Відділення настільний теніс

Теми рефератів для студентів 1 курсу відділення настільний теніс

 1. Історія виникнення та розвитку настільного тенісу.
 2. Настільний теніс на Олімпійських іграх.
 3. Еволюція і розвиток обладнання для гри в настільний теніс.
 4. Еволюція і розробка правил настільного тенісу.
 5. Види змагань з настільного тенісу.
 6. Техніка для настільного тенісу. Сучасні тенденції розвитку.
 7. Настільний теніс як засіб реабілітації фізичної культури.
 8. Інвентар для настільного тенісу. Характеристики.
 9. Техніка виконання удару поштовх справа та зліва. Методичний аналіз. 
 10. Техніка виконання подач поштовхом справа та зліва. Методичний аналіз.
 11. Техніка виконання ударів накатом справа і зліва. Методичний аналіз. 
 12. Техніка виконання подач з нижнім обертанням м’яча справа та зліва. Методичний аналіз. 
 13. Техніка виконання підрізок справа та зліва у комбінаційній грі по «трикутнику». Методичний аналіз. 
 14.  Особливості техніко-тактичної підготовленості до гри настільний теніс.
 15. Технічні дії гравців у настільному тенісі.
 16. Здоров’я – як державне завдання і особиста потреба людини.
 17. Профілактика захворювань як біологічна і соціальна проблема
 18. Медико – гігієнічні аспекти здорового способу життя.
 19. Режими праці і відпочинку, їх вплив на здоров'я.
 20. Труд як невід’ємна складова існування, його позитивний і негативний вплив на здоров'я.
 21. Гігієнічна культура і здоров'я.
 22. Загартовування і здоров'я людини.
 23. Сучасні проблеми харчування. Екологія харчування
 24. Принципи правильного харчування.
 25. Складові харчових продуктів і їх значення для організму.
 26. Дієти і здоров'я людини.
 27. Харчування під час фізичних навантажень.
 28. Здоров’я чоловіка і жінки зрілого віку.
 29. Очікування і народження дитини.
 30. Здоров'я дитини.
 31. Здоров'я осіб похилого і старечого віку.
 32. Огляд і аналіз поширених систем оздоровлення.
 33. Здоровий спосіб життя і його складові.
 34. Профілактика шкідливих звичок.
 35. Поняття про соціально-біологічні основи фізичної культури.
 36. Організм людини як єдина саморегулююча система.
 37. Адаптація та стійкість організму людини до різних умов зовнішнього середовища.
 38. Вплив спадковості на фізичний розвиток і життєдіяльність людини.
 39. Культура здоров'я і боротьба зі шкідливими звичками.
 40. Відновлення розумової працездатності засобами фізичної рекреації.
 41. Фізіологія загартування, форми і методи загартування дорослих.
 42. Фізіологія загартування, форми і методи загартування дітей.
 43. Вплив виробничих факторів на здоров'я і життєдіяльність людини. Профілактика професійних захворювань.
 44. Біологічні ритими і здоров'я людини, сон і здоров'я, запобігання стресам.
 45. Труд як невід’ємна складова існування його позитивний і негативний вплив на здоров'я.
 46. Аналіз поширених систем харчування.
 47. Діагностика здоров'я. огляд і аналіз поширених методик.
 48. Організм людини як біологічна система.
 49. Еталони здоров'я в історичному і сучасному вимірах.
 50. Фітнес і здоров'я.
 51. Сучасна концепція здоров'я і здорового способу життя.
 52. Вплив здорового способу життя на складові здоров'я.

Завдання для складання комплексів фізичних вправ для студентів 1 курсу

 1. Комплекс вправ для поліпшення загального фізичного розвитку студента ВНЗ.
 2. Перелік вправ для оцінки особистої фізичної підготовленості.
 3. Комплекс вправ для удосконалення швидкісної реакції по спеціалізації настільний теніс.
 4. Комплекс вправ з інших (допоміжних ) видів спорту для поліпшення пересувань у грі у настільний теніс.
 5. Перелік вправ для розвитку рівноваги.
 6. Комплекс вправ для силової підготовки з застосуванням спортивного реманенту.
 7. Комплекс вправ для зміцнення стану м’язів рук.
 8. Комплекс вправ для зміцнення стану м’язів ніг
 9. Комплекс комбінаційних вправ для переміщень у атакуючому стилі гри в настільний теніс.
 10. Комплекс комбінаційних вправ для переміщень у захисному та комбінованому стилі гри у настільний теніс.

 

Теми рефератів для студентів 2 курсу відділення настільний теніс

 1. Теоретичні знання з історії виникнення та розвитку настільного тенісу.
 2. Еволюція і розробка правил настільного тенісу.
 3. Еволюція і розвиток обладнання для гри в настільний теніс.
 4. Види змагань з настільного тенісу.
 5. Технічні дії гравців у настільному тенісі.
 6. Методи навчання техніко-тактичним діям в парній грі в настільний теніс.
 7. Аналіз основних прийомів техніки гри, методика їх навчання.
 8. Методи навчання техніко-тактичним діям в особистій грі в настільний теніс.
 9. Техніка виконання удару накат справа та зліва. Методичний аналіз. 
 10. Техніка виконання подачі «маятник» справа та зліва. Методичний аналіз. 
 11. Техніка виконання ударів накатом справа і зліва у три точки (вправо, середина, вліво) Методичний аналіз. 
 12. Техніка виконання подач «віяло» справа. Методичний аналіз. 
 13. Техніка виконання підрізок справа та зліва у комбінаційній грі «вісімка». Методичний аналіз. 
 14. Особливості техніко-тактичної підготовленості до гри настільний теніс.
 15. Рекреаційна спрямованість настільного тенісу, як засіб популяризації гри.
 16. Спорт. Характеристика видів спорту і рухової активності.
 17. Біоенергетика і біомеханіка рухової активності.
 18. Адаптація  до аеробних і силових навантажень.
 19. Оцінювання стану здоров`я для рухової активності та занять спортом.
 20. Оцінювання рівня фізичної підготовленості.
 21. Самоконтроль за станом здоров`я і фізичної підготовленості під час рухової активності та занять спортом.
 22. Визначення цілей тренувальних програм.
 23. Методики аеробного тренування.
 24. Методики стрейчингу.
 25. Методики анаеробного тренування.
 26. Методики силового тренування.
 27. Методи відновлення працездатності.
 28. Рухова активність осіб похилого віку, дітей препубертатного віку, вагітних жінок.
 29. Рухова активність осіб з надлишковою  вагою і ожирінням.
 30. Рухова активність осіб із захворюванням серцево-судинної системи.
 31. Рухова активність осіб із захворюванням органів дихання.
 32. Рухова активність осіб з порушенням опорно-рухового апарату.
 33. Функціональна активність людини. Поняття працездатності людини.
 34. Фізіологічна характеристика втоми і відновлення. Види стомлення і відновлення.
 35. Загальна і спеціальна фізична підготовка, їх цілі та завдання.
 36. Форми самостійних занять. Зміст самостійних занять.
 37. Функціональні проби в стані спокою. Функціональні проби і тести з фізичним навантаженням.
 38. Види і зміст педагогічного контролю. Самоконтроль, його зміст. Щоденник самоконтролю.

Завдання для складання комплексів фізичних вправ для студентів 1 курсу

 1. Комплекс вправ з загальної та спеціальної підготовки для поліпшення виконання комбінаційної гри по «трикутнику» накатами справа і зліва.
 2. Комплекс вправ для поліпшення координаційних здібностей у грі.
 3. Комплекс вправ для поліпшення спритності у грі.
 4. Комплекс вправ для поліпшення техніки виконання елементів гри з нижнім обертанням справа та зліва (імітаційних рухи та пересування).
 5. Комплекс вправ для поліпшення техніки виконання елементів гри з верхнє-боковим обертанням справа і зліва (імітаційних рухи та пересування).
 6. Комплекс вправ з застосуванням різних видів переміщення для гравця захисного та комбінованого стилю у ігровій зоні.
 7. Комплекс вправ з застосуванням різних видів переміщення для гравця атакуючого стилю у ігровій зоні.
 8.  Комплекс вправ для удосконалення утримання хватки ракетки (у статичному та динамічному стані)
 9. Комплекс вправ з застосуванням різних видів переміщення для гравця з комбінованого стилю.
 10. Комплекс вправ для поліпшення техніки виконання переміщень гравців в парній грі.

 

Базова література:

 1. Г.В.Барчукова «Учись играть в настольный теннис». Физкультурная библиотечка школьника. 1989 год Издательство «Советский спорт»
 2. В.В.Афанасьєв Методичні вказівки по проведенню навчальних занять з настільного тенісу у вищих навчальних закладах для студентів першого року навчання. - К.: ІВЦ. Видавництво «Політехніка», 2006 рік
 3. Г.С.Захаров Настольный теннис Теоретические основы.1990 год  Верхне-Волжское издательство Ивановское отделение.
 4. М.И.Воробьев Методические рекомендации для самостоятельной работы слушателей курсов ПК ФЗО и ПП НУФВСУ. - К.: - 2004.
 5. Г,В.Барчукова В.М.М.Богушас О.В. Матицин Терия и методика настольного теннис. Учебник для студентов высших учебных заведений. 2006 год Издательский центр «Академия»
 6. В.В.Команов Тренировочный процесс в настольном теннис.Учебно-методическое пособие . 2014 год. Издательство «Советский спорт»
 7. В.М.Платонов М.М.Булатова Фізична підготовка спортсмена. Навчальний посібник 1995 рік. Видавництво «Олімпійська література»
 8. О.В. Матицин «Многолетняя подготовка юных спортсменов в настольном теннисе» Издательство Теория и практика физической культуры 2001г.
 9. М.М.Вартанян Н.П.Терешкин Российская энциклопедия настольного тенниса 2014 год Изд.Магнитогорский дом печати.
 10. Л.К.Серов Управление подготовкой спортсменов в настольном теннисе 2016 год Издательство «СПОРТ»
 11. А.Уточкин В.Жданов И. Жданов Современный настольный теннис Удары, тренировки, стратегии. 2018 год. Интеллектуальная издательская система RIDERO
 12. Ю.Д. Железняк Ю.М.Портнов, В.П.Савин, А.В.Лексаков Спортивные игры: техника, тактика, методика обучения. 2004 год  Издательство «Академия»
 13. В. Е. Тейхриб, М.С. Воркунов Методика обучения технико-тактическим действиям в настольном теннисе. Учебно- методическое пособие для студентов всех специальностей. Павлодар Издательство «Кереку» 2009
 14. Грушко В.С. Здоров’я людини та основи здорового способу життя: навчальний посібник / В.С. Грушко. – Тернопіль: ТНПУ, 2012. – 386 с.
 15. Щербина В.А., Операйло С.І. Фізична культура і біогуманітарна підготовка студентів вузів: Навч. посібник. – К., 1995. – 208 с.
 16. Круцевич Т.Ю., Безверхня Г.В. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: - К.: Олімп. л-ра; 2010. – 248с.
 17. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Індивидуальное здоровье; теория и практика. – Киев: Медкнига, 2011. – 108с.
 18. Бар-Ор, О. Здоровье детей и двигательная активность: от физиологических основ до практического применения. – К.: Олимп. л-ра, 2009. - 528с.
 19. Старение и двигательная активность/ под ред. С.Джесси Джоунс, Дебри Дж. Роуз. – К.: Олимп. л-ра, 2012. - 440с.
 20. Хоулі Едвард. Т., Френкс Б. Дон.  Оздоровчий фітнес – К.: Олимп. л-ра, 2000. - 368с.