Рейтингова система оцінювання результатів навчання для студентів 1, 2 курсів

 Рейтингова система оцінювання результатів навчання для студентів 1, 2 курсів (1-й, 3-й та 4-й семестр)

Рейтингова система оцінки успішності студентів кредитних модулів «Формування загальної фізичної підготовленості засобами обраного виду рухової активності та спорту», «Удосконалення спеціальних фізичних якостей засобами обраного виду рухової активності та спорту», «Особистісно орієнтована професійно-прикладна фізична підготовка студентів засобами обраного виду рухової активності та спорту» з дисципліни фізичне виховання.

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він отримує за наступні контрольні заходи:

 • за виконання плану навчального процесу з фізичного виховання (систематичне відвідування студентом практичних занять) [1];
 • за складання контрольних нормативів: три нормативи з фізичної підготовленості та три нормативи з технічної підготовленості;
 • за оформлення (ведення) "Щоденника самоконтролю студента" на заняттях з дисципліни фізичне виховання [2].

[1] Систематичне відвідування практичних занять обґрунтовано одержанням студентами певного обсягу рухової активності без якої неможливо підвищення функціонального стану

[2] Систематичне ведення "Щоденника самоконтролю студента" обґрунтовано необхідністю контролювати основні показники функціонального стану студентів на практичних заняттях з фізичного виховання для оцінки впливу фізичного навантаження на організм студентів.

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання:

 1. Робота на практичних заняттях

Ваговий бал – 1. Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях дорівнює 1 бал х 34 практичних заняття = 34 бали.

Критерій оцінювання

 • За умови виконання задач заняття – 1 бал;
 • Не виконання задач заняття або відсутність на заняттях без поважної причини – 0 балів.
 1. Контрольні нормативи

Ваговий бал – 10. Максимальна кількість балів дорівнює 30 балів = 10 балів х 3 контрольних нормативи з фізичної підготовленості + 30 балів = 10 балів х 3 контрольних нормативи з технічної підготовленості = 60 балів.

Три контрольних нормативи з фізичної підготовленості є однаковими для всіх навчальних відділень.

Три контрольних нормативи з технічної підготовленості розроблені для кожного навчального відділення.

Критерій оцінювання

10 балів – відмінне володіння технікою виконання та відмінний рівень фізичної підготовленості;

9 балів – дуже добре володіння технікою виконання та дуже добрий рівень фізичниої підготовленості;

8 балів - добре володіння технікою виконання та добрий рівень фізичної підготовленості;

7 балів – задовільне володіння технікою виконання та задовільний рівень  фізичної підготовленості;

6 балів – незадовільне володіння технікою виконання та задовільний рівень фізичної підготовленості;

0 балів - незадовільне володіння технікою виконання та незадовільний рівень фізичної підготовленості;

 1. "Щоденник самоконтролю студента"

Ваговий бал - 6. Максимальна кількість балів – 6.

Критерій оцінювання

6 балів - систематичне ведення та не менше 95% потрібної інформації;

5 балів - систематичне ведення та не менше 85% потрібної інформації;

4 бали - не менше 75% потрібної інформації;

3 бали - не менше 65% потрібної інформації;

2 бали - менше 60% потрібної інформації;

0 балів – відсутність "Щоденника самоконтролю студента".

Штрафні бали за:

 1. несвоєчасне складання будь якого контрольного нормативу або тестування - 2 бали;
 2. відсутність у студента "Щоденника самоконтролю студента" - 3 бали.

Заохочувальні бали за:

 1. участь у змаганнях, спортивно-оздоровчих заходах за планом кафедри, факультету, університету 2-3 бали;
 2. участь у міських, республіканських або міжнародних змаганнях – 3–5 балів.

Сума як штрафних, так і заохочувальних балів не має перевищувати 0,1 RС = 60 балів х 0,15 = 9 балів.

Розрахунок шкали (R) рейтингу:

Розмір шкали рейтингу RD = RС = 100 балів

Розмір стартової шкали RС = сумі вагових балів контрольних заходів протягом семестру і складає:

RС = 34 + 60 + 6 = 100 балів.

Умови позитивної проміжної атестації

Для отримання «зараховано» з першої проміжної атестації (8 тиждень) студент має набрати не менше 11 балів за практичні заняття та пройти початкове тестування функціонального стану ССС (за умови, якщо «ідеальний» студент має отримати 16 балів).

Для отримання «зараховано» з другої проміжної атестації (14 тиждень) студент має набрати не менше 22 балів за практичні заняття, за систематичне задовільне ведення "Щоденника самоконтролю" та пройти поточне тестування функціонального стану ССС та (за умови, якщо «ідеальний» студент має отримати 28 балів).

Умови допуску до заліку:

 1. виконання плану навчального процесу (відсутність пропусків практичних занять без поважних причин)
 2. складання контрольних нормативів (студенти допускаються до складання контрольних нормативів тільки після отримання достатнього рівня функціональної підготовленості, який досягається приблизно на 18-22 занятті).
 3. наявність "Щоденника самоконтролю студента", а також, стартовий рейтинг (rC) не менше 40% від RС, тобто 40 балів.

Студенти, які набрали протягом семестру менше RD ≤ 59 балів, залік не отримують і мають академічну заборгованість. Студенти, які мають стартовий рейтинг (rC) 39 і менше балів, до заліку не допускаються. Відпрацювати пропущені заняття та здати контрольні нормативи з фізичної та технічної підготовленості і ліквідувати заборгованість студенти мають можливість за графіком навчального процесу до початку екзаменаційної сесії.

Студенти, які протягом семестру набрали RD ≥ 60 балів мають можливості:

 • отримати залік так званим "автоматом" відповідно до набраного рейтингу;
 • перескласти контрольні нормативи з метою покращення результатів та підвищення оцінки;
 • у разі отримання оцінки меншої, ніж "автоматом" з рейтингу, кафедра застосовує жорстку РСО – попередній рейтинг студента скасовується і він отримує оцінку тільки за результатами перескладання контрольних нормативів, але не менше 60 балів.

Контрольні нормативи з загальної фізичної підготовленості 1семестру (Табл. 1), 3 семестру. (Табл. 2).

1) Стрибучість – стрибок у довжину з місця (max – 10 балів);

2) Спритність – човниковий біг 4 х 9м (max – 10 балів);

3) Сила – згинання та розгинання рук в упорі лежачи (max – 10 балів).

Контрольні нормативи з загальної фізичної підготовленості 4семестру (Табл. 3).

1) Швидкість – біг 100 метрів з високого старту (max – 10 балів);

2) Гнучкість – нахил тулубу з положення сидячи (ступні ніг на відстані 20–25 см), (max – 10 балів);

3) Сила - піднімання тулубу з положення лежачи на спині, руки за головою, ноги зігнуті у колінних суглобах (max – 10 балів).

4) обов'язковий норматив з витривалості – біг на 3000 м (чоловіки) та 2000 м (жінки) для щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України згідно Наказу Міністерства молоді та спорту України № 4665 від 15.12.2016 року.

Контрольні нормативи з технічної підготовленості з обраного виду спорту. (Табл. 1,2,3).

1-й семестр (1 курс)                                                             Таблиця 1

Нормативи/

Зараховано

Не зарахов

Спритність

Човниковий біг 4 х 9 м (сек.)

Ч

9,0

9,4

9,8

10,3

10,8

≤10,9

Ж

10,4

10,7

11,2

11,6

12,2

≤12,3

Бали

10

9

8

7

6

0

Стрибучість

Стрибоку довжину з місця (см)

Ч

240

230

225

215

205

≥204

Ж

200

190

180

170

160

≥159

Бали

10

9

8

7

6

0

Сила

Згинання-розгинання рук в упорі лежачи (разів)

Ч

38

32

26

22

20

≤19

Ж

20

15

12

10

8

≤7

Бали

10

9

8

7

6

0

Норматив з технічної підготовленості № 1

Бали

10

9

8

7

6

0

Норматив з технічної підготовленості № 2

Бали

10

9

8

7

6

0

Норматив з технічної підготовленості № 3

Бали

10

9

8

7

6

0

 

Розподіл балів

60

54

48

42

36

0

3-й семестр (2 курс)                                                            Таблиця 2.

Нормативи

Зараховано

Не зарахов

Спритність

Човниковий біг 4 х 9 м (сек)

Ч

8,8

9,2

9,7

10,2

10,7

≥10,8

Ж

10,2

10,5

10,9

11,4

12,0

≥12,1

Бали

10

9

8

7

6

0

Стрибучість

Стрибок у довжину з місця (см)

Ч

250

240

230

220

210

≤209

Ж

200

190

180

170

160

≤159

Бали

10

9

8

7

6

0

Сила

Згинання-розгинання рук в упорі лежачи (разів)

Ч

45

40

35

30

25

≤24

Ж

24

20

16

12

10

≤9

Бали

10

9

8

7

6

0

Норматив з технічної підготовленості № 1

Бали

10

9

8

7

6

0

Норматив з технічної підготовленості № 2

Бали

10

9

8

7

6

0

Норматив з технічної підготовленості № 3

Бали

10

9

8

7

6

0

 

Розподіл балів

60

54

48

42

36

0

 

4-й семестр (2 курс)                                                                      Таблиця 3

Нормативи

Зараховано

Не зарахов

Швидкість

Біг 100 м з високого старту (сек)

Ч

13,2

13,8

14,2

14,6

15,0

≥15,1

Ж

14,8

15,3

15,8

16,3

17,0

≥17,1

Бали

10

9

8

7

6

0

Гнучкість

Нахил тулубу вперед з положення сидячи (см)

Ч

14

12

10

8

6

≤5

Ж

20

17

14

10

7

≤6

Бали

10

9

8

7

6

0

Сила

Піднімання тулубу з положення лежачи, руки за головою (разів)

Ч

45

40

35

30

25

≤24

Ж

38

34

30

26

22

≤21

Бали

10

9

8

7

6

0

Норматив з технічної підготовленості № 1

Бали

10

9

8

7

6

0

Норматив з технічної підготовленості № 2

Бали

10

9

8

7

6

0

Норматив з технічної підготовленості № 3

Бали

10

9

8

7

6

0

 

Розподіл балів

60

54

48

42

36

0

Біг 3000 м (ч), 2000 м (ж) – (хв.) обов'язковий норматив з витривалості (наказ Міністерства молоді та спорту України № 4665 від 15.12.2016)

Ч

12,30

13,10

13,50

14,30

15,10

≥15,11

Ж

10,30

11,15

11,45

12,15

12,30

≥12,31

Сума балів за контрольні нормативи, відпрацювання практичних занять, за ведення "Щоденника самоконтролю студента" та заохочувальних або штрафних балів переводиться до залікової оцінки згідно таблиці №2.

Для отримання студентом відповідної оцінки його рейтингова оцінка RD переводиться згідно з таблицею №2:

                                      Таблиця 2

RD = RС + RЕ

Традиційна оцінка

95 – 100

Зараховано

85 – 94

75 - 84

65 - 74

64 - 60

RD ≤ 59

Не зараховано

rC 39 або не виконані інші умови допуску до заліку

Не допущений

 

 

Рейтингова система оцінювання результатів навчання для студентів 1 курсу (2 семестр)

Рейтингова система оцінки успішності студентів «Формування спеціальної фізичної підготовленості засобами обраного виду рухової активності та спорту» з дисципліни фізичне виховання

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він отримує за наступні контрольні заходи:

 • за виконання плану навчального процесу з фізичного виховання (систематичне відвідування студентом практичних занять) [1];
 • за складання контрольних нормативів: три нормативи з фізичної підготовленості та три нормативи з технічної підготовленості;
 • за складання прикладного нормативу з плавання;
 • за складання обов'язкового нормативу з витривалості – біг на 3000 м (чоловіки) та 2000 м (жінки) для щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України згідно Наказу Міністерства молоді та спорту України № 4665 від 15.12.2016 року;
 • за оформлення (ведення) "Щоденника самоконтролю студента" на заняттях з дисципліни фізичне виховання [2].

[1] Систематичне відвідування практичних занять обґрунтовано одержанням студентами певного обсягу рухової активності без якої неможливо підвищення функціонального стану

[2] Систематичне ведення "Щоденника самоконтролю студента" обґрунтовано необхідністю контролювати основні показники функціонального стану студентів на практичних заняттях з фізичного виховання для оцінки впливу фізичного навантаження на організм студентів.

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання:

 1. Робота на практичних заняттях

Ваговий бал – 1. Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях дорівнює 1 бал х 34 практичних зааняття = 34 бали.

Критерій оцінювання

 • За умови виконання задач заняття – 1 бал;
 • Не виконання задач заняття або відсутність на заняттях без поважної причини – 0 балів.
 1. Контрольні нормативи

Ваговий бал – 9. Максимальна кількість балів дорівнює 27 балів = 9 балів х 3 контрольних нормативи з фізичної підготовленості + 27 балів = 9 балів х 3 контрольних нормативи з технічної підготовленості = 54 бали та обов'язкового нормативу з витривалості – бігу на 3000 м (чоловіки) та 2000 м (жінки) для щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України згідно Наказу Міністерства молоді та спорту України № 4665 від 15.12.2016 року.

Три контрольних нормативи з фізичної підготовленості є однаковими для всіх навчальних відділень.

Три контрольних нормативи з технічної підготовленості розроблені для кожного навчального відділення.

Обов'язковий норматив з витривалості – біг на 3000 м (чоловіки) та 2000 м (жінки) для щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України згідно Наказу Міністерства молоді та спорту України № 4665 від 15.12.2016 року.

Критерій оцінювання

9 балів – відмінне володіння технікою виконання та відмінний рівень фізичної підготовленості;

8 балів – дуже добре володіння технікою виконання та дуже добрий рівень фізичної підготовленості;

7 балів - добре володіння технікою виконання та добрий рівень фізичної підготовленості;

6 балів – задовільне володіння технікою виконання та задовільний рівень  фізичної підготовленості;

5 балів – незадовільне володіння технікою виконання та задовільний рівень фізичної підготовленості;

0 балів - незадовільне володіння технікою виконання та незадовільний рівень фізичної підготовленості;

 1. Прикладний норматив з плавання

Ваговий бал - 6. Максимальна кількість балів – 6.

Критерій оцінювання

6 балів – пропливання 100 метрів одним з обраних способів плавання;

5 балів – пропливання 75 метрів одним з обраних способів плавання;

4 бали – пропливання 50 метрів одним з обраних способів плавання;

3 бали – пропливання 25 метрів одним з обраних способів плавання;

0 балів – пропливання <25 метрів одним з обраних способів плавання;

Прикладний норматив з плавання складається з метою визначення рівня плавальної підготовленості студентів та виявлення студентів, які не вміють плавати (з метою пройти навчання початковому плаванню у навчальному басейні).

3а. Реферат.

Студентам, які звільнені від плавання в басейні за станом здоров'я, планується індивідуальне семестрове завдання у вигляді реферату (теми – Додаток №1)

Ваговий бал - 6. Максимальна кількість балів – 6.

Критерій оцінювання

6 балів – пропливання 100 метрів вільним стилем;

5,5 балів – пропливання 75 метрів вільним стилем;

5 балів – пропливання 50 метрів вільним стилем;

4,5 бали – пропливання 25 метрів вільним стилем;

4 бали – пропливання <25*метрів вільним стилем із зупинками;

0 балів – нульовий рівень плавальної підготовленості (необхідно пройти початковий курс навчання плаванню).

 1. "Щоденник самоконтролю студента"

Ваговий бал - 6. Максимальна кількість балів – 6.

Критерій оцінювання

6 балів - (систематичне ведення та не менше 95% потрібної інформації)

5,5 балів - (систематичне ведення та не менше 85% потрібної інформації)

5 балів - (не менше 75% потрібної інформації)

4,5 бали - (не менше 65% потрібної інформації)

4 бали - (не менше 60% потрібної інформації)

0 балів – (менше 60% потрібної інформації)

Штрафні бали за:

 1. несвоєчасне складання будь якого контрольного нормативу або тестування - 2 бали;
 2. відсутність у студента "Щоденника самоконтролю студента" - 3 бали.

Заохочувальні бали за:

 1. участь у змаганнях, спортивно-оздоровчих заходах за планом кафедри, факультету, університету 2-3 бали;
 2. участь у міських, республіканських або міжнародних змаганнях – 3–5 балів.

Сума як штрафних, так і заохочувальних балів не має перевищувати 0,1 RС = 60 балів х 0,15 = 9 балів.

Розрахунок шкали (R) рейтингу:

Розмір шкали рейтингу RD = RС = 100 балів

Розмір стартової шкали RС = сумі вагових балів контрольних заходів протягом семестру і складає:

RС = 34 + 54 + 6 + 6 = 100 балів.

Умови позитивної проміжної атестації

Для отримання «зараховано» з першої проміжної атестації (8 тиждень) студент має набрати не менше 11 балів за практичні заняття та пройти початкове тестування функціонального стану ССС (за умови, якщо «ідеальний» студент має отримати 16 балів).

Для отримання «зараховано» з другої проміжної атестації (14 тиждень) студент має набрати не менше 22 балів за практичні заняття, за систематичне задовільне ведення "Щоденника самоконтролю" та пройти поточне тестування функціонального стану ССС та (за умови, якщо «ідеальний» студент має отримати 28 балів).

Умови допуску до заліку:

 1. виконання плану навчального процесу (відсутність пропусків практичних занять без поважних причин)
 2. складання контрольних нормативів (студенти допускаються до складання контрольних нормативів тільки після отримання достатнього рівня функціональної підготовленості, який досягається приблизно на 18-22 занятті).
 3. наявність "Щоденника самоконтролю студента", а також, стартовий рейтинг (rC) не менше 40% від RС, тобто 40 балів.

Студенти, які набрали протягом семестру менше RD ≤ 59 балів, залік не отримують і мають академічну заборгованість. Студенти, які мають стартовий рейтинг (rC) 39 і менше балів, до заліку не допускаються. Відпрацювати пропущені заняття та здати контрольні нормативи з фізичної та технічної підготовленості і ліквідувати заборгованість студенти мають можливість за графіком навчального процесу до початку екзаменаційної сесії.

Студенти, які протягом семестру набрали RD ≥ 60 балів мають можливості:

 • отримати залік так званим "автоматом" відповідно до набраного рейтингу;
 • перескласти контрольні нормативи з метою покращення результатів та підвищення оцінки;
 • у разі отримання оцінки меншої, ніж "автоматом" з рейтингу, студент отримує оцінку за результатами перескладання контрольних нормативів;
 • у разі отримання оцінки меншої, ніж "автоматом" з рейтингу, кафедра застосовує жорстку РСО – попередній рейтинг студента скасовується і він отримує оцінку тільки за результатами перескладання контрольних нормативів, але не менше 60 балів.

Контрольні нормативи з загальної фізичної підготовленості 2 семестру. (Табл. 1).

1) Швидкість – біг 100 метрів з високого старту (max – 9 балів);

2) Гнучкість – нахил тулубу з положення сидячи (ступні ніг на відстані 20–25 см), (max – 9 балів);

3) Сила - піднімання тулубу з положення лежачи на спині, руки за головою, ноги зігнуті у колінних суглобах (max – 9 балів);

4) обов'язковий норматив з витривалості – біг на 3000 м (чоловіки) та 2000 м (жінки) для щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України згідно Наказу Міністерства молоді та спорту України № 4665 від 15.12.2016 року;

Прикладний норматив з плавання. (Табл. 1).

*Студенти, які пропливли менше 25 метрів, мають продовжити навчання плаванню в малому (навчальному) басейні.

Контрольні нормативи з технічної підготовленості з обраного виду спорту. (Табл. 1).

2 семестр (2 курс)                                                                                  Таблиця 1

Нормативи

Зараховано

Не зарахов

Швидкість

Біг 100 м з високого старту (сек.)

Ч

13,4

14,2

14,8

15,4

15,9

≥16,0

Ж

15,0

15,7

16,5

17,0

17,5

≤17,6

Бали

9

8

7

6

5

0

Гнучкість

Нахил тулубу вперед з положення сидячи (см)

Ч

13

11

9

7

5

≥4

Ж

16

14

12

10

8

≥7

Бали

9

8

7

6

5

0

Сила

Піднімання тулубу з положення лежачи, руки за головою (разів)

Ч

35

30

26

23

20

≤19

Ж

30

26

22

19

15

≤14

Бали

9

8

7

6

5

0

Прикладний норматив з плавання (метрів) або (реферат)

Ч, Ж

100

75

50

25

<25*

0

Бали

6

5,5

5

4,5

4

0

Норматив з технічної підготовленості № 1

Бали

9

8

7

6

5

0

Норматив з технічної підготовленості № 2

Бали

9

8

7

6

5

0

Норматив з технічної підготовленості № 3

Бали

9

8

7

6

5

0

 

Розподіл балів

60

53,5

47

40,5

34

0

Біг 3000 м (ч), 2000 м (ж) – (хв.) обов'язковий норматив з витривалості (наказ Міністерства молоді та спорту України № 4665 від 15.12.2016)

Ч

13,00

13,30

14,20

15,00

15,40

≤15,41

Ж

10,45

11,25

12,00

12,40

13,10

≤13,11

Сума балів за контрольні нормативи, відпрацювання практичних занять, прикладний норматив з плавання (реферат для звільнених від плавання в басейні), за ведення "Щоденника самоконтролю студента" та заохочувальних або штрафних балів переводиться до залікової оцінки згідно таблиці №2.

Для отримання студентом відповідних оцінок (ЕСТS та традиційних) його рейтингова оцінка RD переводиться згідно з таблицею №2:

                                               Таблиця 2

RD = RС + RЕ

Традиційна оцінка

95 – 100

Зараховано

85 – 94

75 - 84

65 - 74

64 - 60

RD ≤ 59

Не зараховано

rC 39 або не виконані інші умови допуску до заліку

Не допущений

 

Додаток 1

Теми рефератів

 1. Історія виникнення та розвитку плавання.
 2. Оздоровче значення плавання.
 3. Засоби подолання водобоязні.
 4. Фізичні властивості води та їх вплив на техніку плавання.
 5. Техніка безпеки та правила проведення занять з плавання в басейні.
 6. Техніка безпеки та правила поведінки на відкритих водоймищах.
 7. Засоби (підготовчі вправи) для ознайомлення з водним середовищем.
 8. Рятування потопаючих.
 9. Надання першої долікарської допомоги при нещасному випадку на воді.
 10. Особиста гігієна та гігієнічні вимоги до місця проведення занять з плавання.