Навчальне відділення «Шейпінг»

Теми рефератів для студентів 1 курсу

 1. Історія виникнення й розвитку шейпінгу.
 2. Головні відмінності між шейпінгом і аеробікою.
 3. Техніка безпеки та правила поведінки на практичних заняттях з шейпінгу.
 4. Використання методів самоконтролю під час самостійних занять шейпінгом.
 5. Фізичне виховання й спорт у житті сучасного студента.
 6. Шляхи запобігання виникнення травматизму на заняттях з шейпінгу.
 7. Формування мотивації до здорового способу життя.
 8. Значення фізичного виховання в умовах сучасного науково-технічного прогресу.
 9. Шейпінг як засіб подолання гіподинамії.
 10. Класифікації типів статури людини та методики їх визначення.
 11. Фізична активність як засіб покращення фізичного стану людини.
 12. Значення музичного супроводу під час виконання фізичних вправ.
 13. Вплив аеробних вправ низької, середньої й високої інтенсивності на організм людини.
 14. Фізичні якості та методи їхньої оцінки.
 15. Фізичні якості та методи їхнього розвитку.
 16. Здоров’я – як державне завдання і особиста потреба людини.
 17. Профілактика захворювань як біологічна і соціальна проблема
 18. Медико – гігієнічні аспекти здорового способу життя.
 19. Режими праці і відпочинку, їх вплив на здоров'я.
 20. Труд як невід’ємна складова існування, його позитивний і негативний вплив на здоров'я.
 21. Гігієнічна культура і здоров'я.
 22. Загартовування і здоров'я людини.
 23. Сучасні проблеми харчування. Екологія харчування
 24. Принципи правильного харчування.
 25. Складові харчових продуктів і їх значення для організму.
 26. Дієти і здоров'я людини.
 27. Харчування під час фізичних навантажень.
 28. Здоров’я чоловіка і жінки зрілого віку.
 29. Очікування і народження дитини.
 30. Здоров'я дитини.
 31. Здоров'я осіб похилого і старечого віку.
 32. Огляд і аналіз поширених систем оздоровлення.
 33. Здоровий спосіб життя і його складові.
 34. Профілактика шкідливих звичок.
 35. Поняття про соціально-біологічні основи фізичної культури.
 36. Організм людини як єдина саморегулююча система.
 37. Адаптація та стійкість організму людини до різних умов зовнішнього середовища.
 38. Вплив спадковості на фізичний розвиток і життєдіяльність людини.
 39. Культура здоров'я і боротьба зі шкідливими звичками.
 40. Відновлення розумової працездатності засобами фізичної рекреації.
 41. Фізіологія загартування, форми і методи загартування дорослих.
 42. Фізіологія загартування, форми і методи загартування дітей.
 43. Вплив виробничих факторів на здоров'я і життєдіяльність людини. Профілактика професійних захворювань.
 44. Біологічні ритими і здоров'я людини, сон і здоров'я, запобігання стресам.
 45. Труд як невід’ємна складова існування його позитивний і негативний вплив на здоров'я.
 46. Аналіз поширених систем харчування.
 47. Діагностика здоров'я. огляд і аналіз поширених методик.
 48. Організм людини як біологічна система.
 49. Еталони здоров'я в історичному і сучасному вимірах.
 50. Фітнес і здоров'я.
 51. Сучасна концепція здоров'я і здорового способу життя.
 52. Вплив здорового способу життя на складові здоров'я.

Завдання для складання комплексів фізичних вправ для студентів 1 курсу

 1. Скласти комплекс загально розвиваючих вправ без предметів.
 2. Скласти комплекс вправ без предметів для розвитку гнучкості й рухливості суглобів.
 3. Скласти комплекс вправ без предметів для розвитку сили м’язів рук, черевного пресу, спини, ніг.
 4. Скласти комплекс вправ з гантелями для розвитку сили м’язів рук, ніг.
 5. Скласти комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики.
 6. Скласти комплекс вправ для формування правильної постави.
 7. Скласти комплекс вправ з Пілатес-кільцем для сили м’язів рук і ніг.
 8. Скласти комплекс вправ з фітболом для розвитку координаційних здібностей.
 9. Скласти комплекс загально розвиваючих вправ зі скакалкою.

10.Скласти комплекс загально розвиваючих вправ з гімнастичною палицею.

 

Теми рефератів для студентів 2 курсу

 1. Оздоровчо-рекреаційна та кондиційна спрямованість шейпінгу.
 2. Основи шейпінг-харчування.
 3. Особливості фізичної підготовки засобами шейпінгу.
 4. Сучасні дихальні методики та їх використання в оздоровчій фізичній культурі.
 5. Оздоровча система М.С.Норбекова.
 6. Гімнастика Пілатес: принципи, основи методики.
 7. Рекреація та її вплив на якість життя людини.
 8. Сучасні програми оздоровчого фітнесу.
 9. Система ХАДУ як засіб корекції опорно-рухової системи людини.
 10. Вправи аутотренінгу, їх особливості й значення.
 11. Розвиток та корекція дрібної моторики людини.
 12. Вплив занять з фітбол-аеробіки на організм людини.
 13. Формування правильної постави засобами шейпінгу.
 14. Різновиди стрибкових вправ зі скакалкою, їх вплив на організм людини.
 15. Здоров’я – як державне завдання і особиста потреба людини.
 16. Профілактика захворювань як біологічна і соціальна проблема
 17. Медико – гігієнічні аспекти здорового способу життя.
 18. Режими праці і відпочинку, їх вплив на здоров'я.
 19. Труд як невід’ємна складова існування, його позитивний і негативний вплив на здоров'я.
 20. Гігієнічна культура і здоров'я.
 21. Загартовування і здоров'я людини.
 22. Сучасні проблеми харчування. Екологія харчування
 23. Принципи правильного харчування.
 24. Складові харчових продуктів і їх значення для організму.
 25. Дієти і здоров'я людини.
 26. Харчування під час фізичних навантажень.
 27. Здоров’я чоловіка і жінки зрілого віку.
 28. Очікування і народження дитини.
 29. Здоров'я дитини.
 30. Здоров'я осіб похилого і старечого віку.
 31. Огляд і аналіз поширених систем оздоровлення.
 32. Здоровий спосіб життя і його складові.
 33. Профілактика шкідливих звичок.
 34. Поняття про соціально-біологічні основи фізичної культури.
 35. Організм людини як єдина саморегулююча система.
 36. Адаптація та стійкість організму людини до різних умов зовнішнього середовища.
 37. Вплив спадковості на фізичний розвиток і життєдіяльність людини.
 38. Культура здоров'я і боротьба зі шкідливими звичками.
 39. Відновлення розумової працездатності засобами фізичної рекреації.
 40. Фізіологія загартування, форми і методи загартування дорослих.
 41. Фізіологія загартування, форми і методи загартування дітей.
 42. Вплив виробничих факторів на здоров'я і життєдіяльність людини. Профілактика професійних захворювань.
 43. Біологічні ритими і здоров'я людини, сон і здоров'я, запобігання стресам.
 44. Труд як невід’ємна складова існування його позитивний і негативний вплив на здоров'я.
 45. Аналіз поширених систем харчування.
 46. Діагностика здоров'я. огляд і аналіз поширених методик.
 47. Організм людини як біологічна система.
 48. Еталони здоров'я в історичному і сучасному вимірах.
 49. Фітнес і здоров'я.
 50. Сучасна концепція здоров'я і здорового способу життя.
 51. Вплив здорового способу життя на складові здоров'я.

 

Завдання для складання комплексів фізичних вправ для студентів 2 курсу

 1. Скласти комплекс вправ для підготовчої частини заняття.
 2. Скласти комплекс вправ для заключної частини заняття.
 3. Скласти комплекс безударних аеробних вправ.
 4. Скласти комплекс ударних аеробних вправ.
 5. Скласти комплекс вправ з використанням гімнастичної стінки для розвитку гнучкості.
 6. Скласти комплекс дихальних вправ.
 7. Скласти комплекс вправ аутотренінгу.
 8. Скласти комплекс вправ зі скакалкою для розвитку спритності.
 9. Скласти комплекс вправ з гумовим еспандером для розвитку сили м’язів спини та черевного пресу.

10.Скласти комплекс вправ для корекції особистого типу статури (за Л.Остапенко).

 

Базова література для студентів 1 курсу

 1. Аэробика. Теория и методика проведения занятий: учеб. пособ. для вузов физической культуры / под ред. Е.Б. Мякинченко, М.П. Шестакова. Москва : СпортАкадемПресс, 2002. 306 с.
 2. Белова В.А., Богданова Е.Е. Основы здорового образа жизни: учеб. пособ. Краснодар : КубГАУ, 2010. 125 с.
 3. Індивідуалізація навчального процесу студентів на практичних заняттях з шейпінгу: методичні рекомендації до практичних занять для студентів навчального відділення шейпінгу / уклад.: Г.Л.Бойко, С.У.Шарафутдінова, Т.Г.Козлова, Н.В.Іванюта, Н.Є.Гаврилова. Київ, 2017. 58 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/20446 (дата звернення 2020.25.03).
 4. Козлова Т.Г. Дослідження залежності стресостійкості від фізичної підготовленості студентів. Актуальные научные исследования в современном мире. Переяслав-Хмельницкий, 2019. Вып. 4 (48). Ч. 3. С. 27–30.
 5. Козлова Т.Г. Особливості емоційного і фізичного стану студентів, які займаються шейпінгом під впливом музичного супроводу. URL:
 6. Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В. Аэробика: В 2 т. Москва : Федерация аэробики России, 2002. Т.І. Теория и методика. 232 с.
 7. Методичні рекомендації до вивчення курсу з шейпінгу для студентів технічних вузів / уклад. : Г.Л. Бойко. К: «Принт-центр», 2007. 50 с.
 8. Розвиток фізичних якостей на заняттях шейпінгом: метод. рекомендації до практичних занять для студентів навчального відділення шейпінгу / уклад. : Г.Л.Бойко, О.Ф.Твердохліб, Т.Г.Козлова, С.У. Шарафутдінова, Н.Є.Гаврилова. Київ : НТУУ «КПІ», 2014. 31 с. URL: http: // еla. kpi. ua /handle/123456789/10148 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/10148 (дата звернення 2020.25.03).
 9. Тизул А.Я., Вороноков Ю.И. Здоровье здорового человека. Очерки. Москва : Советский спорт, 2004. 200 с.
 10. Фізичне виховання : курс лекцій з дисципліни для студ. усіх спец. / уклад.: Ю.М.Вихляєв, В.Ю.Давиденко, Г.Л.Бойко та ін. Київ : НТУУ «КПІ», 2007. 148 с.
 11. Фізичне виховання: Теоретико-методологічні основи шейпінгу : навч. посіб. для студентів, які відвідують секцію шейпінгу / уклад. : Г. Л. Бойко, С. У. Шарафутдінова, Т. Г. Козлова, Н. В. Іванюта, Н. Є. Гаврилова. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 139 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23598 (дата звернення 2020.25.03).

 

Базова література для студентів 2 курсу

 1. Арабули Эвиад. Ваш позвоночник. Киев : ЛАТ & К, 2015. 160 с.
 2. Арабули Эвиад. Практика оздоровления организма. Система ХАДУ. Москва : София, 2010. 192 с.
 3. Аэробика. Теория и методика проведения занятий: учеб. пособ. для вузов физической культуры / ред. Е.Б. Мякинченко, М.П. Шестакова. Москва : СпортАкадемПресс, 2002. 306 с.
 4. Бойко Г.Л., Козлова Т.Г. Використання фізичних вправ для розвитку та корекції дрібної моторики на заняттях з фізичного виховання у закладах вищої освіти. Актуальные научные исследования в современном мире: Переяслав-Хмельницкий, 2020. Вып. 2 (58). Ч. 4. С. 13–17.
 5. Бойко Г.Л., Козлова Т.Г. Вплив інноваційної програми з шейпінгу на фізичний стан студентів. Актуальные научные исследования в современном мире. Переяслав-Хмельницкий, 2019. Вып. 12 (56). Ч. 5. С. 35–39.
 6. Індивідуалізація навчального процесу студентів на практичних заняттях з шейпінгу : метод. рекомендації до практичних занять для студентів навчального відділення шейпінгу / уклад.: Г.Л.Бойко, С.У.Шарафутдінова, Т.Г.Козлова, Н.В.Іванюта, Н.Є.Гаврилова. Київ, 2017. 58 с. URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/20446 (дата звернення 2020.25.03).
 7. Ким Н.К., Дьяконов М. Б. Фитнес : учебник. Москва : Советский спорт, 2006. 454 с.
 8. Лисицкая Т.С., Сиднева Л.В. Аэробика. В 2 т. Т.І. Теория и методика. Москва : Федерация аэробики России, 2002. 232 с.
 9. Методичні рекомендації до вивчення курсу з шейпінгу для студентів технічних вузів / уклад. Г.Л. Бойко. Київ : «Принт-центр», 2007. 50 с.
 10. Робинсон Л., Томсон Г. Пилатес: Путь вперёд / пер. с англ. П. А. Самсонов. Минск : ООО «Попурри», 2003. 192 с.
 11. Розвиток фізичних якостей на заняттях шейпінгом : метод. рекомендації до практичних занять для студентів навчального відділення шейпінгу / уклад. Г.Л.Бойко, О.Ф.Твердохліб, Т.Г.Козлова, С.У.Шарафутдінова, Н.Є.Гаврилова. Київ : НТУУ «КПІ», 2014. 31 с. URL: http: // еla. kpi. ua /handle/123456789/10148 https://ela.kpi.ua/handle/123456789/10148 (дата звернення 2020.25.03).
 12. Фізичне виховання. Дихання в оздоровчій фізичній культурі : метод. вказівки / уклад. : М.М.Долиніна, І.В.Дорошенко, І.І.Назарова, І.В.Дорошенко, В.Г.Харченко, П.О.Воліваха, В.М.Данилюк, З.В.Фабро. Київ : НУХТ, 2010. 94 с.
 13. Фізичне виховання. Теоретико-методологічні основи шейпінгу : навч. посіб. для студентів, які відвідують секцію шейпінгу / уклад. : Г. Л. Бойко, С. У. Шарафутдінова, Т. Г. Козлова, Н. В. Іванюта, Н. Є. Гаврилова. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. 139 с.

URL: https://ela.kpi.ua/handle/123456789/23598 (дата звернення 2020.25.03).

 1. Хван Ю. Система Норбекова и Сам Чон До. Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак; Москва : Олма-Пресс, 2002. 156 с.
 2. Хоули Э. Т., Френкс Б.Д. Оздоровительный фитнес / пер. с англ. К. : Олимп. л-ра, 2000. 480 с.