Навчальне відділення «Танцювальна аеробіка»

Теми рефератів для студентів 1 курсу

 1. Історія виникнення та розвитку аеробіки в Україні.
 2. Аеробіка як вид рухової діяльності для підтримки високого рівня фізичної й розумової працездатності.
 3. Оздоровча аеробіка та види гімнастики, що входять до її складу.
 4. Формування мотивації до занять аеробікою як складової здорового способу життя.
 5. Види аеробіки, їх сучасні цілі та завдання.
 6. Прикладна аеробіка як засіб відновлення та підтримки здоров'я.
 7. Фітнес програми, які ґрунтуються на аеробіці.
 8. Вплив оздоровчої аеробіки на системи організму людини.
 9. Види рухової активності силової спрямованості в аеробіці.
 10. Контроль і самоконтроль стану організму під час занять аеробікою.
 11. Оздоровчий вплив гімнастики Пілатес на функціональний стан організму людини.
 12. Фітбол-аеробіка як засіб зняття емоційного напруження.
 13. Вимоги до техніки безпеки під час самостійної робота студентів навчального відділення танцювальної аеробіки.
 14. Планування, форми та організація самостійних занять.
 15. Особливості занять з аеробіки для осіб жіночої статі.
 16. Здоров’я – як державне завдання і особиста потреба людини.
 17. Профілактика захворювань як біологічна і соціальна проблема
 18. Медико – гігієнічні аспекти здорового способу життя.
 19. Режими праці і відпочинку, їх вплив на здоров'я.
 20. Труд як невід’ємна складова існування, його позитивний і негативний вплив на здоров'я.
 21. Гігієнічна культура і здоров'я.
 22. Загартовування і здоров'я людини.
 23. Сучасні проблеми харчування. Екологія харчування
 24. Принципи правильного харчування.
 25. Складові харчових продуктів і їх значення для організму.
 26. Дієти і здоров'я людини.
 27. Харчування під час фізичних навантажень.
 28. Здоров’я чоловіка і жінки зрілого віку.
 29. Очікування і народження дитини.
 30. Здоров'я дитини.
 31. Здоров'я осіб похилого і старечого віку.
 32. Огляд і аналіз поширених систем оздоровлення.
 33. Здоровий спосіб життя і його складові.
 34. Профілактика шкідливих звичок.
 35. Поняття про соціально-біологічні основи фізичної культури.
 36. Організм людини як єдина саморегулююча система.
 37. Адаптація та стійкість організму людини до різних умов зовнішнього середовища.
 38. Вплив спадковості на фізичний розвиток і життєдіяльність людини.
 39. Культура здоров'я і боротьба зі шкідливими звичками.
 40. Відновлення розумової працездатності засобами фізичної рекреації.
 41. Фізіологія загартування, форми і методи загартування дорослих.
 42. Фізіологія загартування, форми і методи загартування дітей.
 43. Вплив виробничих факторів на здоров'я і життєдіяльність людини. Профілактика професійних захворювань.
 44. Біологічні ритими і здоров'я людини, сон і здоров'я, запобігання стресам.
 45. Труд як невід’ємна складова існування його позитивний і негативний вплив на здоров'я.
 46. Аналіз поширених систем харчування.
 47. Діагностика здоров'я. огляд і аналіз поширених методик.
 48. Організм людини як біологічна система.
 49. Еталони здоров'я в історичному і сучасному вимірах.
 50. Фітнес і здоров'я.
 51. Сучасна концепція здоров'я і здорового способу життя.
 52. Вплив здорового способу життя на складові здоров'я.

Завдання дляскладання комплексів фізичних вправ для студентів 1 курсу

 1. Скласти комплекс вправ з використанням базових аеробних кроків на 16 рахунків:step-tach, grape wine,V-step, cross, mambo, cha-cha.
 2. Скласти комплекс вправ з базових рухів рук на 16 рахунків у поєднанні з базовими кроками:walking arms, hummer curl, biceps curl, triceps press, backs.
 3. Скласти комплекс аеробних вправ на 16 рахунків в узгоджені з базовими рухами рук зі зміною напрямку виконання та темпу музичного супроводу.
 4. Скласти комплекс аеробних вправ на 32 рахунки зі застосуванням стрибків: jumping jack, jog, push touch, chasse.
 5. Скласти комплекс аеробних вправ на 32 рахунки 4 рази поспіль зі зміною напрямку виконання і зміною темпу музичного супроводу.
 6. Скласти комплекс базових вправ оздоровчої аеробіки підготовчої частини практичного заняття: розминка, розігрівання (Warming up), вправи на координацію та підсилення кровообігу в середньому темпі з поступовим збільшенням амплітуди.
 7. Скласти комплекс базових вправ оздоровчої аеробіки основної частини практичного заняття. Базові елементи та ускладнення різних рухів, варіанти ходьби з додатковими рухами руками. Танцювальні комбінації аеробних кроків і їх варіантів, стрибки, біг, стрибки в сполученні з рухами руками. У положенні лежачі вправи на силу і витривалість.       
 8. Скласти комплекс базових вправ оздоровчої аеробіки заключної частини практичного заняття: «друга заминка», зниження навантаження «охолодження» (Cool down), глибокий стретчінг, вправи на гнучкість. Основні вправи заключної частини: розтягування м’язів плечового поясу, рук, стегон, гомілок.
 9. Скласти комплекс вправ для розвитку фізичної якості гнучкості, координаційних здібностей з гімнастичними м'ячами.
 10. Скласти комплекс загальнорозвиваючих вправ.

 

Теми рефератів для студентів 2 курсу

 1. Танцювальна аеробіка як вид рухової діяльності для підтримки високого рівня фізичної й розумової працездатності.
 2. Засоби танцювальної аеробіки та їх вплив на формування здорового способу життя.
 3. Танцювальна аеробіка, її сучасні цілі та завдання.
 4. Вплив занять з Salsa на емоційний стан тих, хто займається.
 5. Використання елементів танцювального стилю belli dance як засобу відновлення та підтримки емоційного та фізичного стану здоров'я.
 6. Танцювальна аеробіка ( на прикладі стилю Latino) як засіб відновлення працездатності студенті.
 7. Планування самостійних занять різної інтенсивності з танцювальної аеробіки
 8. Степ-аеробіка як засіб аеробіки.
 9. Вплив музичного супроводу на емоційний стан  студентів.
 10. Основні напрямки в танцювальній аеробіці.
 11. Застосування базових аеробних вправ з гімнастичним м'ячем, гімнастичними палицями, ізотонічними кільцями як метод розвитку гнучкості.
 12. Танцювальні стилі в аеробіці як засоби розвитку координаційних здібностей.
 13. Вплив танцювальної аеробіки (на прикладі bachata) на функціональний стан здоров’я студентів.
 14.  Контроль за станом серцево-судинної та дихальної систем як засіб запобігання нещасних випадків під час занять з танцювальної аеробіки.
 15. Застосування базових аеробних вправ з гімнастичним м'ячем, гімнастичними палицями, ізотонічними кільцями як метод розвитку сили. 
 16. Застосування базових аеробних вправ з гімнастичним м'ячем, гімнастичними палицями, ізотонічними кільцями як метод розвитку силової витривалості. 
 17. Запобігання травматизму та перша медична допомога у разі настання нещасних випадків під час занять танцювальною аеробікою.
 18. Здоров’я – як державне завдання і особиста потреба людини.
 19. Профілактика захворювань як біологічна і соціальна проблема
 20. Медико – гігієнічні аспекти здорового способу життя.
 21. Режими праці і відпочинку, їх вплив на здоров'я.
 22. Труд як невід’ємна складова існування, його позитивний і негативний вплив на здоров'я.
 23. Гігієнічна культура і здоров'я.
 24. Загартовування і здоров'я людини.
 25. Сучасні проблеми харчування. Екологія харчування
 26. Принципи правильного харчування.
 27. Складові харчових продуктів і їх значення для організму.
 28. Дієти і здоров'я людини.
 29. Харчування під час фізичних навантажень.
 30. Здоров’я чоловіка і жінки зрілого віку.
 31. Очікування і народження дитини.
 32. Здоров'я дитини.
 33. Здоров'я осіб похилого і старечого віку.
 34. Огляд і аналіз поширених систем оздоровлення.
 35. Здоровий спосіб життя і його складові.
 36. Профілактика шкідливих звичок.
 37. Поняття про соціально-біологічні основи фізичної культури.
 38. Організм людини як єдина саморегулююча система.
 39. Адаптація та стійкість організму людини до різних умов зовнішнього середовища.
 40. Вплив спадковості на фізичний розвиток і життєдіяльність людини.
 41. Культура здоров'я і боротьба зі шкідливими звичками.
 42. Відновлення розумової працездатності засобами фізичної рекреації.
 43. Фізіологія загартування, форми і методи загартування дорослих.
 44. Фізіологія загартування, форми і методи загартування дітей.
 45. Вплив виробничих факторів на здоров'я і життєдіяльність людини. Профілактика професійних захворювань.
 46. Біологічні ритими і здоров'я людини, сон і здоров'я, запобігання стресам.
 47. Труд як невід’ємна складова існування його позитивний і негативний вплив на здоров'я.
 48. Аналіз поширених систем харчування.
 49. Діагностика здоров'я. огляд і аналіз поширених методик.
 50. Організм людини як біологічна система.
 51. Еталони здоров'я в історичному і сучасному вимірах.
 52. Фітнес і здоров'я.
 53. Сучасна концепція здоров'я і здорового способу життя.
 54. Вплив здорового способу життя на складові здоров'я.

Завдання для складання комплексів фізичних вправ для студентів 2 курсу

 1. Скласти комплекс аеробних вправ для розвитку аеробної витривалості зі степ-платформами. 
 2. Скласти комплекс аеробних вправ для розвитку фізичної якості гнучкості з гімнастичними палицями.
 3. Скласти комплекс вправ з гімнастики Пілатес з використанням гімнастичних м'ячів для розвитку фізичних якостей: гнучкості, сили м’язів черевного пресу.
 4. Скласти комплекс аеробних вправ зі скакалкою для розвитку стрибучості.
 5. Скласти комплекс аеробних вправ з гантелями для розвитку фізичної якості сили.
 6. Скласти комплекс аеробних вправ з боді-барами для розвитку силової витривалості.
 7. Скласти комплекс аеробних вправ з ізотонічними кільцями для розвитку фізичної якості сили м’язів рук, ніг, тулуба.
 8. Скласти комплекс аеробних вправ з використанням танцювального комплексу вправ стилю «Латино» для розвитку координаційних здібностей.
 9. Скласти комплекс аеробних вправ з використанням танцювального комплексу вправ стилю «Зумба » для розвитку координаційних здібностей.
 10. Скласти комплекс аеробних вправ з використанням танцювального комплексу вправ стилю фанк, хіп-хоп для розвитку координаційних здібностей

 

Базова література:

 1. Грушко В.С. Здоров’я людини та основи здорового способу життя: навчальний посібник / В.С. Грушко. – Тернопіль: ТНПУ, 2012. – 386 с.
 2. Щербина В.А., Операйло С.І. Фізична культура і біогуманітарна підготовка студентів вузів: Навч. посібник. – К., 1995. – 208 с.
 3. Круцевич Т.Ю., Безверхня Г.В. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: - К.: Олімп. л-ра; 2010. – 248с.
 4. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Індивидуальное здоровье; теория и практика. – Киев: Медкнига, 2011. – 108с.
 5. Бар-Ор, О. Здоровье детей и двигательная активность: от физиологических основ до практического применения. – К.: Олимп. л-ра, 2009. - 528с.
 6. Старение и двигательная активность/ под ред. С.Джесси Джоунс, Дебри Дж. Роуз. – К.: Олимп. л-ра, 2012. - 440с.
 7. Хоулі Едвард. Т., Френкс Б. Дон.  Оздоровчий фітнес – К.: Олимп. л-ра, 2000. - 368с.Булатова М.В. Фітнес і рухова активність: проблеми і шляхи вирішення / Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – №1. 2007. – с. 3 – 7.
 8. 5 минут растяжки ежедневно / пер. с англ. А. В. Фурман. 3- е изд. Минск : ООО «Попурри», 2004. 112 с.
 9. Аэробика. Теория и методика проведения занятий: учеб. пособ. для вузов физической культуры / ред. Е.Б. Мякинченко, М.П. Шестакова. Москва : СпортАкадемПресс, 2002. 306 с.
 10. Булатова М.В. Фітнес і рухова активність : проблеми і шляхи вирішення. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2007. №1. С. 3–7.
 11. Бурбо Л. Тренируем мышцы живота и спины 10 минут в день. Ростов-на-Дону : «Феникс», 2005. 221 с.
 12. Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В. Аэробика. В 2 т. Т.І. Теория и методика. Москва : Федерация аэробики России, 2002. 232 с.
 13. Методичні рекомендації по пілатес для студентів І-ІІ курсів для самостійних занять студентів відділення навчальної аеробіки / уклад. : С.Е. Толмачева, Н. В. Іванюта. К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2014. 66 c. URL : www.library.kpi.ua (дата звернення: 2020.25.03).
 14. Мякиченко Е.Б., Селуянов В.Н. Оздоровительные тренировки по системе Изотон. Москва : СпортАкадемПресс, 2001. 68 с.
 15. Основи побудови та проведення занять з оздоровчої аеробіки: навч.-метод. посібник з розділу навчальної дисципліни «Аеробіка» для студентів факультету фізичного виховання всіх спеціальностей / уклад. : Б.В.Кокарев, О.Є. Черненко, О.А. Гордейченко. Запоріжжя : ЗНУ, 2006. 70 с.
 16. Остин Д. Пилатес для Вас / пер. с англ. И. В. Гордель. 3- е изд. Минск : «Попурри», 2007. 320 с.
 17. Робинсон Л., Томсон Г. Пилатес: Путь вперёд / пер. с англ. П. А. Самсонов. 3- е изд. Минск : «Попурри», 2008. 192 с.
 18. Фізичне виховання. Аеробіка : навчальний посібник / уклад. : С.Е.Толмачева, Н.В. Кузьменко, А.Ю. Чеховська, І.Ю. Захарова. КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 151 с.
 19. Фітнес як засіб оздоровлення: метод. матеріали / уклад. : В.В. Іваночко. Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2004. 20 с.
 20. Шилин Ю.Н. Сам себе психолог : учеб.-метод. пособ. Москва : СпортАкадемПресс, 2000. 103 с.