Відділення легкої атлетики – фітнесу

Реферати для студентів 1 курсу відділення легкої атлетики – фітнесу.

 1. Значення вправ легкої атлетики в методиках оздоровлення.
 2. Класифікація легкоатлетичних вправ та їх диференційний вплив на розвиток здібностей.
 3. Фізичні здібності людини та їх значення в людському існуванні.
 4. Основи розвитку фізичної якості «витривалість».
 5. Основи розвитку фізичної якості «швидкість».
 6. Основи розвитку фізичної якості «гнучкість».
 7. Основи розвитку фізичної якості «стрибучість».
 8. Основи розвитку фізичної якості «сила».
 9. Значення в водно-підготовчої частини для ефективного застосування фізичних навантажень різної спрямованості.
 10. Методика застосування фізичних вправ на розвиток силових якостей.
 11. Види прояву силових якостей та їх значення в спортивних вправах.
 12. Методика застосування фізичних вправ на розвиток швидкісних якостей.
 13. Види швидкісних проявів та їх значення в спортивних вправах.
 14. Методика застосування фізичних вправ на розвиток гнучкості.
 15. Види прояву гнучкості та їх значення в спортивних вправах.
 16. Здоров’я – як державне завдання і особиста потреба людини.
 17. Профілактика захворювань як біологічна і соціальна проблема
 18. Медико – гігієнічні аспекти здорового способу життя.
 19. Режими праці і відпочинку, їх вплив на здоров'я.
 20. Труд як невід’ємна складова існування, його позитивний і негативний вплив на здоров'я.
 21. Гігієнічна культура і здоров'я.
 22. Загартовування і здоров'я людини.
 23. Сучасні проблеми харчування. Екологія харчування
 24. Принципи правильного харчування.
 25. Складові харчових продуктів і їх значення для організму.
 26. Дієти і здоров'я людини.
 27. Харчування під час фізичних навантажень.
 28. Здоров’я чоловіка і жінки зрілого віку.
 29. Очікування і народження дитини.
 30. Здоров'я дитини.
 31. Здоров'я осіб похилого і старечого віку.
 32. Огляд і аналіз поширених систем оздоровлення.
 33. Здоровий спосіб життя і його складові.
 34. Профілактика шкідливих звичок.
 35. Поняття про соціально-біологічні основи фізичної культури.
 36. Організм людини як єдина саморегулююча система.
 37. Адаптація та стійкість організму людини до різних умов зовнішнього середовища.
 38. Вплив спадковості на фізичний розвиток і життєдіяльність людини.
 39. Культура здоров'я і боротьба зі шкідливими звичками.
 40. Відновлення розумової працездатності засобами фізичної рекреації.
 41. Фізіологія загартування, форми і методи загартування дорослих.
 42. Фізіологія загартування, форми і методи загартування дітей.
 43. Вплив виробничих факторів на здоров'я і життєдіяльність людини. Профілактика професійних захворювань.
 44. Біологічні ритими і здоров'я людини, сон і здоров'я, запобігання стресам.
 45. Труд як невід’ємна складова існування його позитивний і негативний вплив на здоров'я.
 46. Аналіз поширених систем харчування.
 47. Діагностика здоров'я. огляд і аналіз поширених методик.
 48. Організм людини як біологічна система.
 49. Еталони здоров'я в історичному і сучасному вимірах.
 50. Фітнес і здоров'я.
 51. Сучасна концепція здоров'я і здорового способу життя.
 52. Вплив здорового способу життя на складові здоров'я.

 

Завдання для складання комплексів фізичних вправ для студентів 1 курсу

 1. Скласти комплекс фізичних вправ для розвитку сили м’язів рук (вправи з гантелями) ‑ 8-10 вправ.
 2. Скласти комплекс вправ для розвитку сили м’язів пресу (вправи на тренажерах) ‑ 8-10 вправ.
 3. Підібрати 10 спеціальних бігових вправ для студентів відділення л/атлетики (на стадіоні).
 4. Підібрати 10 спеціальних стрибкових вправ для студентів відділення л/атлетики (на стадіоні).
 5. Скласти комплекс вправ на розвиток сили м’язів спини (вправи на килимку) ‑ 8-10 вправ.
 6. Скласти комплекс вправ для розвитку сили м’язів ніг (вправи з набивними м’ячами) ‑ 8-10 вправ.
 7. Підібрати комплекс вправ для розвитку швидкісно-силових якостей (на місці та в русі) 8-10вправ.
 8. Скласти комплекс вправ для розвитку гнучкості (вправи на килимку) ‑ 10-12 вправ.
 9. Скласти комплекс фізичних вправ циклічного характеру для розвитку витривалості (на стадіоні) ‑ 6-8 вправ.
 10. Скласти комплекс фізичних вправ циклічного характеру для розвитку швидкості (на стадіоні) ‑ 6-8 вправ.

 

Реферати для студентів 2 курсу відділення легкої атлетики – фітнесу.

 1. Методика застосування фізичних вправ на розвиток загальної працездатності.
 2. Відмінність та загальні риси вправ на розвиток загальної працездатності та загальної витривалості.
 3. Види витривалості та їх значення в результативності спортивних вправ.
 4. Основа аеробного енергозабезпечення в методах підвищення спеціальної працездатності.
 5. Основи анаеробного енергозабезпечення в методах підвищення спеціальної працездатності.
 6. Значення методик застосування легкоатлетичних вправ в силових видах спорту.
 7. Значення методик застосування легкоатлетичних вправ в ігрових видах спорту.
 8. Значення методик застосування легкоатлетичних вправ в складно-координаційних видах спорту.
 9. Методи послідовного застосування фізичних вправ на розвиток силових якостей легкоатлета.
 10. Методи послідовного застосування фізичних вправ на розвиток швидкісно-силових вправ в л/атлетиці.
 11. Методи послідовного застосування фізичних вправ на розвиток швидкісних якостей в л/атлетиці.
 12. Значення принципів спортивного тренування в розвитку фізичних здібностей особистості.
 13. Значення принципу послідовності в навчанні легкоатлетичним вправам.
 14. Значення циклічності фізичних навантажень в розвитку легкоатлетичної якості «витривалість».
 15. Основні відмінності в розвитку особистості в системі фізичної культури та фізичного виховання.
 16. Спорт. Характеристика видів спорту і рухової активності.
 17. Біоенергетика і біомеханіка рухової активності.
 18. Адаптація  до аеробних і силових навантажень.
 19. Оцінювання стану здоров`я для рухової активності та занять спортом.
 20. Оцінювання рівня фізичної підготовленості.
 21. Самоконтроль за станом здоров`я і фізичної підготовленості під час рухової активності та занять спортом.
 22. Визначення цілей тренувальних програм.
 23. Методики аеробного тренування.
 24. Методики стрейчингу.
 25. Методики анаеробного тренування.
 26. Методики силового тренування.
 27. Методи відновлення працездатності.
 28. Рухова активність осіб похилого віку, дітей препубертатного віку, вагітних жінок.
 29. Рухова активність осіб з надлишковою  вагою і ожирінням.
 30. Рухова активність осіб із захворюванням серцево-судинної системи.
 31. Рухова активність осіб із захворюванням органів дихання.
 32. Рухова активність осіб з порушенням опорно-рухового апарату.
 33. Функціональна активність людини. Поняття працездатності людини.
 34. Фізіологічна характеристика втоми і відновлення. Види стомлення і відновлення.
 35. Загальна і спеціальна фізична підготовка, їх цілі та завдання.
 36. Форми самостійних занять. Зміст самостійних занять.
 37. Функціональні проби в стані спокою. Функціональні проби і тести з фізичним навантаженням.
 38. Види і зміст педагогічного контролю. Самоконтроль, його зміст. Щоденник самоконтролю.

 

Завдання для складання комплексів фізичних вправ для студентів 2курсу

 1. Скласти комплекс фізичних вправ для розвитку швидкісно-силових якостей (вправи та прискорення на біговій доріжці).
 2. Скласти комплекс вправ для розвитку стрибучості (різноманітні стрибки вгору та на скакалках).
 3. Скласти комплекс спеціальних вправ бігуна на короткі дистанції (на біговій доріжці різні прискорення).
 4. Скласти комплекс вправ для швидкісно-силової підготовки бігуна на короткі дистанції (вправи та прискорення на біговій доріжці).
 5. Скласти комплекс спеціальних вправ бігуна на середні дистанції (біг на різноманітні відрізки).
 6. Скласти комплекс вправ з обтяженням для бігунів на середні дистанції (на місці та біговій доріжці).
 7. Скласти комплекс вправ для розвитку витривалості бігуна на довгі дистанції (на стадіоні).
 8. Скласти комплекс вправ з обтяженням для бігунів на короткі дистанції (біг на різноманітні короткі відрізки).
 9. Скласти комплекс вправ для розвитку сили м’язів плечового поясу та спини (на місці).
 10. Скласти комплекс вправ на координацію рухів нижніх та верхніх кінцівок ( на місці та в русі).

 

Базова література:

 1. Грушко В.С. Здоров’я людини та основи здорового способу життя: навчальний посібник / В.С. Грушко. – Тернопіль: ТНПУ, 2012. – 386 с.
 2. Щербина В.А., Операйло С.І. Фізична культура і біогуманітарна підготовка студентів вузів: Навч. посібник. – К., 1995. – 208 с.
 3. Круцевич Т.Ю., Безверхня Г.В. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: - К.: Олімп. л-ра; 2010. – 248с.
 4. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Індивидуальное здоровье; теория и практика. – Киев: Медкнига, 2011. – 108с.
 5. Бар-Ор, О. Здоровье детей и двигательная активность: от физиологических основ до практического применения. – К.: Олимп. л-ра, 2009. - 528с.
 6. Старение и двигательная активность/ под ред. С.Джесси Джоунс, Дебри Дж. Роуз. – К.: Олимп. л-ра, 2012. - 440с.
 7. Хоулі Едвард. Т., Френкс Б. Дон.  Оздоровчий фітнес – К.: Олимп. л-ра, 2000. - 368с.
 8. Тер-Ованесян И.А. Подготовка легкоатлета: современный взгляд. / И.А. Тер-Ованесян. М.: Терра- Спорт, 2000. - 128 с.
 9. Пьянзин А.Н. Спортивная подготовка легкоатлетов-прыгунов. / А.Н. Пьянзин. М.: Теория и практика физической культуры, 2004. - 370 с.
 10. Гагуа Е.Д. Тренировка спринтера. М.: Терра Спорт, 2001. -72 с.
 11. Земсков, А.С. Развитие выносливости.: проблемы, эволюция, методы: учебное пособие / А.С. Земсков. Самара: СГПУ, 2001. - 120 с.
 12. Солопов И.П. Функциональная подготовка спортсменов. / И.П. Солопов, А.И.  Шамардин. Волгоград: Прин-Терра-Дизайн, 2003. - 263 с. О.В. Колодій, Е.М. Лутковський, В.В. Ухов. Легка атлетика та методика викладання. М.; ”Фізкультура і спорт”, 2005. – 271 с.
 13. Суслов Ф.П., Ю.А.Попов, В.Н. Кулаков. С.А. Тихонов. Бег на средние и длинные дистанци: система подготовки. М.; “Физкультура и спорт”, 2002. – 176 с.

 14.