Навчальне відділення «Атлетична гімнастика»

Теми рефератів для студентів 1 курсу

 1. Атлетична гімнастика. Історія розвитку атлетичних видів спорту: важкої атлетики, пауерліфтингу, гирьового спорту, бодібілдингу.
 2. Загальні основи теорії та методики атлетичних видів спорту: важкої атлетики, пауерліфтингу, гирьового спорту, бодібілдингу.
 3. Основні поняття й терміни, що застосовуються в атлетизмі.
 4. Правила змагань з гирьового спорту. Техніка виконання змагальних вправ (ривок і поштовх).
 5. Правила змагань з пауерліфтингу. Техніка виконання змагальних вправ.
 6. Правила змагань з бодібілдингу. Техніка виконання змагальних вправ. Техніка виконання позування у бодібілдингу. Техніка виконання довільної композиції у бодібілдингу.
 7. Застосування загально- і спеціально-підготовчих вправ у бодібилдінгу.
 8. Контроль і самоконтроль за станом здоров’я та рівнем розвитку основних фізичних якостей в атлетизмі. Самоконтроль під час самостійних заняттях атлетичною гімнастикою.
 9. Протипоказання до занять фізичними вправами. Профілактика травматизму на заняттях з атлетичної гімнастики.
 10. Опорно-рухова система людини: загальна характеристика.
 11. М’язова система людини: типи м'язових скорочень, режими роботи м’язів.
 12. Основи тренування окремих груп м'язів людини в атлетизмі.
 13. Фізичні якості людини. Засоби й методи їх розвитку в атлетичній гімнастиці.
 14. Основи силового тренування (засоби, методи, планування навантажень та ін.).
 15. Силова витривалість: методи та засоби її розвитку.
 16. Особиста гігієна та гігієнічні вимоги до місць проведення занять з атлетичної гімнастики.
 17. Особливості тренування початківців в атлетизмі.
 18. Тренування по колу в навчально-тренувальному процесі з атлетичної гімнастики.
 19. Здоров’я – як державне завдання і особиста потреба людини.
 20. Профілактика захворювань як біологічна і соціальна проблема
 21. Медико – гігієнічні аспекти здорового способу життя.
 22. Режими праці і відпочинку, їх вплив на здоров'я.
 23. Труд як невід’ємна складова існування, його позитивний і негативний вплив на здоров'я.
 24. Гігієнічна культура і здоров'я.
 25. Загартовування і здоров'я людини.
 26. Сучасні проблеми харчування. Екологія харчування
 27. Принципи правильного харчування.
 28. Складові харчових продуктів і їх значення для організму.
 29. Дієти і здоров'я людини.
 30. Харчування під час фізичних навантажень.
 31. Здоров’я чоловіка і жінки зрілого віку.
 32. Очікування і народження дитини.
 33. Здоров'я дитини.
 34. Здоров'я осіб похилого і старечого віку.
 35. Огляд і аналіз поширених систем оздоровлення.
 36. Здоровий спосіб життя і його складові.
 37. Профілактика шкідливих звичок.
 38. Поняття про соціально-біологічні основи фізичної культури.
 39. Організм людини як єдина саморегулююча система.
 40. Адаптація та стійкість організму людини до різних умов зовнішнього середовища.
 41. Вплив спадковості на фізичний розвиток і життєдіяльність людини.
 42. Культура здоров'я і боротьба зі шкідливими звичками.
 43. Відновлення розумової працездатності засобами фізичної рекреації.
 44. Фізіологія загартування, форми і методи загартування дорослих.
 45. Фізіологія загартування, форми і методи загартування дітей.
 46. Вплив виробничих факторів на здоров'я і життєдіяльність людини. Профілактика професійних захворювань.
 47. Біологічні ритими і здоров'я людини, сон і здоров'я, запобігання стресам.
 48. Труд як невід’ємна складова існування його позитивний і негативний вплив на здоров'я.
 49. Аналіз поширених систем харчування.
 50. Діагностика здоров'я. огляд і аналіз поширених методик.
 51. Організм людини як біологічна система.
 52. Еталони здоров'я в історичному і сучасному вимірах.
 53. Фітнес і здоров'я.
 54. Сучасна концепція здоров'я і здорового способу життя.
 55. Вплив здорового способу життя на складові здоров'я.

Завдання зі складання тренувальних комплексів фізичних вправ для студентів 1 курсу

 1. Скласти комплекс вправ для кардіотренування.
 2. Скласти комплекс вправ, що сприяють розвитку гнучкості.
 3. Скласти комплекс вправ, що сприяють розвитку витривалості.
 4. Скласти комплекс вправ, що сприяють розвитку силової витривалості.
 5. Скласти комплекс вправ, що сприяють розвитку вибухової сили.
 6. Скласти комплекс вправ, що сприяють розвитку сили м’язів рук.
 7. Скласти комплекс вправ, що сприяють розвитку сили м’язів ніг.
 8. Скласти комплекс вправ,що сприяють розвитку м’язів черевного пресу.
 9. Скласти комплекс вправ, що сприяють розвитку м’язів верхньої частини тулуба.
 10. Скласти комплекс вправ, що сприяють розвитку м’язів нижньої частини тулуба.
 11. Скласти комплекс вправ з гантелями на усі групи м'язів (тренування по колу).
 12. Скласти комплекс вправ з обтяженням вагою власного тіла.
 13. Скласти комплекс вправ, спрямованих на формування і корекцію постави.

 

Теми рефератів для студентів 2 курсу

 1. Характеристика сили як фізичної якості людини. Основи тренування силової спрямованості.
 2. Загальні основи теорії та методики атлетичних видів спорту: ключові принципи тренування, тренувальні системи та плани.
 3. Кардіотренінг в тренувальному процесі з атлетичної гімнастики: мета, принципи, види, методи та засоби).
 4. Поняття «спортивна техніка». Загальні основи техніки вправ в атлетичних видах спорту. Техніка виконання змагальних вправ у важкій атлетиці, пауерліфтингу, гирьовому спорті, бодібілдингу.
 5. Завдання й зміст етапів попередньої, базової та спеціальної підготовки в атлетичних видах спорту. Обсяг та інтенсивність тренувальних навантажень.
 6. Методи та засоби розвитку силової витривалості та контролю за нею.
 7. Методи та засоби розвитку абсолютної сили та контролю за нею.
 8. Методи та засоби розвитку вибухової сили та контролю за нею.
 9. Особливості тренування жінок в силових видах спорту: методи і засоби.
 10. Системи відновлення під час занять атлетизмом: основні принципи та засоби.
 11. Основи раціонального харчування для осіб, які займаються атлетизмом. Шкідливі наслідки вживання анаболічних стероїдів та допінгів для здоров'я людини.
 12. Мета й методи тестування функціонального стану, рівня розвитку фізичних якостей (сили, швидкості, гнучкості, спритності).
 13. Побудова навчально-тренувального процесу в силових видах спорту з урахуванням індивідуальних особливостей людини (статі, віку, конституційної будови, метаболізму, харчування, рівня підготовленості та ін.).
 14. Вплив різних типів навантажень на серцево-судинну й м’язову системи під час навчально-тренувального процесу в силових видах спорту.
 15. Особливості навчально-тренувальних програм і програм харчування для осіб різної статі й типу статури.
 16. Спорт. Характеристика видів спорту і рухової активності.
 17. Біоенергетика і біомеханіка рухової активності.
 18. Адаптація  до аеробних і силових навантажень.
 19. Оцінювання стану здоров`я для рухової активності та занять спортом.
 20. Оцінювання рівня фізичної підготовленості.
 21. Самоконтроль за станом здоров`я і фізичної підготовленості під час рухової активності та занять спортом.
 22. Визначення цілей тренувальних програм.
 23. Методики аеробного тренування.
 24. Методики стрейчингу.
 25. Методики анаеробного тренування.
 26. Методики силового тренування.
 27. Методи відновлення працездатності.
 28. Рухова активність осіб похилого віку, дітей препубертатного віку, вагітних жінок.
 29. Рухова активність осіб з надлишковою  вагою і ожирінням.
 30. Рухова активність осіб із захворюванням серцево-судинної системи.
 31. Рухова активність осіб із захворюванням органів дихання.
 32. Рухова активність осіб з порушенням опорно-рухового апарату.
 33. Функціональна активність людини. Поняття працездатності людини.
 34. Фізіологічна характеристика втоми і відновлення. Види стомлення і відновлення.
 35. Загальна і спеціальна фізична підготовка, їх цілі та завдання.
 36. Форми самостійних занять. Зміст самостійних занять.
 37. Функціональні проби в стані спокою. Функціональні проби і тести з фізичним навантаженням.
 38. Види і зміст педагогічного контролю. Самоконтроль, його зміст. Щоденник самоконтролю.

Завдання зі складання тренувальних комплексів фізичних вправ для студентів 2 курсу

 1. Скласти комплекс вправ, що сприяють розвитку складно-координаційних здібностей людини.
 2. Скласти комплекс вправ, спрямованих на розвиток сили м’язів плечового поясу.
 3. Скласти комплекс вправ, спрямованих на розвиток сили трицепсів рук.
 4. Скласти комплекс вправ, що стимулюють збільшення маси дельтоподібних м'язів.
 5. Скласти комплекс вправ, що стимулюють збільшення рельєфу дельтоподібних м'язів.
 6. Скласти комплекс вправ, що розвивають силу надостних, передньо-зубчастих і трапецієподібних м'язів.
 7. Скласти комплекс вправ, спрямованих на розвиток сили м’язів передпліччя.
 8. Скласти комплекс вправ, спрямованих на розвиток м'язової координації.
 9. Скласти комплекс вправ, що стимулюють збільшення біцепсів.
 10. Скласти комплекс вправ, що стимулюють збільшення рельєфу біцепсів.
 11. Скласти комплекс вправ, що стимулюють збільшення маси грудних м’язів.
 12. Скласти комплекс вправ, що стимулюють збільшення рельєфу грудних м’язів.
 13. Скласти комплекс вправ, спрямованих на розвиток сили м'язів спини.
 14. Скласти комплекс вправ, що стимулюють збільшення маси найширшого й ромбоподібного м'язів спини.
 15. Скласти комплекс вправ, що стимулюють збільшення рельєфу найширшого й ромбоподібного м'язів спини.
 16. Скласти комплекс вправ, спрямованих на розвиток сили м'язів ніг.
 17. Скласти комплекс вправ, спрямованих на розвиток сили м'язів стегон, сідниць.
 18. Скласти комплекс вправ, спрямованих на розвиток сили прямих і косих м'язів живота.
 19. Скласти комплекс вправ, спрямованих розвиток сили м'язів попереку.
 20. Скласти комплекс вправ, спрямованих розвиток сили м'язів спини.
 21. Скласти комплекс вправ, спрямованих на розвиток силової витривалості.
 22. Скласти комплекс вправ, спрямованих на розвиток сили сідничних м’язів та чотириголових м’язів стегон.

 

Базова література:

 1. Грушко В.С. Здоров’я людини та основи здорового способу життя: навчальний посібник / В.С. Грушко. – Тернопіль: ТНПУ, 2012. – 386 с.
 2. Щербина В.А., Операйло С.І. Фізична культура і біогуманітарна підготовка студентів вузів: Навч. посібник. – К., 1995. – 208 с.
 3. Круцевич Т.Ю., Безверхня Г.В. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення: - К.: Олімп. л-ра; 2010. – 248с.
 4. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Індивидуальное здоровье; теория и практика. – Киев: Медкнига, 2011. – 108с.
 5. Бар-Ор, О. Здоровье детей и двигательная активность: от физиологических основ до практического применения. – К.: Олимп. л-ра, 2009. - 528с.
 6. Старение и двигательная активность/ под ред. С.Джесси Джоунс, Дебри Дж. Роуз. – К.: Олимп. л-ра, 2012. - 440с.
 7. Хоулі Едвард. Т., Френкс Б. Дон.  Оздоровчий фітнес – К.: Олимп. л-ра, 2000. - 368с.
 8. Анатомия человека: учеб. для студ. учреждений ВПО: в 2 т. / М. Р. Сапин [и др.]; под ред. М. Р. Сапина; ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова». - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012 – Т. 1. – 2012. – 528 с.
 9. Анатомія та фізіологія з патологією: підручник  для студ. вищ. мед. закл. освіти I-II рівнів акредитації / Я. І. Федонюк [та ін.]; ред. Я. І. Федонюк [та ін.]; Тернопільська держ. медична академія ім. І.Я.Горбачевського. – Т.: Укрмедкнига, 2001. – 676 с.
 10. Анохин, А.К. Волевая гимнастика. Психо-физиологические движения / А.К. Анохин; под ред. Б.М. Шифрина. – Изд. 8-ое – Харьков: Изд-во «Молодой рабочий» ЦКВЛКСМУ, 1923.  – 44 с.
 11. Біомеханіка спорту: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. з фізичного виховання і спорту / А. М. Лапутін [та ін.]; заг. ред. А. М. Лапутін. – К.: Олімпійська література, 2001. – 318 с.
 12. Борисова, О. О. Питание спортсменов: зарубежный опыт и практические рекомендации: [учебно – метод. пособие для студ. физкультурных вузов, спортсменов, тренеров, спортивных врачей] / О. О. Борисова – М.: Сов. спорт, 2007. – 132 с.
 13. Вейдер, Б. Классический бодибилдинг: современный подход «Система Вейдеров» / Б. Вейдер, Д. Вейдер. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – 432с.
 14. Врачебный контроль : учебник для ин-тов физ. культуры / Д. Ф. Дешин [и др.]. – М.: Физкультура и спорт, 1965. – 317 с.
 15. Джим, В. Ю. Особливості харчування бодібілдерів у підготовчому періоді тренувань / В. Ю. Джим, Т. І. Дорофєєва //Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук. – теор. журн. ] – Харків : ХДАФК, 2013. – № 4 (37). – С. 15–19.
 16. Ермаков, А.Д. Экспериментальное определение рациональности распределения тренировочной нагрузки тяжелоатлетов: автореф. дис. ... канд. пед. наук / А.Д. Ермаков; Киевский ГИФК. Киев, 1974. – 24 с.
 17.  Кашуба, В. А. Биомеханика осанки / В.А. Кашуба. – Киев: Олимпийская литература, 2003. – 280 с.
 18.  Круцевич, Т. Ю. Спрямованість цінностей індивідуальної фізичної культури студентів різних відділень вузу / Т. Круцевич, О. Марченко // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2008. – № 3–4. – С. 103–107.
 19.  Лапутин, А. Н. Атлетическая гимнастика / А. Н. Лапутин. – ­ Изд. 2­е, перераб. и доп. – ­ К.: Здоровья, 1990. ­– 172 с. ­
 20.  Лесгафт П. Основы теоретической анатомии П. Лесгафта / П.Ф. Лесгафт. – 2-е. изд., испр. – СПб.: Т-во Художественной печати, 1905. – Ч. 1. – XII, 351с.
 21.  Олешко, В. Г. Силові види спорту: підруч. для студ. вузів фіз. виховання і спорту / Олешко В. Г. – К. : Олімпійська література, 1999. – 288 с.
 22.  Протасенко, В. Думай! Или Супертренинг без заблуждений - [Электронный ресурс]. – Режим доступу: /http://www.many-books.org/auth/5173/book/14491/protasenko_vadim/dumay_il... (дата звернення 7.07.2017 р).
 23. Сиротинська, О.К., Панкратов, М.С. Методичні вказівки до виконання вимог техніки безпеки та профілактики травматизму студентів на заняттях з атлетичної гімнастики у вищих навчальних закладах / О.К.Сиротинська, М.С.Панкратов. – К.: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2017. – 22 с.
 24. Старушенко, Л.І. Клінічна анатомія і фізіологія людини : навч. посіб. для студ. та викл. мед. учб. закл. / Л.І. Старушенко. – К.: УСМП, 2001. – 254 с.
 25. Так тренируются «звезды» / Дж. Уайдер; в соавт. с Б.Рейнольдсом. – М: СП «Уайдерспорт», 1994. – 200 с.
 26. Твердохліб, О. Дослідження використання засобів психосоматичної саморегуляції в галузі фізичного виховання вузів / О.Твердохліб // Фізична культура, спорт та здоров'я нації: зб. наук. пр. – Вип. 5 / редкол.: К.П.Козлова (голова) та ін. – Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2004. – С. 405 – 409.
 27. Твердохліб, О. Ф. Біологічні основи атлетичної гімнастики для початківців: [метод. рекомендації для студ. навчального відділення атлетичної гімнастики] / уклад. О. Ф.Твердохліб. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – 30 с. [Електронний ресурс]: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/19250/1/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%.... Дата звернення 2020.25.03.
 28. Твердохліб, О. Ф., Масалкін, М.Г., Мартинов, Ю.О. Фізичне виховання. Атлетична гімнастика для початківців (м’язи спини): [метод. рекомендації для самостійної роботи студентів] / уклад. О. Ф. Твердохліб, М.Г. Масалкін, Ю.О. Мартинов. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – 30 с. [Електронний ресурс]: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/20607/1/metod_rekomend_spyna.pdfДата звернення 2020.25.03.
 29. Твердохліб, О. Ф. Нетрадиційні види оздоровчої фізичної культури. Асани – цілющі положення тіла: Навч. посіб. / О.Ф.Твердохліб. – К.: ІВЦ Політехника: Видавнича компанія «Воля», 2005. – 160 с.
 30. Твердохліб, О. Ф. Нетрадиційні види оздоровчої фізичної культури. Пранаями – цілюще дихання: Навч. посіб. / О.Ф.Твердохліб. – К.: ІВЦ Політехника, 2005. –168 с.
 31. Фізичне виховання. Атлетична гімнастика для початківців (м’язи верхніх кінцівок): [метод. рекомендації для самостійної роботи студентів] / уклад. О. Ф.Твердохліб, А.І. Соболенко, М. М. Корюкаєв. – К.: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – 36 с. [Електронний ресурс]: https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/20606/1/metod_rekomend_ruky.pdf Дата звернення 2020.25.03.
 32. Те, С. Ю. Особенности методики совершенствования технического мастерства тяжелоатлетов различного типа телосложения: автореф. дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту / С. Ю. Те. – М., 1992. – 22 с.
 33. Теория и методика физического воспитания: учеб. для студ. вузов физ. воспитания и спорта: в 2 т. / Т. Ю. Круцевич [и др.]; под ред. Т. Ю. Круцевич. - К.: Олимпийская литература, 2003. – Т. 1: Общие основы теории и методики физического воспитания. – 424 с.
 34. Уайдер, Д. Бодибилдинг: фундам. курс Джо Уайдера: [пер. с англ.] / Джо Уайдер. – Москва: Гранд: Фаир-пресс, 2005. – 628 с.
 35. Уилмор, Д. X. Физиология спорта и двигательной активности: [пер.с англ.] / Д. Х. Уилмор, Д. Л. Костилл. – К.: Олимпийская литература, 1997. – 504 с.
 36. Хейденштам, О. Бодибилдинг для начинающих: научно-популярная литература / Оскар Хейденштам; пер. с англ.: К. Савельев. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2006. – 192 с.
 37. Энока, Р.М. Основы кинезиологии / Р. М. Энока; пер. с англ. Г. Гончаренко. – К.: Олимпийская литература, 1998. – 399 с.
 38. Bartlett, R. Introduction to Sports Biomechanics / R. Bartlett. – Taylor & Francis e-Library, 2002. – 287 р.
 39. Biomechanics: Principles, Trends and Applications / Editor J. H. Levy. – New York: Nova Science Publishers, Inc., 2010. – 402 р.
 40. Brown, R.D., Harrison J.M. The effects of a strength training program on the strength and self-concept of two female age groups/ R.D. Brown, J.M. Harrison // Research Quarterly for Exercise and Sport. – 1986. – Vol. 57, 4. – Р. 315 – 320.
 41. Weider, J. The Weider System. What is it? / J.  Weider. // Muscle & Fitness. – 1987. – V.48. – P.17 – 71.