Відділення футболу

Теми рефератів для студентів 1 курсу

 1. Історія розвитку гри у футбол.
 2. Розвиток футболу в Україні.
 3. Історія олімпійського футболу та чемпіонатів світу.
 4. Історія розвитку систем, стилів гри та футбольних шкіл.
 5. Тактична підготовка футболістів.
 6. Основи спортивної підготовки футболістів.
 7. Структура підготовки футболістів.
 8. Розвиток рухових якостей футболістів.
 9. Розвиток швидкості футболістів.
 10.  Розвиток стрибучості футболістів.
 11.  Розвиток витривалості футболістів.
 12.  Розвиток спритності футболістів.
 13.  Розвиток гнучкості футболістів.
 14.  Змагання та змагальна діяльність у футболі.
 15.  Правила гри у футбол.
 16. Здоров’я – як державне завдання і особиста потреба людини.
 17. Профілактика захворювань як біологічна і соціальна проблема
 18. Медико – гігієнічні аспекти здорового способу життя.
 19. Режими праці і відпочинку, їх вплив на здоров'я.
 20. Труд як невід’ємна складова існування, його позитивний і негативний вплив на здоров'я.
 21. Гігієнічна культура і здоров'я.
 22. Загартовування і здоров'я людини.
 23. Сучасні проблеми харчування. Екологія харчування
 24. Принципи правильного харчування.
 25. Складові харчових продуктів і їх значення для організму.
 26. Дієти і здоров'я людини.
 27. Харчування під час фізичних навантажень.
 28. Здоров’я чоловіка і жінки зрілого віку.
 29. Очікування і народження дитини.
 30. Здоров'я дитини.
 31. Здоров'я осіб похилого і старечого віку.
 32. Огляд і аналіз поширених систем оздоровлення.
 33. Здоровий спосіб життя і його складові.
 34. Профілактика шкідливих звичок.
 35. Поняття про соціально-біологічні основи фізичної культури.
 36. Організм людини як єдина саморегулююча система.
 37. Адаптація та стійкість організму людини до різних умов зовнішнього середовища.
 38. Вплив спадковості на фізичний розвиток і життєдіяльність людини.
 39. Культура здоров'я і боротьба зі шкідливими звичками.
 40. Відновлення розумової працездатності засобами фізичної рекреації.
 41. Фізіологія загартування, форми і методи загартування дорослих.
 42. Фізіологія загартування, форми і методи загартування дітей.
 43. Вплив виробничих факторів на здоров'я і життєдіяльність людини. Профілактика професійних захворювань.
 44. Біологічні ритими і здоров'я людини, сон і здоров'я, запобігання стресам.
 45. Труд як невід’ємна складова існування його позитивний і негативний вплив на здоров'я.
 46. Аналіз поширених систем харчування.
 47. Діагностика здоров'я. огляд і аналіз поширених методик.
 48. Організм людини як біологічна система.
 49. Еталони здоров'я в історичному і сучасному вимірах.
 50. Фітнес і здоров'я.
 51. Сучасна концепція здоров'я і здорового способу життя.
 52. Вплив здорового способу життя на складові здоров'я.

Завдання для складання комплексів фізичних вправ для студентів 1 курсу

 1. Скласти комплекс загальнорозвиваючих вправ.
 2. Скласти комплекс загальнорозвиваючих вправ з м’ячем.
 3. Скласти комплекс спеціальних бігових вправ.
 4. Скласти комплекс вправ для розвитку сили м’язів нижніх та верхніх кінцівок.
 5. Скласти комплекс вправ для розвитку гнучкості.
 6. Скласти комплекс вправ для розвитку координаційних здібностей.
 7. Скласти комплекс вправ для розвитку спритності без м’яча.
 8. Скласти комплекс вправ для розвитку спритності з м’ячем.
 9. Скласти комплекс вправ для розвитку стрибучості.
 10. Скласти комплекс силових вправ з медицинболом.

 

Теми рефератів для студентів 2 курсу

 1. Психологічна та теоретична підготовка футболістів.
 2. Особливості методики навчання грі у футбол гравців різних вікових категорій.
 3. Особливості підготовки жінок у футболі.
 4. Педагогічний контроль, що застосовується у футболі для оцінки рівня підготовки гравців.
 5. Основи техніки гри у футбол.
 6. Техніка гри воротаря.
 7. Основи техніки. Положення про змагання з футболу.
 8. Науково-методичне забезпечення підготовки футболістів.
 9. Медико-біологічне забезпечення і відновлення організму футболістів.
 10. Відновлювально-загартовуючі заходи в роботі з футболістами.
 11. Особливості індивідуальної підготовки футболістів різних вікових категорій.
 12. Техніко-тактичні командні дії під час захисту.
 13. Техніко-тактичні командні дії під час нападу.
 14. Профілактика травматизму під час проведення занять з фізичного виховання на відділенні футболу.
 15. 15. Видатні постаті українського футболу.
 16. Спорт. Характеристика видів спорту і рухової активності.
 17. Біоенергетика і біомеханіка рухової активності.
 18. Адаптація  до аеробних і силових навантажень.
 19. Оцінювання стану здоров`я для рухової активності та занять спортом.
 20. Оцінювання рівня фізичної підготовленості.
 21. Самоконтроль за станом здоров`я і фізичної підготовленості під час рухової активності та занять спортом.
 22. Визначення цілей тренувальних програм.
 23. Методики аеробного тренування.
 24. Методики стрейчингу.
 25. Методики анаеробного тренування.
 26. Методики силового тренування.
 27. Методи відновлення працездатності.
 28. Рухова активність осіб похилого віку, дітей препубертатного віку, вагітних жінок.
 29. Рухова активність осіб з надлишковою  вагою і ожирінням.
 30. Рухова активність осіб із захворюванням серцево-судинної системи.
 31. Рухова активність осіб із захворюванням органів дихання.
 32. Рухова активність осіб з порушенням опорно-рухового апарату.
 33. Функціональна активність людини. Поняття працездатності людини.
 34. Фізіологічна характеристика втоми і відновлення. Види стомлення і відновлення.
 35. Загальна і спеціальна фізична підготовка, їх цілі та завдання.
 36. Форми самостійних занять. Зміст самостійних занять.
 37. Функціональні проби в стані спокою. Функціональні проби і тести з фізичним навантаженням.
 38. Види і зміст педагогічного контролю. Самоконтроль, його зміст. Щоденник самоконтролю.

Завдання для складання комплексів фізичних вправ для студентів 2 курсу

 1. Скласти комплекс загальнорозвиваючих вправ в парах.
 2. Скласти комплекс вправ для розвитку загальної витривалості.
 3. Скласти комплекс вправ для розвитку сили м’язів(тренування по колу).
 4. Скласти комплекс вправ з використанням різних видів класичної планки.
 5. Скласти комплекс вправ з використанням різних видів динамічної планки.
 6. Скласти комплекс вправ для розвитку гнучкості в парах.
 7. Скласти комплекс вправ для розвитку статичної сили.
 8. Скласти комплекс вправ для відновлення та релаксації.
 9. Скласти комплекс вправ для розвитку спеціальної витривалості.

 

Базова література:

 1. Соломонко В. В., Лисенчук Г. А., Соломонко О. В. «Футбол». К.: Олімпійська література, 1997.
 2. Зациорский В. М. «Физические качества спортсмена» М.: ФиС, 1970.
 3. Зеленцов А. М., Лобановский В. В. «Моделирование тренировки в футболе». М.: ФиС, 1985.
 4. Зеленцов А. М., Лобановский В. В., Куцервер В., Ткачук В. Г. «Уроки футбола». К.: УСХА, 1996.
 5. Зеленцов А. М., Лобановский В. В., Ткачук В. Г., Кондратьев А. И. «Тактика и стратегия в футболе». Киев: Здоров’я, 1989.
 6. Качаный Л. Горский Л. «Тренировка футболистов». М.: «ФиС», 1984.
 7. Романенко А. Н., Джус О. Н., Догадин М. Е. «Книга тренера по футболу» К:. Олімпійська література, 1988.

 

Додаткова література:

 1. Грушко В.С. Здоров’я людини та основи здорового способу життя: навчальний посібник / В.С. Грушко. – Тернопіль: ТНПУ, 2012. – 386 с.
 2. Щербина В.А., Операйло С.І. Фізична культура і біогуманітарна підготовка студентів вузів: Навч. посібник. – К., 1995. – 208 с.
 3. Круцевич Т.Ю., Безверхня Г.В. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: - К.: Олімп. л-ра; 2010. – 248с.
 4. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Індивидуальное здоровье; теория и практика. – Киев: Медкнига, 2011. – 108с.
 5. Бар-Ор, О. Здоровье детей и двигательная активность: от физиологических основ до практического применения. – К.: Олимп. л-ра, 2009. - 528с.
 6. Старение и двигательная активность/ под ред. С.Джесси Джоунс, Дебри Дж. Роуз. – К.: Олимп. л-ра, 2012. - 440с.
 7. Хоулі Едвард. Т., Френкс Б. Дон.  Оздоровчий фітнес – К.: Олимп. л-ра, 2000. - 368с.
 8. Національна Доктрина розвитку фізичної культури і спорту. К. 2004.
 9. Закон України “Про фізичну культуру і спорт”. К.; 1994. 22с.
 10. Бойко В. В. Целенаправленное развитие двигательных способностей человека. М.: ФиС, 1987.
 11. Готовцев П. И., Дубровский В. И. Самоконтроль при занятиях физической культурой. М.: ФиС, 1984.
 12. Душанин С. А., Пирогова Е. А., Иващенко Л. Я. Самоконтроль физического состояния. Киев: "Здоровья", 1980.