Відділення плавання

Теми рефератів для студентів 1 курсу

 1. Плавання та його значення: спортивне, оздоровче, прикладне, лікувальне
 2. Плавання: історія виникнення, розвиток, сучасний стан.
 3. Зародження та розвиток плавання в Україні.
 4. Плавання як життєва необхідна навичка. Оздоровче плавання як засіб профілактики та лікування різних захворювань, як засіб корекції порушень постави.
 5. Спортивне плавання та водні види спорту; характеристика, засоби, особливості
 6. Фізичні властивості води та їх вплив на техніку плавання.
 7. Фізіологія плавання. Вплив фізіологічних функцій організму на техніку плавання.
 8. Основи техніки плавання – загальна характеристика рухів по стилям плавання.
 9. Рухові якості і їх значення для вивчення і засвоєння техніки плавання: гнучкість, сила, координація рухів, витривалість.
 10. Плавання і опорно-руховий апарат. Особливості та значення гнучкості в плаванні: види; методи та засоби її розвитку.
 11. Аквафобія. Вплив плавання на психіку людини. Психологічна підготовка до занять на воді та засоби подолання водобоязні.
 12. Плавання та водні процедури в системі загартування.
 13. Методика початкового навчання плаванню. Ознайомлення з водним середовищем. Використання підготовчих вправ для ознайомлення з водним середовищем. Використання рухових ігор на воді при навчанні плаванню.
 14. Методика початкового навчання плаванню. Вправи, що використовуються при навчанні плаванню способами кроль на грудях та на спині.
 15. Методика початкового навчання плаванню. Вправи, що використовуються при навчанні плаванню способом брас.
 16. Організація та засоби безпеки при проведенні занять в басейні, на відкритих водоймах. Перша допомога при нещасних випадках на воді
 17. Прикладне плавання. Рятування потопаючих. Надання першої долікарської допомоги при нещасному випадку на воді.
 18. Здоров’я – як державне завдання і особиста потреба людини.
 19. Профілактика захворювань як біологічна і соціальна проблема
 20. Медико – гігієнічні аспекти здорового способу життя.
 21. Режими праці і відпочинку, їх вплив на здоров'я.
 22. Труд як невід’ємна складова існування, його позитивний і негативний вплив на здоров'я.
 23. Гігієнічна культура і здоров'я.
 24. Загартовування і здоров'я людини.
 25. Сучасні проблеми харчування. Екологія харчування
 26. Принципи правильного харчування.
 27. Складові харчових продуктів і їх значення для організму.
 28. Дієти і здоров'я людини.
 29. Харчування під час фізичних навантажень.
 30. Здоров’я чоловіка і жінки зрілого віку.
 31. Очікування і народження дитини.
 32. Здоров'я дитини.
 33. Здоров'я осіб похилого і старечого віку.
 34. Огляд і аналіз поширених систем оздоровлення.
 35. Здоровий спосіб життя і його складові.
 36. Профілактика шкідливих звичок.
 37. Поняття про соціально-біологічні основи фізичної культури.
 38. Організм людини як єдина саморегулююча система.
 39. Адаптація та стійкість організму людини до різних умов зовнішнього середовища.
 40. Вплив спадковості на фізичний розвиток і життєдіяльність людини.
 41. Культура здоров'я і боротьба зі шкідливими звичками.
 42. Відновлення розумової працездатності засобами фізичної рекреації.
 43. Фізіологія загартування, форми і методи загартування дорослих.
 44. Фізіологія загартування, форми і методи загартування дітей.
 45. Вплив виробничих факторів на здоров'я і життєдіяльність людини. Профілактика професійних захворювань.
 46. Біологічні ритими і здоров'я людини, сон і здоров'я, запобігання стресам.
 47. Труд як невід’ємна складова існування його позитивний і негативний вплив на здоров'я.
 48. Аналіз поширених систем харчування.
 49. Діагностика здоров'я. огляд і аналіз поширених методик.
 50. Організм людини як біологічна система.
 51. Еталони здоров'я в історичному і сучасному вимірах.
 52. Фітнес і здоров'я.
 53. Сучасна концепція здоров'я і здорового способу життя.
 54. Вплив здорового способу життя на складові здоров'я.

Завдання для складання комплексів фізичних вправ для студентів 1 курсу

 1. Комплекс імітаційних вправ для вивчення техніки плавання кролем на грудях: рухи ногами, рухи руками; узгодження дихання та рухів ногами; узгодження дихання та рухів руками; узгодження рухів ногами, руками з диханням.
 2. Комплекс імітаційних вправ для вивчення техніки плавання кролем на спині: рухи ногами, рухи руками; узгодження рухів рук, ніг.
 3. Комплекс імітаційних вправ для вивчення техніки плавання брасом: рухи ногами, рухи руками; узгодження рухів рук, ніг та дихання.
 4. Комплекс вправ для вивчення стартового стрибка, старту з води та поворотів при плаванні: на суші і в воді.
 5. Комплекс загально-розвиваючих вправ для розминки та заключної частини навчального заняття: на суші і в воді.
 6. Комплекс вправ прикладного плавання для вивчення способів надання допомоги потерпілому на воді: на суші і в воді.
 7. Комплекс вправ для розвитку гнучкості в суглобах ніг та рук: на суші.
 8. Комплекс вправ для розвитку гнучкості хребта: на суші.
 9. Комплекс вправ для розвитку сили м’язів пресу та спини: на суші.
 10. Комплекс вправ для розвитку сили м’язів грудей, рук та ніг: на суші.
 11. Комплекс вправ для розвитку координаційних здатностей: на суші і в воді.

 

Теми рефератів для студентів 2 курсу

 1. Вплив плавання на організм людини – серцево-судинну, дихальну, опорно-рухову, Кістково-м’язова, нервову, імунну системи.
 2. Анатомія і фізіологія плавання.
 3. Основи техніки плавання – статичне плавання, динамічне плавання.
 4. {C}{C}На спині: історія виникнення та розвиток способу плавання; техніка плавання на спині та методика навчання.

 5. Брас: історія виникнення та розвиток способу плавання; техніка плавання брасом та методика навчання.
 6. Батерфляй: історія виникнення та розвиток способу плавання; техніка плавання батерфляєм та методика навчання.
 7. Розвиток сили у плавців – основні напрямки, методика і засоби підготовки, тренувальний режим.
 8. Розвиток швидкісних якостей у плавців – основні напрямки, методика і засоби підготовки, тренувальний режим.
 9. Розвиток витривалості у плавців – основні напрямки, методика і засоби підготовки, тренувальний режим.
 10. Засоби відновлення і стимуляції працездатності плавців.
 11. Аквафітнес. Основні поняття, різновиди аквафітнесу. Характеристика засобів аквафітнесу. Структура і зміст занять аквафітнесу.
 12. Аквафітнес. Характеристика засобів аквафітнесу. Підвищення рівня розвитку рухових якостей засобами аквафітнесу
 13. Водне поло, стрибки у воду, підводне плавання: характеристика видів спорту та засобів, які використовуються при навчанні.
 14. Водні фобії і нав'язливі страхи, пов'язані з водою. Засоби позбавлення від аквафобії.
 15. Харчування плавців – особливості вживання білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин перед заняттями та для відновлення після навантаження.
 16. Адаптивне плавання у системі реабілітації неповносправних осіб.
 17. Спорт. Характеристика видів спорту і рухової активності.
 18. Біоенергетика і біомеханіка рухової активності.
 19. Адаптація  до аеробних і силових навантажень.
 20. Оцінювання стану здоров`я для рухової активності та занять спортом.
 21. Оцінювання рівня фізичної підготовленості.
 22. Самоконтроль за станом здоров`я і фізичної підготовленості під час рухової активності та занять спортом.
 23. Визначення цілей тренувальних програм.
 24. Методики аеробного тренування.
 25. Методики стрейчингу.
 26. Методики анаеробного тренування.
 27. Методики силового тренування.
 28. Методи відновлення працездатності.
 29. Рухова активність осіб похилого віку, дітей препубертатного віку, вагітних жінок.
 30. Рухова активність осіб з надлишковою  вагою і ожирінням.
 31. Рухова активність осіб із захворюванням серцево-судинної системи.
 32. Рухова активність осіб із захворюванням органів дихання.
 33. Рухова активність осіб з порушенням опорно-рухового апарату.
 34. Функціональна активність людини. Поняття працездатності людини.
 35. Фізіологічна характеристика втоми і відновлення. Види стомлення і відновлення.
 36. Загальна і спеціальна фізична підготовка, їх цілі та завдання.
 37. Форми самостійних занять. Зміст самостійних занять.
 38. Функціональні проби в стані спокою. Функціональні проби і тести з фізичним навантаженням.
 39. Види і зміст педагогічного контролю. Самоконтроль, його зміст. Щоденник самоконтролю.

Завдання для складання комплексів фізичних вправ для студентів 2 курсу

 1. Комплекс імітаційних вправ для вивчення техніки плавання батерфляєм: рухи ногами, рухи руками; узгодження рухів рук, ніг та дихання.
 2. Комплекс імітаційних вправ для вивчення техніки плавання брасом: рухи ногами, рухи руками; узгодження рухів рук, ніг та дихання.
 3. Комплекс вправ аквафітнесу для розвитку сили м’язів пресу та спини.
 4. Комплекс вправ аквафітнесу для розвитку сили м’язів рук та ніг.
 5. Комплекс вправ для вдосконалення техніки плавання кролем на грудях: на суші і в воді.
 6. Комплекс вправ для вдосконалення техніки плавання кролем на спині: на суші і в воді.
 7. Комплекс вправ для вдосконалення техніки плавання брасом: на суші і в воді.
 8. Комплекс вправ для вдосконалення техніки плавання батерфляєм: на суші і в воді.
 9. Комплекс вправ для розвитку гнучкості в суглобах ніг: на суші.
 10. Комплекс вправ для розвитку загальної витривалості.
 11. Комплекс вправ для розвитку швидкісної витривалості.
 12. Комплекс вправ для розвитку сили рук з використанням обтяжень: на суші і в воді.
 13. Комплекс вправ для розвитку сили ніг з використанням обтяжень: на суші і в воді

Базова література:

 1. Грушко В.С. Здоров’я людини та основи здорового способу життя: навчальний посібник / В.С. Грушко. – Тернопіль: ТНПУ, 2012. – 386 с.
 2. Щербина В.А., Операйло С.І. Фізична культура і біогуманітарна підготовка студентів вузів: Навч. посібник. – К., 1995. – 208 с.
 3. Круцевич Т.Ю., Безверхня Г.В. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: - К.: Олімп. л-ра; 2010. – 248с.
 4. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Індивидуальное здоровье; теория и практика. – Киев: Медкнига, 2011. – 108с.
 5. Бар-Ор, О. Здоровье детей и двигательная активность: от физиологических основ до практического применения. – К.: Олимп. л-ра, 2009. - 528с.
 6. Старение и двигательная активность/ под ред. С.Джесси Джоунс, Дебри Дж. Роуз. – К.: Олимп. л-ра, 2012. - 440с.
 7. Хоулі Едвард. Т., Френкс Б. Дон.  Оздоровчий фітнес – К.: Олимп. л-ра, 2000. - 368с.
 8. Булгакова Н.Ж. Плавание / Н.Ж. Булгакова.– М.: Физкультура и спорт, 2001. – 400 с.
 9. Ганчар И.Л. Плавание: Теория и методика преподавания: Учеб. – Мн.: «Четыре четверти»; «Экоперспектива», 1998. – 352 с. ил.
 10. Глазирін І.Д. Плавання [навч. посіб.]/ І.Д. Глазирін. – К.: Кондор, 2006. – 502с.
 11. Дакал Н. А., Смірнов К. М., Щеглов Є. М. Початкове навчання плаванню. Методичні рекомендації / Н. А. Дакал і співавт. – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – 56 с.
 12. Лоуренс, Д. Аквааеробіка. Вправи у воді [Текст]/Д. Лоуренс. – М.: Фаир-Пресс, 2000. – 256 с.
 13. Оздоровительное, лечебное и адаптивное плавание : учебное пособие для студ. высш. учебн. заведений / под ред. Н.Ж. Булгаковой. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 432с.
 14. Педролетти М. Основы плавания. Обучение и путь к совершенству. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 176 с.
 15. Плавание / Под ред. В. Н. Платонова – К.: Олимпийская литература, 2000.
 16. Профіт Е. Аквааеробіка / Е. Профіт, П. Лопез. – Р-н/Д: Фенікс, 2007. – 125 с.
 17. Раевский Р.Т. Плавание: Учеб. Пособие для студентов высш. учеб. заведений / Р. Т. Раевский, В. Ф. Петелкаки; Под общ. ред. Р.Т.Раевского. – О.: Наука и техника, 2005. – 326с.
 18. Семенов Ю.А. Обучение прикладному плаванию: Метод. Пособие для ПТУ. – Высш. шк., 1990. – 192 с.: ил.
 19. Скалій О. В. Азбука плавання [Текст]. (Для дітей і батьків) : Навч.посібник / О. В. Скалій. – Тернопіль: Астон, 2003. – 102 с.
 20. Спортивное плавание: путь к успеху: в 2 кн. / под. общ. ред. В. Н. Платонова. – К.: Олимп. лит., 2011. – Кн. 1 – 480с.
 21. Спортивное плавание: путь к успеху: в 2 кн. / под. общ. ред. В. Н. Платонова. – К.: Олимп. лит., 2011. – Кн. 2 – 544с.
 22. Яних Е.А. Аквааеробіка / Е.А. Яних. – М.: Фізкультура і спорт, 2006.– 189 с.
 23. Шульга Л.М. Оздоровче плавання: Навчальний посібник. – К.: Олімп.л-ра. 2008. – 238с.
 24. Шульга Л. М. Плавання : методика навчання. Навч.посібник. – К., Олимпийская литература, 2012. – 216 с.