київ,1994.
 13. «Єнциклопедія Олімпійського спорту України»., Видавництво НУФВСУ- Олімпійська література.2005.
 14. Гимнастика. Учебник для ин-тов физ.куьт. – Изд. 2-е./ Под ред. А. М. Шлемина и А. Т. Брыкина. – М.: Физкультура и спорт, 1979 – 215с., ил.
 15. Гімнастика і методика викладання \\ Підручник для УФК. – М.: Ф і С, 1987.: Глава "Методика навчання гімнастичним вправам". с . 186 – 202.
 16. Боген М. М. Навчання руховим діям. – М.: Фізк. І спорт, 1986, - (глави 5 і 6) – с. 192.
 17. Лапутин А. Н. Навчання спортивним рухам. – К.: Здоров'я 1986.-с.12 –31.
 18. Болобан В.Н. Сучасна педагогічна технологія навчання акробатичним вправам возростаючої важкості. - К.: КГІФК, 1990 – с. 3 – 19.
 19. Озолін Н.Г. О методиці навчання в спорті \\ Теорія і практика фізичної культури, 1975. - №7.-с. 8 – 10.
 20. Томас К., Девіс Дж., Опеншоу Д., Берд Дж., Перспективи програмованого навчання. –М.: Мир, 1966.-247с.
 21. Педагогіка. Підручник для ІФК // під редакцією Н.Н. Решетень. – М.: Фізкультура і спорт, 1986. – с. 70 – 133.
 22. Коренберг В.Б. Маленькі "таємниці" гімнастики. – М.: Фізкультура і спорт; 1967. с.-96
 23. Коренберг В.Б. Технічні помилки // Гімнастика. –М.: Фізкультура і спорт, 1980.- Вип.№2. с.30-34.

 24.