Публікації викладачів 18-19 н.р.

Абрамов С.А.

Абрамов С.А. ЗМАГАЛЬНО-ІГРОВИЙ МЕТОД ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИЧНОГО ТА ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ СТУДЕНТІВ НТУУ «КПІ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО». / Абрамов С.А. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(35) Часть 1 Март 2018 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий -С.6-10.

Абрамов С.А. Значення тестування у процесі фізичного виховання студентів./ Абрамов С.А. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(36) Часть 6 Апрель 2018 г. ЖУРНАЛ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий -С.12-17.

Абрамов С.А. Вимоги до тренувального процесу в волейболі./ Абрамов С.А. MATERIALS OF THE XIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE CUTTING-EDGE SCIENCE - 2018 April 30 - May 7, 2018 Volume 18. Pedagogical sciences. Psychology and sociology. Music and life. Physical culture and sport. SHEFFIELD. SCIENCE AND EDUCATION LTD 2018 -С.88-91.

Абрамов С.А. Свідоме засвоєння рухових умінь і навичок під час виконання фізичних вправ./ Абрамов С.А. МАТЕРИАЛИ XVI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НОВИНАТА ЗА НАПРЕДНАЛИ НАУКА - 2018. 15-22 май 2018 г. Volume 22. Биологични науки. Екология. Mедицина. Селско стопанство Физическата култура и спорта. София «Бял ГРАД-БГ ОДД» 2018 -С.63-65.

Анікеєнко Л.В.

Анікеєнко Л.В. Основы обучения студентов двигательным действиям./ Л.В. Анікеєнко НАУКОВИЙ ЧАСОПИС. СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 3К (97) 18. Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова 2018 -С.32-36.

Анікеєнко Л.В. Аналіз рівня психофізіологічного стану студентів НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»./ Л.В. Анікеєнко, В.П. Білоконь АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(36) Часть 6 Апрель 2018 г. ЖУРНАЛ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий -С.144-148.

Бойко Г.Л.

Бойко Г.Л. Комплексна програма оздоровлення студентської молоді, яка має фактори ризику захворюваності серцево-судинної системи./ Г.Л. Бойко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(36) Часть 6 Апрель 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.21-26.

Бойко Г.Л. Особливості шейпінг-харчування в залежності від типу статури. / Г.Л. Бойко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г.Переяслав-Хмельницкий  -С.122-125.

Бойко Г.Л. Особливості силової підготовки на заняттях з шейпінгу. / Г.Л. Бойко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. Переяслав-Хмельницкий  -С.126-129.

Бойко Г.Л. Фактори ризику захворюваності серцево-судинної системи студентів та шляхи їх усунення. / Г.Л. Бойко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. Переяслав-Хмельницкий  -С.130-133.

Eфективність алгоритмів попередньої обробки  даних в задачі класи-фікації  високочастотних біологічних сигналів./ Індуктивне моделювання складних систем. Зб. наук. праць. К.: ННЦІТС. Вип.9.- 2017. С.

Аналіз станів  системи кровообігу студентів у просторі  параметрів залежності артеріальний тиск-пульс./К: Вісн.Унів. "Україна", Серія "Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика" 2017. № 1(19), с.26-31

Automated Assessment of a Students Circulatory System Functional State Using Martine's Test./ К: Innovative Biosystems and Bioengineering 2018, № P.144-148.

Бурлака І.В.

Бурлака І.В. Про нормативи для щорічного оцінювання фізичної підготовленості студентів. /  І.В. Бурлака МАТЕРІАЛИ V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК» (30-31 березня 2018 року) Частина І. Харків 2018 -С. 175-178.

Бурлака І.В. Використання досягнень професійного тенісу в навчанні студентів тенісистів внз неспортивного профілю. /  І.В. Бурлака МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ" (27-28 липня 2018 року) Львів 2018 С.91-94.

Гаврилова Н.Є.

Гаврилова Н.Є. Фітнес як засіб фізичного розвитку та виховання студентської молоді./ Гаврилова Н.Є.  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ  ССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 1(33) Часть 3. Январь 2018 г.  Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.84-88.

Гаврилова Н.Є. Самостійні заняття фізичними вправами як додаткова рухова активність в режимі дня студентів, та засіб для розвитку фізичних якостей і зміцнення здоров`я./ Гаврилова Н.Є.   АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ  ССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 1(33) Часть 3. Январь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.134-138.

Гаврилова Н.Є.Застосування сучасних фітнес-програм та технологій у фізичному вихованні студенток ВНЗ./ Гаврилова Н.Є. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. Переяслав-Хмельницкий  -С.12-17.

Гаврилова Н.Є. Шляхи розвитку фізичних якостей студентів ВНЗ засобами впровдження фітнес-технологій в навчальний процес./ Гаврилова Н.Є. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. Переяслав-Хмельницкий  -С.18-22.

Гаврилова Н.М.

Гаврилова Н.М. ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ФІТНЕСОМ НА ФІЗИЧНУ ПІДГОТОВКУ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ОРГАНІЗМУ СТУДЕНТІВ./ Зеніна І.В., Гаврилова Н.М. / НАУКОВИЙ ЧАСОПИС СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 3 (97) 18 Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова. 2018 - С.45-47.

Гаврилова Н.М. Обоснование эффективности занятий дозированной ходьбой. / Гаврилова Н.М. / MATERIALS OF THE XIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE SCIENSE AND CIVILIZATION - 2018 January 30-February 7, 2018 Volume 10. Физическая культура и спорт. Философия. SHEFFIELD. SCIENCE AND EDUCATION LTD 2-18 -С.7-10.

Гаврилова Н.М. Организация процеса физического воспитания в вузе с учетом потребностей студентов в двигательной деятельности. / Гаврилова Н.М.  МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА АКТУАЛЬНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ" (28-29 вересня 2018 року) Частина ІІ Запоріжжя 2018 С.97-99.

Гришко Л.Г.

Гришко Л.Г.ОРГАНІЗАЦІЙНО МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАЛУЧЕННЯ ДІТЕЙ ДО ПРОФЕСІЙНИХ ЗАНЯТЬ З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ./ Л.Г. Гришко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(35) Часть 1 Март 2018 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий -С.127-132.

Гришко Л.Г. Історичні передумови виникнення і становлення настільного тенісу./ Л.Г. Гришко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(36) Часть 6 Апрель 2018 г. ЖУРНАЛ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий -С.124-131.

Гришко Л.Г.Роль физической культуры в структуре свободного времени студентов./ Л.Г. Гришко  MATERIALS OF THE XIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TRENDS OF MODERN SCIENCE - 2018 May 30 - June 7, 2018 Volume 14 Psychology and sociology. Music and life. Physical culture and sport SHEFFIELD. SCIENCE AND EDUCATION LTD 2018 -С. 24-26.

Гришко Л.Г. Повышение эфективности подготвки сборных команд уневерситета на основе корекции тренировочного процеса ./ Л.Г. Гришко МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА АКТУАЛЬНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ" (28-29 вересня 2018 року) Частина ІІ Запоріжжя 2018 С.102-104.

Гришко Л.Г. ВЛИЯНИЕ ФИТНЕС ТРЕНИРОВОК НА УЛУЧШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ./ Зенина Ирина Владимировна, Гришко Лариса Григорьевна АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 9(41) Часть 2 Сентябрь 2018 г. -С.58-63

 

Ґава В.Д.

Ґава В.Д. Плавання вищих досягнень. / В.Д. Ґава АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(34)
Часть 8. Февраль 2018 г. Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.90-94.

Ґава В.Д. Плавання як засіб відновлення після травм. / В.Д. Ґава АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(34) Часть 8. Февраль 2018 г. Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.95-99.

Дакал Н.А.

Дакал Н.А. Использование средств аквафитнеса и подводного плавания для ускорения процесса обучения плаванию студентов./ Дакал Н.А.  MATERIALS OF THE XIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TRENDS OF MODERN SCIENCE - 2018 May 30 - June 7, 2018 Volume 14 Psychology and sociology. Music and life. Physical culture and sport SHEFFIELD. SCIENCE AND EDUCATION LTD 2018 -С. 27-29.

Дакал Н.А. Оптимизация процесса обучения плаванию студентов нтуу с использованием подвижных игр./ Дакал Н.А.  MATERIALS OF THE XIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TRENDS OF MODERN SCIENCE - 2018 May 30 - June 7, 2018 Volume 14 Psychology and sociology. Music and life. Physical culture and sport SHEFFIELD. SCIENCE AND EDUCATION LTD 2018 -С.30-32.

Дакал Н.А. Использование элементов подводного плавания для ускорения процесса обучения плаванию студентов./ Дакал Н.А.  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. Переяслав-Хмельницкий  -С. 23-27

Дакал Н.А. Оптимізація процесу навчання плаванню засобами аквафітнесу./ Дакал Н.А. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. Переяслав-Хмельницкий  -С. 27-30.

Дакал Н.А. Heart rate variability system in elite athletes with different level of stress resistance GEORGIY KOROBEYNIKOV1, LESIA KOROBEYNIKOVA1, VLADIMIR POTOP2, DYMYTRII NIKONOROV1, VIACHESLAV SEMENENKO1, NATALIIA DAKAL3, DIANA MISCHUK3
1National University of Physical Education and Sport, Kiev, UKRAINE
2 Ecological University of Bucharest, ROMANIA
3 National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kiev, UKRAINE

Motivation and psychological states in elite
wrestlers Georgiy Korobeynikov,1,2 Lesia Korobeynikova,1,2 Olha Borysova,1 Natalia Dakal3 ¹National University of Physical Education and Sport, Kiev, Ukraine 2Wrestling Association of Ukraine, Kiev, Ukraine3National Technical University of Ukraine, Kiev, Ukraine 14th International Scientific Conference of Sport Kinetics 2018
“Movement in Human Life and Health”Poreč, Croatia 24th – 27th June 2018 -С.77-83.

Добровольський В.Е.

Добровольський В.Е. Особливості організації навчального процесу на заняттях з гімнастики./ В.Е. Добровольський АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(36) Часть 6 Апрель 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.35-38.

Добровольський В.Е. Вправи для розвитку навику відштовхування руками для студентів вищих навчальних закладів ./ В.Е. Добровольський  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. Переяслав-Хмельницкий  -С. 31-33.

Добровольський В.Е. Освоєння статичних вправ на заняттях з гімнастики./ В.Е. Добровольський  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. Переяслав-Хмельницкий  -С. 34-37.

Довгопол Е.П.

Довгопол Е.П. Ефективність використання пліометричної методики у тренувальному процесі молодих волейболістів. / Довгопол Е.П. MATERIÁLY XIV MEZINÁRODNÍ VĔDECKO - PRAKTICKÁ KONFERENCE VĚDA A TECHNOLOGIE: KROK DO BUDOUCNOSTI -2018 22 - 28 února 2018 г. Volume 7 Filologie. Hudba a život Tělesné kultury a sport. Praha. Publishing House «Education and Science» 2018 -С.44-47.

Довгопол Е.П. Принципи вимірювальних тестів. / Довгопол Е.П. MATERIÁLY XIV MEZINÁRODNÍ VĔDECKO - PRAKTICKÁ KONFERENCE VĚDA A TECHNOLOGIE: KROK DO BUDOUCNOSTI -2018 22 - 28 února 2018 г. Volume 7 Filologie. Hudba a život Tělesné kultury a sport. Praha. Publishing House «Education and Science» 2018 -С.48-50.

Довгопол Е.П. Проблема формування здоровогну способу життя у студентів вищих навчальних закладів. / Ковальчук Н.В., Довгопол Е.П. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС. СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 2 (96) 18. Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова. 2018 -С.39-41.

Єфременко В.М.

Єфременко В.М. Характеристика техніки навчання гри з баскетболу студентів технічних вузів. / Єфременко В.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ  ССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 1(33) Часть 3. Январь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.28-31.

Єфременко В.М.  Вплив спортивного устаткування з різними характеристиками на техніку виконання ігрових прийомів баскетболу дітьми різного віку./ Єфременко В.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(34) Часть 8. Февраль 2018 г. Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.43-45.

Єфременко В.М.  Физическое воспитание студенческой молодёжи в процессе занятий баскетболом./ Єфременко В.М. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС. СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 3К (97) 18. Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова 2018 -С.193-196.

Завадська Н.В.

Завадська Н.В. Вплив настільного тенісу на стан здоров`я студента вищого навчального закладу./ Н.В. Завадська МАТЕРИАЛИ ЗА ХІV МЕЖДУНАРОДНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ «БЬДЕЩИТЕИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 2018 15-22 февруари. Volume 9. Педагогически науки. София «Бял ГРАПД-БГ» ООД –С.78-81.

Завадська Н.В.АНАЛІЗ МОТИВАЦІЇ ДО ФІЗИЧНОЇ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ ФОРМ, ЯК ПЕРСПЕКТИВНИХ ШЛЯХІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ./ Ліцоєва Н. В., Ніколайчук І. Ю., Завадська Н. В., Ліцоєва О. М. ВІСНИК Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 152. Том 2. Серія: ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ Чернігів 2018 -С.93-96.

Завадська Н.В.Фізична рекреація як чинник покращення здоров’я
студентів./ Кий-Кокарева В. Г., Завадська Н. В. , Ліцоєва О. М. ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА № 4 (318) травень 2018 -С.190-197.

Завадська Н.В. ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТІ./ Н.В. Завадська АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 10(42). Часть 6. Октябрь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.76-80.

Зеніна І.В.

Зеніна І.В. Вплив ритмів руху на показники спритності у студентів, які займаються спортивною гімнастикою. / Зенина І.В., Шалда С.В.  Науковий часопис. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт).Випуск 1 (95) 2018. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова. -С.22-25.

Зеніна І.В. Вплив занять фітнесом на фізичну підготовку та функціональний стан організму студентів./ Зеніна І.В., Гаврилова Н.М. / НАУКОВИЙ ЧАСОПИС СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 3 (97) 18 Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова. 2018 - С.45-47.

Зеніна І.В. Психологічні аспекти безпеки служби водолазів./ Богданенко Д.М., Зеніна І.В. MATERIŁY XIV MIĘDZYNARODOWEJ NAUKOWIPRAKTYCZNEJ KONFERENCJI NAUKOWA PRZESTRZEŃ EUROPY -2018. 07 -15 kwietnia 2018 roku Volume 8 Historia. Psychologia i socjologia. Muzyka i życie Fizychna kultura i sport Przemyśl Nauka i studia 2018 -С.63-65.

Зеніна І.В. Использование здоровьесберегающих технологий в деятельности образовательных учреждений./ Зенина И.В., Захарова И.Ю. MATERIŁY XIV MIĘDZYNARODOWEJ NAUKOWIPRAKTYCZNEJ KONFERENCJI EUROPEJSKA NAUKA XXI POWIEKĄ - 2018. 07 -15 maja 2018 roku Volume 6 Politologia. Filologiczne nauki. Prawo. Fizychna kultura i sport. Filozofia. Przemyśl. Nauka i studia. 2018 -С.72-74.

Зеніна І.В. Фізичне виховання. Гімнастичне багатоборство та акробатичні стрибки. Навчання техніці виконання вправ [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. В. Зеніна, С. Є. Толмачова, І. Ю. Захарова. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,63 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 138 с. – Назва з екрана. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22927

Зеніна І.В. Применение функциональных прроб для обьективной оценкт физических нагрузок./ Зеніна І.В. МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА АКТУАЛЬНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ" (28-29 вересня 2018 року) Частина ІІ Запоріжжя 2018 С.104-107.

Зеніна І.В. СТАВЛЕННЯ СУЧАСНИХ СТУДЕНТІВ ДО СВОГО ЗДОРОВ'Я./ Зеніна І.В. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 10(42). Часть 6. Октябрь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.90-94.

Зеніна І.В. ХОРЕОГРАФІЧНА ПІДГОТОВКА - НЕВІД'ЄМНА ЧАСТИНА ПІДГОТОВКИ ГІНАСТОК У ВПРАВАХ НА КОЛОДІ./ Зеніна І.В. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 10(42). Часть 6. Октябрь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.94-99.

Зеніна І.В. ВЛИЯНИЕ ФИТНЕС ТРЕНИРОВОК НА УЛУЧШЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ./ Зенина Ирина Владимировна, Гришко Лариса Григорьевна АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 9(41) Часть 2 Сентябрь  Переяслав-Хмельницкий2018 г. -С.58-63.

Іванюта Н.В.

Іванюта Н.В. Оцінка ефективності застосування кілець для пілатесу на практичних заняттях з фізичного виховання. / Шарафутдінова С.У., Іванюта Н.В. МАТЕРИАЛИ XVI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ БЪДЕЩИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2018. 15-22 февруари 2018 г. Volume 10. История. Психология и социология. Музика и живот. Физическата култура и спорта. Философия. София. «Бял ГРАД-БГ ОДД» 2018 -С.84-86.

Іванюта Н.В. Оцінка ефективності застосування кілець для пілатесу на практичних заняттях з фізичного виховання. / Шарафутдінова С.У., Іванюта Н.В. МАТЕРИАЛИ XVI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ БЪДЕЩИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2018. 15-22 февруари 2018 г. Volume 10. История. Психология и социология. Музика и живот. Физическата култура и спорта. Философия. София. «Бял ГРАД-БГ ОДД» 2018 -С.84-86.

Каліщук О.Ю.

Каліщук О.Ю.  Общие сведения о плавательном бассейне / О.Ю. Каліщук  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(34) Часть 8. Февраль 2018 г.  Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.114-117.

Каліщук О.Ю.  Позитивний вплив аквафітнесу на здоров’я людини / О.Ю. Каліщук  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(34) Часть 8. Февраль 2018 г. Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.108-113.

Козлова Т.Г.

Козлова Т.Г. Музично-рухова підготовка студентів, що займаються шейпінгом./ Козлова Тетяна Георгіївна, Чеховська Анна Юріївна (АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ  ССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 1(33) Часть 3. Январь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.144-147.

Козлова Т.Г. Розиток швидкісно-силових якостей студентів, що займаються футболом. / Кондратович А.Б., Козлова Т.Г. / МАТЕРИАЛИ ЗА XIV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ БЪДЕЩИТЕ ИЗСЛЕДОВАНИЯ -2018 Volume 10. История. Психология и социология. Музика и живот. Физическата культура и спорта. Философия. София "Бял ГРАД-БГ" ОДД 2018 -С.87-89.

Козлова Т.Г. Значення рухової пам’яті у процесі навчання руховим діям . / Козлова Т.Г. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г.Переяслав-Хмельницкий -С.42-46.

Корюкаєв М.М.

Корюкаєв М.М.  Диференціація фізичного виховання школярів в процесі занять фізичною культурою. / Корюкаєв М. М. /  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(34) Часть 8. Февраль 2018 г.Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.118-122.

Корюкаєв М.М.  Вплив занять пауерліфтингом на мязи тіла та особливості формування силових здібностей у пауерліфтерів. / Корюкаєв М.М АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(36) Часть 6 Апрель 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.131-137..

Корюкаєв М.М.  Вплив занять силовими видами спорту на морфофункціональні особливості жіночого організму. / Корюкаєв М.М  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. Переяслав-Хмельницкий  -С.182-186.

Корюкаєв М.М. Хортинг як національний вид спорту України для сучасної молоді. / Корюкаєв М.М  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. Переяслав-Хмельницкий  -С.187-191.

Кузьменко Н.В.

Толмачова С.Є. Функции и методы управления в прцесе физического воспитания студентов./ Толмачева С. Є., Кузьменко Н. В. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС. СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 3К (97) 18. Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова 2018 -С.555-559.

Кузьменко Н.В. Фітнес-аеробіка як засіб для покращення фізичного виховання студенток ВНЗ./ Н.В. Кузьменко  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. Переяслав-Хмельницкий  -С.55-59.

Кузьменко Н.В. Профілактика порушень постави на заняттях аеробікою./ Н.В. Кузьменко  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.66-69.

Кузьменко Н.В. ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ АЭРОБИКОЙ НА РАЗВИТИЕ
СКЕЛЕТНОЙ МУСКУЛАТУРЫ СТУДЕНТОВ ./ Н.В. Кузьменко MATERIÁLY XIV MEZINÁRODNÍ VĔDECKO - PRAKTICKÁ KONFERENCE VĚDECKÍ POKROK NA PŘELOMU TYSYACHALETY -2018. 22 - 30 května 2018 r.. Volume 13. Filologie. Tělesné kultury a sport. Praha. Publishing House «Education and Science» 2018 -С.53-56.

  Кузьменко Н.В. МЕХАНИЗМЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТИЙ АЭРОБИКОЙ ./ Н.В. Кузьменко MATERIÁLY XIV MEZINÁRODNÍ VĔDECKO - PRAKTICKÁ KONFERENCE VĚDECKÍ POKROK NA PŘELOMU TYSYACHALETY -2018. 22 - 30 května 2018 r.. Volume 13. Filologie. Tělesné kultury a sport. Praha. Publishing House «Education and Science» 2018 -С. 56-59.

  Кузьменко Н.В. ВІДНОШЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ./ Н.В. Кузьменко  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 10(42). Часть 6. Октябрь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.110-114.

Лукачина А.В.

Лукачина А.В. Про щорічне оцінювання фізичної підготовленості студентів. / Лукачина А.В. МАТЕРІАЛИ V МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК» (30-31 березня 2018 року) Частина І. Харків 2018 -С.178-182.

Лукачина А.В. Про вплив гри в теніс на когнітивні функції ./ Лукачина А.В. МАТЕРІАЛИ ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ "СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ" (27-28 липня 2018 року) Львів 2018 С.94-97.

Мартинов Ю.О.

Мартинов Ю.О. Теоретичний аналіз впливу секційних занять з волейболу на всебічно розвинену особистість школяра. / Мартинов Ю.О.АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(34) Часть 8. Февраль 2018 г. Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.128-133.

Мартинов Ю.О. Значення підліткового туризму у вихованні учнів 13-14 років. / Мартинов Ю.О. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(35) Часть 1 Март 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.103-109.

Масалкін М.Г.

Масалкин М.Г. Цінність легкоатлетичних вправ як засобу фізичного виховання студентської молоді. Масалкін А.Г. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(34) Часть 8. Февраль 2018 г. Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.134-140.

Михайленко В.М.

Михайленко В.М. Вплив занять скелелазінням, на розвиток основних фізичних якостей студентів технічних ВНЗ. / МИХАЙЛЕНКО В.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(34) Часть 8. Февраль 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.141-144.

Михайленко В.М.  УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС СКАЛОЛАЗОВ ВНЗУЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС СКАЛОЛАЗОВ ВНЗ. / МИХАЙЛЕНКО В.М.  МАТЕРИАЛИ XVI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
НОВИНАТА ЗА НАПРЕДНАЛИ НАУКА - 2018 15-22 май 2018 г.
Volume 16 Екология. Mедицина. Селско стопанство. Физическата култура и спорта. София «Бял ГРАД-БГ ОДД» 2018 -С.35-39.

Міщук Д.М.

Міщук Д.М. Структура взвимосвязей между психофизиологическими показателями связующих игроков в современном волейболе./ Д.М. Міщук, Бондарь Роман науково-практичний журнал СПОРТИВНИЙ ВІСНИК ПРИДПІПРОВ`Я №2 2017 -С. 109-113.

Міщук Д.М. Аналіз рівня фізичної підготовленості студентів НТУУ «КПІ Імені Ігоря Сікорського». Міщук Д.М АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(34)
Часть 8. Февраль 2018 г. Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.62-67.

Міщук Д.М. Особенности психофизиологических характеристик связующих в волейболе./ Міщук Д.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(36) Часть 6 Апрель 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.64-68.

Міщук Д.М. Структура взвимосвязей между психофизиологическими показателями центральных блокирующих в современном волейболе./ Д.М. Міщук науково-практичний журнал СПОРТИВНИЙ ВІСНИК ПРИДПІПРОВ`Я  №1 2018 -С.60-65.

Міщук Д.М. НЕЙРОДИНАМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВОЛЕЙБОЛИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ./ Мищук Диана, Дьякова Оксана ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ Збірник наукових праць Випуск 5 (24) Вінниця – 2018-С405-411.

Міщук Д.М. Heart rate variability system in elite athletes with different level of stress resistance GEORGIY KOROBEYNIKOV1, LESIA KOROBEYNIKOVA1, VLADIMIR POTOP2, DYMYTRII NIKONOROV1, VIACHESLAV SEMENENKO1, NATALIIA DAKAL3, DIANA MISCHUK3
1National University of Physical Education and Sport, Kiev, UKRAINE
2 Ecological University of Bucharest, ROMANIA
3 National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kiev, UKRAINE

Міщук Д.М.Рейтингове оцінювання рівня
фізичної підготовленості студентів
НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»./ Д.М. Міщук Науковий журнал «Молодий вчений» № 7 (59) липень 2018 р. -С.322-325.

Назарук В.М.

Назарук В.М. Аквааеробіка як засіб оздоровлення організму./ Назарук В.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(34) Часть 8. Февраль 2018 г. Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.156-161

Назарук В.М. Синхронне плавання як вид спорту./ Назарук В.М. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(34) Часть 8. Февраль 2018 г. Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.161-164.

Назимок В.В.

Назимок В.В. Особливості навчально-тренувального процесу у боксерів. / В.В. Назимок АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(34) Часть 8. Февраль 2018 г. Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.165-172.

Назимок В.В. Важливість техніки навчання в боксі. / В.В. Назимок АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(35) Часть 1 Март 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.113-118.

Назимок В.В. Основи застосування методу кругового тренування на заняттях боксом / В.В. Назимок АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(36) Часть 6 Апрель 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.137-144.

Назимок В.В. Швидкісно-силова підготовка учнів старшого шкільного віку в умовах секційних занять з футболу. / В.В. Назимок АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.172-176.

Новікова І.В.

Новікова І.В.Застосування інформаційних технологій у галузі фізичного виховання. / Новікова І.В. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ  ССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 1(33) Часть 3. Январь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.90-94.

Новікова І.В. Скелелазіння як фітнес та засіб активного відпочинку. / Новікова І.В./ MATERIALS OF THE XIV INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE SCIENSE AND CIVILIZATION - 2018 January 30-February 7, 2018 Volume 10. Физическая культура и спорт. Философия. SHEFFIELD. SCIENCE AND EDUCATION LTD 2-18 -С.17-20.

Новікова І.В. ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ФІТНЕС-ПРОГРАМ. / Новікова І.В. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(35) Часть 1 Март 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.71-74.

Панкратов М.С.

Панкратов М.С. Профессионально-прикладная физическая подготовка формирование профессионально важных двигательных качеств./  М.С. Панкратов   Науковий часопис. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт).Випуск 1 (95) 2018.-С.43-46.

Панкратов М.С. Професійна надійність та шляхи конструювання цільової моделі фізичної підготовки фахівця./  М.С. Панкратов В.М. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС. СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 3К (97) 18. Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова 2018 -С.397-401

Парахонько В.М.

Парахонько В.М. Історія виникнення та становлення фізичної культури в Україні. / В.М. Парахонько АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(34) Часть 8. Февраль 2018 г. Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.178-183.

Парахонько В.М. Історія виникнення та становлення фізичної культури в Україні. / В.М. Парахонько АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(34) Часть 8. Февраль 2018 г. Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.178-183.

Саламаха О.Є.

Саламаха О.Є. Управління процесом формування мотивації постави у дітей молодшого шуільного віку./ Саламаха О.Є. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС. СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 3К (97) 18. Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова 2018 -С.497-501.

Саламаха О.Є. Практический взгляд на правильное и здоровое питание. / Саламаха О.Є.  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(36) Часть 6 Апрель 2018 г Переяслав-Хмельницкий -С.69-75.

Саламаха О.Є. ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ СО СВОБОДНЫМИ ВЕСАМИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА. / Саламаха О.Є. MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS. ISSUE 3. APRIL 2018 Collection of Scientific Works WARSAW, POLAND Wydawnictwo Naukowe "iScience" 28th April 2018 -С.190-192.

Сироватко З.В.

Сироватко З.В.Тренованість в спорті. / З.В. Сироватко АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 9(29) Часть 2 Сентябрь 2017 г. Переяслав-Хмельницкий -С.99-102.

Сироватко З.В. Особливості розвитку спеціальної швидкості у юних волейболістів. / З.В. Сироватко / НАУКОВИЙ ЧАСОПИС СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 3 (97) 18 Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова. 2018 - С.106-108.

Сироватко З.В. Особливості методики розвитку фізичних якостей у студентів під занять волейболом. / З.В. Сироватко  Науковий часопис. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт).Випуск 1 (95) 2018.-С.68-71.

Сироватко З.В.УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС, ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД ПРЕПОДАВАТЕЛЯ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СТУДЕНТАМИ. / З.В. Сироватко   АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 10(42). Часть 6. Октябрь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.133-136.

Сиротинська О.К.

Сиротинська О.К. Етапи формування готовності студентів до самостійних занять атлетичною гімнастикою./ О.К. Сиротинська  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ  ССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 1(33) Часть 3. Январь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.99-103.

Смірнов К.М.

Смірнов К.М. Популярні водні види спорту в Україні / К.М. Смірнов АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(34) Часть 8. Февраль 2018 г. Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.195-199.

Смірнов К.М. Прикладні види плавання / К.М. Смірнов АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(34) Часть 8. Февраль 2018 г. Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.200-204.

Соболенко А.І.

Соболенко А.І.Заняття йогою, як сучасні оздоровчі технології в процесі фізичного виховання студентської молоді. / Соболенко  А.І.  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(34) Часть 8. Февраль 2018 г. Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.205-210.

Соболенко А.І. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТУРИЗМУ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ. / Соболенко  А.І. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(35) Часть 1 Март 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.132-137.

Соболенко А.І. Передумови виникнення та еволюція становлення важкої атлетики. / Соболенко  А.І.АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(36) Часть 6 Апрель 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.81-88.

Соболенко А.І. Східні єдиноборства як запорука гармонійномго розвитку жінок. / Соболенко  А.І. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. Переяслав-Хмельницкий  -С.177-181.

Сога С.М.

Сога С.М. Деякі аспекти виконання техніки рятувальних робіт у спортивному (пішохідному) туризмі. / С.М. Сога АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. Переяслав-Хмельницкий  -С.134-137.

Твердохліб О.Ф.

Твердохліб О.Ф. ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МУЗЫКАЛЬНЫХ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. / Твердохлеб Е.Ф.ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В НОВОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ Материалы VII международной научно-практической конференции 28 февраля 2018 год, г. Екатеринбург -С. 715-718.

Твердохліб О.Ф.Нетрадиційні види оздоровчої фізичної культури в освітній галузі. / Твердохліб Е.Ф. І науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 70-й річниці кафедри фізичного виховання
ДВНЗ «Ужгородський національний університет» «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТИВНОЇ РОБОТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ» 19-20 квітня 2018 Ужгород

Твердохліб О.Ф. Сhronology criteria of psychosomatic systems in history. / Твердохлеб Е.Ф. Рhysical education, sports and health culture in modern society – №1. –  2018. – С. No 1 (41) (2018):

Твердохліб О.Ф. Нетрадиционные виды оздоровительной физической культуры. / Твердохлеб Е.Ф. III Всероссийская научно-практическая конференція «Физическая культура в системе профессионального образования:идеи, технологии и перспективы» 17 мая 2018 года Омск : мат. Всерос. науч.-практ. конф., г. Омск, 17 мая 2018 г. [Электронное издание]

Твердохліб О.Ф. Structural Characteristics of The Psychosomatic System of Ukrainian Cossacks. / Твердохлеб Е.Ф. Рhysical education, sports and health culture in modern society – №1. –  2018. – С. No 1 (41) (2018):
18-22. //http://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1908
 «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я  у сучасному суспільстві» .Рhysical education, sports and health culture in modern society – №1. –  2018. – С. «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я  у сучасному суспільстві» . No 1 (41) (2018): Рhysical education, sports and health culture in modern society

Твердохліб О.Ф. Тhe reconstruction of tripoli culture psychosomatic system in modern tourist sphere. / Твердохлеб Е.Ф. Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасний стан та перспективи розвитку туризму», 2– 4 травня м. Чернівці (Україна) –  м. Сучава (Румунія) 2018 р.
Conference: Сучасний стан та перспективи роз витку туризму : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 2-4 травня 2018 р. – Чернівці : ПВКФ «Технодрук», 2018. – 287 с., At Chernivtsi-Suchava

Тверітнєв В.І.

Тверітнєв В.І. Перспективи розвитку спеціальної (професійно-прикладної) спрямованості фізичної підготовки у державній службі спеціального зв язв язку та захисту інформації України./ В.І. Сухорада, В.І.Тверітнєв СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ВІЙСЬКОВО-ПРИКЛАДНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТТА ВОДОЛАЗНОЇ ПІДГОТОВКИ. Тези наукового семінару 20 квітня 2018 року. Київ - 2018.

Тверітнєв В.І. РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ./ Тверітнєв Віктор Іванович, Філін Валерій Георгійович, Сухорада Григорій Іванович / С.М. Сога АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. ЖУРНАЛ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года  -С.138-145.

Тверітнєв В.І. ВИВЧЕННЯ ЗМІСТУ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ./ Філін Валерій Георгійович, Тверітнєв Віктор Іванович,
Сухорада Григорій Іванович АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. ЖУРНАЛ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года  -С.145-149.

Тверітнєв В.І. РОЗВИТОК СИСТЕМИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ./Сухорада Григорій Іванович, Тверітнєв Віктор Іванович, Філін Валерій Георгійович АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. ЖУРНАЛ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года  -С.99-104.

Тимчик С.Г.

Тимчик С.Г. Тренування дівчат фітнес бікіні на заняттях фізичним вихованням на відділенні атлетичної гімнастики./ С.Г. Тимчик, Євлєнтьєв Михайло АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(36) Часть 6 Апрель 2018 г. ЖУРНАЛ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий -С.101-107.

Тимчик С.Г.   БЕЙСБОЛ. СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ В ГРІ БЕЙСБОЛ. / Тимчик Світлана Григорівна, Суздалєв Олександр ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ» 21-22 жовтня 2017 р. м. Переяслав-Хмельницький
ВИПУСК 8 Видається з квітня 2017 (щомісячно) -С.104-110.

Тимчик С.Г.   Приднепровский Научний весник Днепропертовск 2018 р

Тимчик С.Г.   Тези

Тимчик С.Г. І. САМОСТІЙНІ ЗАНЯТТЯ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ НА ВІДДІЛЕНІ АТЛЕТИЧНОЇ ГІМНАСТИКИ ПІД ЧАС ВІДПОЧИНКУ ВЛІТКУ ./ Тимчик Світлана Григорівна, Новіков Данило АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 6(38) Часть 4. Июнь 2018 г Переяслав-Хмельницький. -С.74-79.

Толмачова С.Є.

Толмачова С.Є. Функции и методы управления в прцесе физического воспитания студентов./ Толмачева С. Є., Кузьменко Н. В. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС. СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 3К (97) 18. Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова 2018 -С.555-559.

Толмачова С.Є. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА ПРИНЦИПИ МЕТОДУ
ПІЛАТЕС. БАЗОВІ ТА ОСНОВНІ ВПРАВИ ПІЛАТЕС, ОСОБЛИВОСТІ ЇХ
ВИКОНАННЯ. ПОРАДИ ПОЧАТКІВЦЯМ./ Толмачева С. Є.Nauka i Studia Przemyśl. Nauka i studia 2018 -С.

Толмачова С.Є. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТОК АЕРОБІКИ В УКРАЇНІ. ВИДИ ТА НАПРЯМКИ АЕРОБІКИ./ Толмачева С. Є.Nauka i Studia Przemyśl. Nauka i studia 2018 -С. 92-101.

Толмачева С.Є. Фізичне виховання. Гімнастичне багатоборство та акробатичні стрибки. Навчання техніці виконання вправ [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І. В. Зеніна, С. Є. Толмачова, І. Ю. Захарова. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,63 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 138 с. – Назва з екрана. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/22927

Туряниця  І.С.

Туряниця І.С. Особливості організації та проведення занять із боротьби у вищому навчальному закладі для студентів різних факультетів. / Туряниця  І.С.  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(34) Часть 8. Февраль 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.216-221.

Туряниця І.С. ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ТАЙЦЗИ-ЦЮАНЬ НА ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ. / Туряниця  І.С. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 3(35) Часть 1 Март 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.123-126.

Туряниця І.С. Ефективність формування та застосування спеціальних знань, умінь та навичок під час занять кіокушинкай карате. / Туряниця  І.С. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(36) Часть 6 Апрель 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.94-101.

Філін В.Г.

Філін В.Г. Розвиток спеціальної (військово-прикладної) спрямованості фізичної підготовки особового складу інституту спеціального зв язку та захисту інформації національного технічного університету України "Київський подітехнічний інститут"./ В.І. Сухорада, В.Г. Філін СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ВІЙСЬКОВО-ПРИКЛАДНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТТА ВОДОЛАЗНОЇ ПІДГОТОВКИ. Тези наукового семінару 20 квітня 2018 року. Київ - 2018.

Філін В.Г. РОЗВИТОК СИСТЕМИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ./Сухорада Григорій Іванович, Тверітнєв Віктор Іванович, Філін Валерій Георгійович АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. ЖУРНАЛ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года  -С.99-104.

Філін В.Г. РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ./ Тверітнєв Віктор Іванович, Філін Валерій Георгійович, Сухорада Григорій Іванович / С.М. Сога АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. ЖУРНАЛ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года  -С.138-145.

Філін В.Г. ВИВЧЕННЯ ЗМІСТУ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ./ Філін Валерій Георгійович, Тверітнєв Віктор Іванович,
Сухорада Григорій Іванович АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. ЖУРНАЛ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года  -С.145-149.

Хачикян С.С.

Хачикян С.С. Значение физических упражнения для здоровья. Факторы риска в современном спорте. / С.С. Хачикян АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(36) Часть 6 Апрель 2018 г. ЖУРНАЛ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий -С.107-112.

Хачикян С.С. Методи підвищення рівня психологічної підготовки боксерів. / С.С. ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ЗА МАТЕРІАЛАМИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК:  ОСВІТА ТА НАУКА XXI СТОЛІТТЯ» 19 ЧЕРВНЯ 2018 РІК Київ, Україна -С.106-109.

Хачикян С.С. Моделювання тренувальних занять спортсменів високої кваліфікації. / С.С. Хачикян ІЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ЗА МАТЕРІАЛАМИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК: ОСВІТА ТА НАУКА XXI СТОЛІТТЯ» 19 ЧЕРВНЯ 2018 РІК Київ, Україна -С.115-117.

Хіміч І.Ю.

Хіміч І.Ю. Фізична підготовленість студентів та основні фактори, які на неї впливають. / Хіміч І.Ю. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ  ССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 1(33) Часть 3. Январь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.162-166..

Хіміч І.Ю. Вплив спортивно-оздоровчого плавання на різні вікові групи населення. / Хіміч І.Ю.   АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(34) Часть 8. Февраль 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.222-226.

Хіміч І.Ю. Значення соціальний компетенцій викладача в процесі навчання плаванню. / Хіміч І.Ю. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС. СЕРІЯ 15 “НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ /ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ/” ВИПУСК 3К (97) 18. Київ. Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова 2018 -С.575-578.

Хіміч І.Ю. Социальные компетенции преплодавателей в процесе обучения плаванью. / MEZINARODNI VEDEKO-PRACTICA KONFERENCE VEDS A TECHNOLOGIE: KROK DO BUDOUCHNOSTI г. Прага, 22-28 февраля 2018 Хіміч І.Ю.  -С.

Черевичко О.Г.

Черевичко О.Г. Стан фізичної підготовленості студентів НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського». / О.Г. Черевичко  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ  ССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 1(33) Часть 3. Январь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.120-123.

Черевичко О.Г. Роль харчування та спеціалізованих продуктів в системі відновлення спортсменів. / О.Г. Черевичко  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. Переяслав-Хмельницкий  -С.108-112.

Чеховська А.Ю.

Чеховська А.Ю. МУЗИЧНО-РУХОВА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ШЕЙПІНГОМ./ Козлова Тетяна Георгіївна, Чеховська Анна Юріївна (АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ  ССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 1(33) Часть 3. Январь 2018 г. ЖУРНАЛ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.139-144.

Чеховська А.Ю. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ / Чеховська А.Ю. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(36) Часть 6 Апрель 2018 г. ЖУРНАЛ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий -С.117-121.

Чеховська А.Ю. ВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ АЕРОБІКИ ЯК МЕТОДУ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. / Чеховська А.Ю. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. ЖУРНАЛ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года  -С.113-118.

Чиченьова О.М.

Чиченьова О.М. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ТАКТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ У ГРІ В НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ПОЧАТКІВЦІВ. / Чиченьова О.М.    АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 10(42). Часть 6. Октябрь 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.147-152.

Шарафутдінова С.У.

Шарафутдинова С.У.ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КІЛЕЦЬ ДЛЯ ПІЛАТЕСУ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ. / Шарафутдінова С.У., Іванюта Н.В. МАТЕРИАЛИ XVI МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ БЪДЕЩИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2018. 15-22 февруари 2018 г. Volume 10. История. Психология и социология. Музика и живот. Физическата култура и спорта. Философия. София. «Бял ГРАД-БГ ОДД» 2018 -С.84-87.

Шарафутдинова С.У. Закономірності акліматизації кваліфікованих спортсменів при зміні часових поясів у східному напрямку. / Олена Майданюк, Наталія Вдовенко, Ігор Марунчак, Санія Шарафутдінова, Лариса Колодяжна, Наталія Поліщук, Леонід Матата Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. – 2017. − No 38 (1). − С. 17 - 28.

Шарафутдинова С.У. Можливості використання функціональних продуктів у практиці спорту./ Шарафутдинова С.У. Український журнал медицини та спорту. Том 3 № 4 (13) 2018 р. -С.226-229. (фахове видання)

Шарафутдинова С.У. Засоби досягнення гармонійних пропорцій тіла у студенток з х-типом статури. / Шарафутдинова С.У. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. Переяслав-Хмельницкий -С.118-121.

Шишацька В.І.

Шишацька В.І. Особливості навчання студентів вправам з гімнастики на заняттях фізичного виховання. / Шишацька В.І. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 4(36) Часть 6 Апрель 2018 г. ЖУРНАЛ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий -С.121-123.

Шишацька В.І. Необхідність розвитку рухливості в плечовому суглобі. / Шишацька В.І. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. Переяслав-Хмельницкий  -С.149-151.

Шишацька В.І. Методи подолання страху при виконанні гімнастичних вправ. / Шишацька В.І. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. Переяслав-Хмельницкий  -С.152-155.

Шишацька В.І. Стрибки зі скакалкою як частина програми загальної фізичної підготовки. / Шишацька В.І. АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 5(37) Часть 3. Май 2018 г. Переяслав-Хмельницкий  -С.155-158.

Щеглов Є.М.

Щеглов Є.М. Плавання як олімпійський вид спорту. / Щеглов Є.М.  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(34) Часть 8. Февраль 2018 г. Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.227-231.

Щеглов Є.М. Водне поло. / Щеглов Є.М.  АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВЫПУСК 2(34) Часть 8. Февраль 2018 г. Переяслав-Хмельницкий 2018 -С.232-236.