Рейтингова система оцінювання результатів навчання для студентів 1, 2 курсів

Рейтингова система оцінки успішності студентів кредитних модулів «Формування загальної фізичної підготовленості засобами обраного виду рухової активності та спорту» (1-й курс, 1-й семестр), «Формування спеціальної фізичної підготовленості засобами обраного виду рухової активності та спорту» (2-й курс, 2-й семестр), «Удосконалення спеціальних фізичних якостей засобами обраного виду рухової активності та спорту» (2-й курс, 3-й семестр), «Особистісно орієнтована професійно-прикладна фізична підготовка студентів засобами обраного виду рухової активності та спорту» з дисципліни фізичне виховання (2-й курс, 4-й семестр).

Рейтинг студента з кредитного модуля складається з балів, що він отримує за наступні контрольні заходи:

 • за виконання плану навчального процесу з фізичного виховання (систематичне відвідування студентом практичних занять) [1];
 • за складання контрольних нормативів: три нормативи з фізичної підготовленості та три нормативи з технічної підготовленості;
 • за оформлення (ведення) "Щоденника самоконтролю студента" на заняттях з дисципліни фізичне виховання [2].

[1] Систематичне відвідування практичних занять обґрунтовано одержанням студентами певного обсягу рухової активності без якої неможливо підвищення функціонального стану

[2] Систематичне ведення "Щоденника самоконтролю студента" обґрунтовано необхідністю контролювати основні показники функціонального стану студентів на практичних заняттях з фізичного виховання для оцінки впливу фізичного навантаження на організм студентів.

Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання:

 1. Робота на практичних заняттях

Ваговий бал – 1. Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях дорівнює 1 бал х 34 практичних заняття = 34 бали.

Критерій оцінювання

 • За умови виконання задач заняття – 1 бал;
 • Не виконання задач заняття або відсутність на заняттях без поважної причини – 0 балів.
 1. Контрольні нормативи:

Ваговий бал – 10. Максимальна кількість балів дорівнює 30 балів = 10 балів х 3 контрольних нормативи з фізичної підготовленості + 30 балів = 10 балів х 3 контрольних нормативи з технічної підготовленості = 60 балів (для 1,2,3 семеструу).

Ваговий бал – 9. Максимальна кількість балів дорівнює 27 балів = 9 балів х 3 контрольних нормативи з фізичної підготовленості + 27 балів = 9 балів х 3 контрольних нормативи з технічної підготовленості = 54 бали та обов'язкового нормативу з витривалості – бігу на 3000 м (чоловіки) та 2000 м (жінки) для щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України згідно Наказу Міністерства молоді та спорту України № 4665 від 15.12.2016 року (для 2 семестру*, крім навчальних відділень аеробіки, баскетболу, волейболу та шейпінгу).

Три контрольних нормативи з фізичної підготовленості є однаковими для всіх навчальних відділень.

Три контрольних нормативи з технічної підготовленості розроблені для кожного навчального відділення.

Критерій оцінювання для 1,2,3 семестру:

10 балів – відмінне володіння технікою виконання та відмінний рівень фізичної підготовленості;

9 балів – дуже добре володіння технікою виконання та дуже добрий рівень фізичниої підготовленості;

8 балів - добре володіння технікою виконання та добрий рівень фізичної підготовленості;

7 балів – задовільне володіння технікою виконання та задовільний рівень  фізичної підготовленості;

6 балів – незадовільне володіння технікою виконання та задовільний рівень фізичної підготовленості;

0 балів - незадовільне володіння технікою виконання та незадовільний рівень фізичної підготовленості.

Критерій оцінювання для 2 семестру (крім навчальнихвідділень аеробіки, баскетболу, волейболу та шейпінгу):

9 балів – відмінне володіння технікою виконання та відмінний рівень фізичної підготовленості;

8 балів – дуже добре володіння технікою виконання та дуже добрий рівень фізичної підготовленості;

7 балів - добре володіння технікою виконання та добрий рівень фізичної підготовленості;

6 балів – задовільне володіння технікою виконання та задовільний рівень  фізичної підготовленості;

5 балів – незадовільне володіння технікою виконання та задовільний рівень фізичної підготовленості;

0 балів - незадовільне володіння технікою виконання та незадовільний рівень фізичної підготовленості;

 1. Прикладний норматив з плавання

Ваговий бал - 6. Максимальна кількість балів – 6.

Критерій оцінювання

6 балів – пропливання 100 метрів одним з обраних способів плавання;

5 балів – пропливання 75 метрів одним з обраних способів плавання;

4 бали – пропливання 50 метрів одним з обраних способів плавання;

3 бали – пропливання 25 метрів одним з обраних способів плавання;

0 балів – пропливання <25 метрів одним з обраних способів плавання;

Прикладний норматив з плавання складається з метою визначення рівня плавальної підготовленості студентів та виявлення студентів, які не вміють плавати (з метою пройти навчання початковому плаванню у навчальному басейні).

3а. Реферат.

Студентам, які звільнені від плавання в басейні за станом здоров'я, планується індивідуальне семестрове завдання у вигляді реферату (теми – Додаток №1)

Ваговий бал - 6. Максимальна кількість балів – 6.

Критерій оцінювання

6 балів – пропливання 100 метрів вільним стилем;

5,5 балів – пропливання 75 метрів вільним стилем;

5 балів – пропливання 50 метрів вільним стилем;

4,5 бали – пропливання 25 метрів вільним стилем;

4 бали – пропливання <25*метрів вільним стилем із зупинками;

0 балів – нульовий рівень плавальної підготовленості (необхідно пройти початковий курс навчання плаванню).

 1. "Щоденник самоконтролю студента"

Ваговий бал - 6. Максимальна кількість балів – 6.

Критерій оцінювання

6 балів - систематичне ведення та не менше 95% потрібної інформації;

5 балів - систематичне ведення та не менше 85% потрібної інформації;

4 бали - не менше 75% потрібної інформації;

3 бали - не менше 65% потрібної інформації;

2 бали - менше 60% потрібної інформації;

0 балів – відсутність "Щоденника самоконтролю студента".

Штрафні бали за:

 1. несвоєчасне складання будь якого контрольного нормативу або тестування - 2 бали;
 2. відсутність у студента "Щоденника самоконтролю студента" - 3 бали.

Заохочувальні бали за:

 1. участь у змаганнях, спортивно-оздоровчих заходах за планом кафедри, факультету, університету 2-3 бали;
 2. участь у міських, республіканських або міжнародних змаганнях – 3–5 балів.

Сума як штрафних, так і заохочувальних балів не має перевищувати 0,1 RС = 60 балів х 0,15 = 9 балів.

Розрахунок шкали (R) рейтингу:

Розмір шкали рейтингу RD = RС = 100 балів

Розмір стартової шкали RС = сумі вагових балів контрольних заходів протягом 1,3,4 семестру (крім навчальних відділень аеробіки, баскетболу, волейболу та шейпінгу) і складає:

RС = 34 + 60 + 6 = 100 балів.

Розмір стартової шкали RС = сумі вагових балів контрольних заходів протягом 2 семестру (крім навчальних відділень аеробіки, баскетболу, волейболу та шейпінгу) і складає

RС = 34 + 54 + 6 + 6 = 100 балів.

 

Умови позитивної проміжної атестації

Для отримання «зараховано» з першої проміжної атестації (8 тиждень) студент має набрати не менше 11 балів за практичні заняття та пройти початкове тестування функціонального стану ССС (за умови, якщо «ідеальний» студент має отримати 16 балів).

Для отримання «зараховано» з другої проміжної атестації (14 тиждень) студент має набрати не менше 22 балів за практичні заняття, за систематичне задовільне ведення "Щоденника самоконтролю" та пройти поточне тестування функціонального стану ССС та (за умови, якщо «ідеальний» студент має отримати 28 балів).

Умови допуску до заліку:

 1. виконання плану навчального процесу (відсутність пропусків практичних занять без поважних причин)
 2. складання контрольних нормативів (студенти допускаються до складання контрольних нормативів тільки після отримання достатнього рівня функціональної підготовленості, який досягається приблизно на 18-22 занятті).
 3. наявність "Щоденника самоконтролю студента", а також, стартовий рейтинг (rC) не менше 40% від RС, тобто 40 балів.

Студенти, які набрали протягом семестру менше RD ≤ 59 балів, залік не отримують і мають академічну заборгованість. Студенти, які мають стартовий рейтинг (rC) 39 і менше балів, до заліку не допускаються. Відпрацювати пропущені заняття та здати контрольні нормативи з фізичної та технічної підготовленості і ліквідувати заборгованість студенти мають можливість за графіком навчального процесу до початку екзаменаційної сесії.

Студенти, які протягом семестру набрали RD ≥ 60 балів мають можливості:

 • отримати залік так званим "автоматом" відповідно до набраного рейтингу;
 • перескласти контрольні нормативи з метою покращення результатів та підвищення оцінки;
 • у разі отримання оцінки меншої, ніж "автоматом" з рейтингу, кафедра застосовує жорстку РСО – попередній рейтинг студента скасовується і він отримує оцінку тільки за результатами перескладання контрольних нормативів, але не менше 60 балів.

Контрольні нормативи з загальної фізичної підготовленості 1семестру (Табл. 1, 1а), 3 семестру. (Табл. 2). Обов'язкові для всіх навчальних відділень.

1) Стрибучість – стрибок у довжину з місця (max – 10 балів);

2) Спритність – човниковий біг 4 х 9м (max – 10 балів);

3) Сила – згинання та розгинання рук в упорі лежачи (max – 10 балів).

Контрольні нормативи з загальної фізичної підготовленості 2 семестру. (Табл. 3, 3а). Обов'язкові для всіх навчальних відділень.

1) Швидкість – біг 100 метрів з високого старту (max – 9 балів);

2) Гнучкість – нахил тулубу з положення сидячи (ступні ніг на відстані 20–25 см), (max – 9 балів);

3) Сила - піднімання тулубу з положення лежачи на спині, руки за головою, ноги зігнуті у колінних суглобах (max – 9 балів);

4) обов'язковий норматив з витривалості – біг на 3000 м (чоловіки) та 2000 м (жінки) для щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України згідно Наказу Міністерства молоді та спорту України № 4665 від 15.12.2016 року;

Прикладний норматив з плавання. (Табл. 1).

*Студенти, які пропливли менше 25 метрів, мають продовжити навчання плаванню в малому (навчальному) басейні.

Контрольні нормативи з загальної фізичної підготовленості 4семестру. Обов'язкові для всіх навчальних відділень. (Табл. 3).

1) Швидкість – біг 100 метрів з високого старту (max – 10 балів);

2) Гнучкість – нахил тулубу з положення сидячи (ступні ніг на відстані 20–25 см), (max – 10 балів);

3) Сила - піднімання тулубу з положення лежачи на спині, руки за головою, ноги зігнуті у колінних суглобах (max – 10 балів).

4) обов'язковий норматив з витривалості – біг на 3000 м (чоловіки) та 2000 м (жінки) для щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України згідно Наказу Міністерства молоді та спорту України № 4665 від 15.12.2016 року.

Контрольні нормативи з технічної підготовленості з обраного виду спорту. (Табл. 1, 2, 3, 4).

Розроблені для кожного навчального відділення.

1-й семестр (1 курс), крім навчальних відділень аеробіки, баскетболу, волейболу та шейпінгу                                                            Таблиця 1

Нормативи

Зараховано

Не зарахов

Спритність

Човниковий біг 4 х 9 м (сек.)

Ч

9,0

9,4

9,8

10,3

10,8

≤10,9

Ж

10,4

10,7

11,2

11,6

12,2

≤12,3

Бали

10

9

8

7

6

0

Стрибучість

Стрибоку довжину з місця (см)

Ч

240

230

225

215

205

≥204

Ж

200

190

180

170

160

≥159

Бали

10

9

8

7

6

0

Сила

Згинання-розгинання рук в упорі лежачи (разів)

Ч

38

32

26

22

20

≤19

Ж

20

15

12

10

8

≤7

Бали

10

9

8

7

6

0

Норматив з технічної підготовленості № 1

Бали

10

9

8

7

6

0

Норматив з технічної підготовленості № 2

Бали

10

9

8

7

6

0

Норматив з технічної підготовленості № 3

Бали

10

9

8

7

6

0

 

Розподіл балів

60

54

48

42

36

0

1-й семестр (1 курс), для навчальних відділень аеробіки, баскетболу, волейболу та шейпінгу                                                            Таблиця 1а

Нормативи

Зараховано

Не зарахов

Спритність

Човниковий біг 4 х 9 м (сек)

Ч

9,0

9,4

9,8

10,3

10,8

≥10,9

Ж

10,4

10,7

11,2

11,6

12,2

≥12,3

Бали

9

8

7

6

5

0

Стрибучість

Стрибок у довжину з місця (см)

Ч

240

230

225

215

205

≤204

Ж

200

190

180

170

160

≤159

Бали

9

8

7

6

5

0

Сила

Згинання-розгинання рук в упорі лежачи (разів)

Ч

38

32

26

22

20

≤19

Ж

20

15

12

10

8

≤7

Бали

9

8

7

6

5

0

Прикладний норматив з плавання (метрів) або (реферат*)

Ч, Ж

100

75

50

25

25 з зупин

<25

Бали

6

5,5

5

4,5

4

0

Норматив з технічної підготовленості № 1

Бали

9

8

7

6

5

0

Норматив з технічної підготовленості № 2

Бали

9

8

7

6

5

0

Норматив з технічної підготовленості № 3

Бали

9

8

7

6

5

0

 

Розподіл балів

60

53,5

47

40,5

34

0

 

 

3-й семестр (2 курс)                                                            Таблиця 2.

Нормативи

Зараховано

Не зарахов

Спритність

Човниковий біг 4 х 9 м (сек)

Ч

8,8

9,2

9,6

10,1

10,5

≥10,6

Ж

10,2

10,5

10,9

11,3

11,9

≥12,0

Бали

10

9

8

7

6

0

Стрибучість

Стрибок у довжину з місця (см)

Ч

250

240

230

220

210

≤209

Ж

200

190

180

170

160

≤159

Бали

10

9

8

7

6

0

Сила

Згинання-розгинання рук в упорі лежачи (разів)

Ч

45

40

35

30

25

≤24

Ж

24

20

16

12

10

≤9

Бали

10

9

8

7

6

0

Норматив з технічної підготовленості № 1

Бали

10

9

8

7

6

0

Норматив з технічної підготовленості № 2

Бали

10

9

8

7

6

0

Норматив з технічної підготовленості № 3

Бали

10

9

8

7

6

0

 

Розподіл балів

60

54

48

42

36

0

 

2 семестр (1 курс), крім навчальних відділень аеробіки, баскетболу, волейболу та шейпінгу                                                                               Таблиця 3

Нормативи

Зараховано

Не зарахов

Швидкість

Біг 100 м з високого старту (сек.)

Ч

13,4

14,2

14,8

15,4

15,9

≥16,0

Ж

15,0

15,7

16,5

17,0

17,5

≤17,6

Бали

9

8

7

6

5

0

Гнучкість

Нахил тулубу вперед з положення сидячи (см)

Ч

13

11

9

7

5

≥4

Ж

16

14

12

10

8

≥7

Бали

9

8

7

6

5

0

Сила

Піднімання тулубу з положення лежачи, руки за головою (разів)

Ч

35

30

26

23

20

≤19

Ж

30

26

22

19

15

≤14

Бали

9

8

7

6

5

0

Прикладний норматив з плавання (метрів) або (реферат*)

Ч, Ж

100

75

50

25

25 з зупин

<25

Бали

6

5,5

5

4,5

4

0

Норматив з технічної підготовленості № 1

Бали

9

8

7

6

5

0

Норматив з технічної підготовленості № 2

Бали

9

8

7

6

5

0

Норматив з технічної підготовленості № 3

Бали

9

8

7

6

5

0

 

Розподіл балів

60

53,5

47

40,5

34

0

Біг 3000 м (ч), 2000 м (ж) – (хв.) обов'язковий норматив з витривалості (наказ Міністерства молоді та спорту України № 4665 від 15.12.2016)

Ч

13,00

13,30

14,20

15,00

15,40

≤15,41

Ж

10,45

11,25

12,00

12,40

13,10

≤13,11

*Реферат оцінюється за 6-бальною шкалою.

Вимоги

до оформлення рефератів:

шрифт -                                                              Times New Roman;

розмір шрифту -                                                         14;

міжрядковий інтервал -                                    1,5 інтервали;

параметри сторінки -                                        формат А4;

орієнтація -                                                        книжна;

верхнє, нижнє поля -                                         20 мм;

ліве поле -                                                          25 мм;

праве поле -                                                       15 мм

Обсяг роботи – 10-12 сторінок. Мова – Українська.

Структура реферату: титульний аркуш, план роботи, вступ, основна частина, висновки, список літератури (8-12 джерел із зазначенням сторінок).

Критерії оцінки рефератів

Критерії

Бали

Глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція

6

Уміння виділити головні аспекти, зробити висновки

5,5

Повне розкриття проблеми

5

Реферат компілятивного рівня

4,5

Тема розкрита не повністю

5

Роботу не зараховано

0

 

2-й семестр (1-й курс) для навчальних відділень аеробіки, баскетболу, волейболу та шейпінгу                                                            Таблиця 1а

Нормативи

Зараховано

Не зарах

Швидкість

Біг 100 м з високого старту (сек)

Ч

13,4

14,2

14,8

15,4

15,9

≥16,0

Ж

15,0

15,7

16,5

17,0

17,5

≥17,6

Бали

10

9

8

7

6

0

Гнучкість

Нахил тулубу вперед з положення сидячи (см)

Ч

13

11

9

7

5

≤4

Ж

16

14

12

10

8

≤7

Бали

10

9

8

7

6

0

Сила

Піднімання тулубу з положення лежачи, руки за головою (разів)

Ч

35

30

26

23

20

≤19

Ж

30

26

22

19

15

≤14

Бали

10

9

8

7

6

0

Норматив з технічної підготовленості № 1

Бали

10

9

8

7

6

0

Норматив з технічної підготовленості № 2

Бали

10

9

8

7

6

0

Норматив з технічної підготовленості № 3

Бали

10

9

8

7

6

0

 

Розподіл балів

60

54

48

42

36

0

Біг 3000 м (ч), 2000 м (ж) – (хв.) обов'язковий норматив з витривалості (наказ Міністерства молоді та спорту України № 4665 від 15.12.2016)

Ч

13,00

13,30

14,20

15,00

15,40

≥15,41

Ж

10,45

11,25

12,00

12,40

13,10

≥13,11

 

4-й семестр (2 курс)                                                                      Таблиця 4

Нормативи

Зараховано

Не зарахов

Швидкість

Біг 100 м з високого старту (сек)

Ч

13,2

13,8

14,2

14,6

15,0

≥15,1

Ж

14,8

15,3

15,8

16,3

17,0

≥17,1

Бали

10

9

8

7

6

0

Гнучкість

Нахил тулубу вперед з положення сидячи (см)

Ч

14

12

10

8

6

≤5

Ж

20

17

14

10

7

≤6

Бали

10

9

8

7

6

0

Сила

Піднімання тулубу з положення лежачи, руки за головою (разів)

Ч

45

40

35

30

25

≤24

Ж

38

34

30

26

22

≤21

Бали

10

9

8

7

6

0

Норматив з технічної підготовленості № 1

Бали

10

9

8

7

6

0

Норматив з технічної підготовленості № 2

Бали

10

9

8

7

6

0

Норматив з технічної підготовленості № 3

Бали

10

9

8

7

6

0

 

Розподіл балів

60

54

48

42

36

0

Біг 3000 м (ч), 2000 м (ж) – (хв.) обов'язковий норматив з витривалості (наказ Міністерства молоді та спорту України № 4665 від 15.12.2016)

Ч

12,30

13,10

13,50

14,30

15,10

≥15,11

Ж

10,30

11,15

11,45

12,15

12,30

≥12,31

Сума балів за контрольні нормативи, відпрацювання практичних занять, прикладний норматив з плавання (реферат для студентів, які звільнені від плавання), за ведення "Щоденника самоконтролю студента" та заохочувальних або штрафних балів переводиться до залікової оцінки згідно таблиці №2.

Для отримання студентом відповідних оцінок його рейтингова оцінка RD переводиться згідно з таблицею №2:

                                                        Таблиця 2

RD = RС + RЕ

Традиційна оцінка

95 – 100

Зараховано

85 – 94

75 – 84

65 – 74

64 – 60

RD ≤ 59

Не зараховано

rC ≤ 39 або не виконані інші умови допуску до заліку

Не допущений

12. Методичні рекомендації

Під час проходження навчального матеріалу кредитного модулю необхідно передбачити використання сучасних технологій в навчальному процесі. В тематичному розділі самостійної роботи студентів обов'язково планувати використання засобів та методів самоконтролю за станом здоров'я, дотримання вимог попередження травматизму та захворювання, ведення щоденників самоконтролю за станом організму.

Вибір заняття до самостійної роботи повинен відображати поточний стан функціональної готовності студента та його ступінь володіння технікою виконання спортивних та фізичних вправ.

Методика реалізації самостійного заняття повинна регламентуватись виконанням правил техніки безпеки та самостійним контролем за станом основних функціональних систем.

На таких заняттях необхідно вирішувати задачі підвищення рівня прояву фізичних і психічних якостей, використовувати аналітичні підходи до вибору методів корекції в розвитку окремих м'язів та їх груп, а також засоби та методи активного відпочинку і відновлення організму.

Необхідно у достатньому обсязі використовувати навчальний інвентар та спортивно-технічну базу у відповідності до специфічних вимог та форм організації навчальних занять з аеробіки.

Програмний матеріал для груп початкової підготовки повинен включати в себе:

 • технічну підготовку, основною метою якої є вдосконалення індивідуальної техніки виконання базових вправ аеробіки, розширення діапазону вмінь та рухових навичок;
 • фізичну підготовку, основною метою якої є створення бази для зростання рівня майстерності, за допомогою загально-фізичних засобів підготовки (загальнорозвиваючі вправи; аеробні комплекси зі зміною темпу музичного супроводу, вправи танцювального напрямку, стрибки зі скакалкою,  спеціальні вправи: комплекс вправ «Пілатес», вправи з гімнастичними м’ячами, гімнастичними палицями, боді-баром, гантелями).

Додаток № 1

Тематика індивідуальних завдань (рефератів)

 1. Історія виникнення та розвитку плавання.
 2. Зародження та розвиток плавання в Україні.
 3. Плавання як життєво необхідний навичок.
 4. Плавання та його оздоровче значення.
 5. Спортивне плавання та водні види спорту.
 6. Оздоровче плавання як засіб профілактики та лікування різних захворювань.
 7. Фізичні властивості води та їх вплив на техніку плавання.
 8. Вплив фізіологічних функцій організму на техніку плавання.
 9. Історія виникнення та розвиток стилю плавання кроль на грудях.
 10. Історія виникнення та розвиток стилю плавання кроль на спині.
 11. Історія виникнення та розвиток стилю плавання брас.
 12. Історія виникнення та розвиток стилю плавання батерфляй.
 13. Психологічна підготовка до занять на воді та засоби подолання водобоязні.
 14. Використання підготовчих вправ для ознайомлення з водним середовищем.
 15. Методика початкового навчання плаванню. Ознайомлення з водним середовищем.
 16. Методика початкового навчання плаванню. Вправи, що використовуються при навчанні плаванню способами кроль на грудях та на спині.
 17. Методика початкового навчання плаванню. Вправи, що використовуються при навчанні плаванню способом брас.
 18. Плавання як засіб корекції порушень постави.
 19. Плавання та водні процедури в системі загартування.
 20. Використання рухових ігор на воді при навчанні плаванню.
 21. Техніка безпеки та правила проведення занять з плавання в басейні.
 22. Техніка безпеки та правила поведінки на відкритих водоймищах.
 23. Прикладне плавання. Рятування потопаючих.
 24. Надання першої долікарської допомоги при нещасному випадку на воді.
 25. Особиста гігієна та гігієнічні вимоги до місця проведення занять з плавання.