Спортивна аеробіка

Теми рефератів для студентів 1 курсу навчального відділення спортивної аеробіки

 1. Теоретичні знання з історії виникнення та розвитку спортивної аеробіки в Україні.
 2.  Спортивна аеробіка, як вид спорту  для підтримки високого рівня фізичної й розумової працездатності.
 3. Оздоровча аеробіка та види гімнастики, які входять до її складу.
 4. Формування мотивації до занять аеробікою, як складової здорового способу життя.
 5. Види програм спортивної аеробіки.
 6. Командна аеробіка, як складова виду спорту для підтримки мотивації до здорового способу життя.
 7. Вплив спортивної аеробіки на стан опорно-рухового апарату.
 8. Фанк аеробіка, як засіб емоційної розрядки,  розвитку координації на практичних заняттях.
 9. Види рухової активності силової  спрямованості – складова частина фітнес програм в аеробіці.
 10. Контроль і самоконтроль стану організму при заняттях аеробікою.
 11.  Оздоровчий вплив вправ за системою Пілатес на функціональний стан студентів.
 12.  Степ аеробіка, як засіб технічної підготовки, її застосування на практичних заняттях.
 13. Самостійна робота студентів навчального відділення спортивної аеробіки.
 14. Планування, форми та організація самостійних занять.
 15. Стренфлекс – система всебічного гармонійного розвитку людини.

Теми рефератів для студентів 2 курсу навчального відділення спортивної аеробіки.

 1. Спортивна аеробіка, як сучасний вид спорту для підтримки високого рівня фізичної й розумової працездатності.
 2. Правила змагань зі спортивної аеробіки в Україні та світі.
 3. Підвищення мотивації до занять з фізичного виховання засобами спортивної аеробіки,  як складової якісної вищої освіти.
 4. Аеробна гімнастика – складова сучасного виду спорту спортивна аеробіка.
 5. Командна аеробіка – засіб відновлення психологічного стану студентів
 6. Степ-аеробіка як засіб командної роботи студентів для досягнення спільної мети.
 7. Аеро Денс командна програма спортивної аеробіки, рівень її розвитку в світі.
 8. Використання спеціальних елементів спортивної аеробіки, як  засіб підтримки належного фізичного  стану здоров'я студентів.
 9. Фанк аеробіка – програма  відновлення працездатності студентів які займаються на навчальному відділенні.
 10.  Планування самостійних занять для студентів навчального відділення.
 11.  Вплив музичного супроводу на емоційний стан  студентів.
 12.  Застосування базових аеробних вправ  як метод розвитку гнучкості, сили та загальної витривалості.
 13.  Оволодіння різноманітними стилями танцювальної культури Фанк аеробіки для розвитку координаційних здібностей.
 14.  Навички та вміння застосування контролю за станом серцево-судинної та дихальної систем,  запобігання травматизму та перша медична допомога при травматизмі та поганому самопочутті.
 15.  Стренфлекс – змагальне тестування здібностей студентів та рівня фізичного стану.