Наукова робота

Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу.

Загальна кількість співробітників професорсько-викладацького складу: 52 особи, з них 6 кандидатів наук.

Кафедра ФВ ФБМІ є загально університетською, проводить практичні заняття та лекційний курс з фізичного виховання зі студентами усіх факультетів НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» перших та других курсів загальною чисельністю  9075 осіб. Кількість штатних одиниць кафедри – 52, з них – 60 кандидатів наук, за звітній період кафедра має 47 фахових статей, 99 статей, що входять до наукометричних баз (Index Copernicus, Web of sciense). За звітній період захищена в строк 1 кандидатська дисертація.

Кількість цитувань у наукометричних базах даних (Scopus,WoS, та Copernicus) h=12.

 

1.Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

1.1. Підготовка кандидатів та докторів наук

27 квітня 2017 р. в НУФВСУ відбувся захист кандидатської дисертації ст. викладача Дакал Наталії Адамівни за темою: «Визначення індивідуального стилю діяльності борців високої кваліфікації з урахуванням психофізіологічних характеристик». Науковий керівник – д.б.н., доцент кафедри медико-біологічних дисциплін НУФВСУ Коробейнікова Л. Г. Шифр наукової
спеціальності - 24.00.01 – олімпійській та професійний спорт

У 2017 р. на кафедрі не було проведено захистів докторських дисертацій.

Теми докторських дисертацій, що виконуються на кафедрі ФВ ФБМІ:

ПІБ

Назва роботи

 

Науковий керівник

Дата

захисту

1

2

3

4

Бойко Г. Л., доцент

«Інформаційні технології для оцінки та вибору засобів корекції і контролю стану студентів» (докторська дисертація)

д.б.н., доцент Настенко Є. А.

2019

Твердохліб О. Ф., доцент

«Історія, теорія і методика психосоматичних практик»

(докторська дисертація)

проф.

Семенова І. А.

 

2017

 

Теми кандидатських дисертацій, що виконуються на кафедрі ФВ ФБМІ:

 

ПІБ

Назва роботи

 

Науковий керівник

Дата

захисту

1

2

3

4

Назимок В. В., ст. викладач

«Формування спеціальних рухових навичок студентів в процесі фізичного виховання засобами боксу»

д.б.н., професор Ткачук В. Г.

2017

Саламаха О. Э., ст. викладач

«Формування осанки та покращення здоров’я студентів засобами фізичного виховання»

д.б.н., професор Приймаков О. О.

2020

 

1.2.Науково-дослідна робота студентів

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер

(випуск, перша-остання сторінки роботи)

1

2

3

4

5

Статті, опубліковані в співавторстві зі студентами -

 1.  

Михайленко В. М., Новосельская В. С.

Оздоровчий вплив занять туризмом, як засобу фізичної рекреації, на життєдіяльність студентів вищих навчальних закладів.

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ Ноябрь 2016 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. Выходит –12 раз в год (ежемесячно). Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий (Наукометричне видання, Index Copernicus).

ВЫПУСК 11(19). Часть 2.

-С.38-43.

 1.  

Михайленко В. М., Новосельская В. С.

Застосуванням іпотерапії у фізичній реабілітації дітей з дцп в умовах кінно-спортивного комплексу

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Декабрь 2016 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года. Переяслав-Хмельницкий (Наукометричне видання, Index Copernicus).

ВЫПУСК 12(20). Часть 2.

-С.65-70.

 1.  

Михайленко В. М., Новосельская В. С.

Вплив занять туризмом, студентів вищих навчальних закладів, на формування здорового способу життя.

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Январь 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года. Переяслав-Хмельницкий (Наукометричне видання, Index Copernicus).

ВЫПУСК 1(21). Часть 1.

-С.121-125.

 1.  

Михайленко В. М., Новосельская В. С.

Підготовка фахівців спортивно-оздоровчого туризму у внз.

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Март 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий (Наукометричне видання, Index Copernicus).

ВЫПУСК 3(23). Часть 1.

-С.135-140.

 

 1.  

Михайленко В. М., Новосельская В. С.

ВИХОВАННЯ ОСНОВНИХ РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ У СКЕЛЕЛАЗІВ ЗАСОБАМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ Май 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий (Наукометричне видання, Index Copernicus).

ВЫПУСК 5(25) Часть 7.

-С. 80-85.

 1.  

Сиротинська О. К., Корнійчук Є. Т.

Вдосконалення умов організації занять

З атлетичної гімнастики для студентів вищих навчальних закладів

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ Май 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий (Наукометричне видання, Index Copernicus).

ВЫПУСК 5(25) Часть 7.

-С. 117-120.

 1.  

Сиротинська О. К., Корнійчук Є. Т.

Методи і засоби гармонійного фізичного розвитку студентів у процесі самостійних занять атлетичною гімнастикою

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ Май 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий (Наукометричне видання, Index Copernicus).

ВЫПУСК 5(25) Часть 7.

-С. 121-125.

 1.  

Тимчик С. Г., Євлентьєв Михайло

Переваги пауерліфтингу

АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ ІХ Международная научная конференция 26-27 января 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. Переяслав-Хмельницкий (Наукометричне видання, Index Copernicus).

ВЫПУСК 9. Часть 3.

-С. 97-100.

 1.  

Тимчик С. Г., Кашпур Роман

Атлетична гімнастика. Пауерліфтинг

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. Февраль 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года. Переяслав-Хмельницкий (Наукометричне видання, Index Copernicus).

ВЫПУСК 2(22). Часть 4.

-С.150-156.

 1.  

Тимчик С. Г., Сташенко Марія

Дельтовидний мʼяз та його тренування

АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ VІІІ Международная научная конференция. 21-22 декабря 2016 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВПереяслав-Хмельницкий (Наукометричне видання, Index Copernicus).

ВЫПУСК 8. Часть 1.

-С.68-74.


 

 1.  

Тимчик С. Г., Суздалєв Олександр 

Бодібілдінг. Харчування. Тренування

АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ ІХ Международная научная конференция 26-27 января 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. Переяслав-Хмельницкий (Наукометричне видання, Index Copernicus).

ВЫПУСК 9. Часть 3.

-С.100-105.

 1.  

Тимчик С. Г., Терещено Антон

Кросфіт, його вагомість та необхідність

У житті сучасного студента!

АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ VІІІ Международная научная конференция. 21-22 декабря 2016 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. Переяслав-Хмельницкий (Наукометричне видання, Index Copernicus).

ВЫПУСК 8. Часть 1.

-С. 64-68.

 1.  

Тимчик С. Г., Ященко Богдан 

Розвиток силових якостей засобами важкої атлетики на заняттях фізичним вихованням на відділенні атлетичної гімнастики 

АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ ІХ Международная научная конференция 26-27 января 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ. Переяслав-Хмельницкий (Наукометричне видання, Index Copernicus).

ВЫПУСК 9. Часть 3.

-С.92-97.

 1.  

Шарафутдінова С. У., Пархомчук В. С.

Дослідження мотивації студентів зварювального факультету до занять з фізичного виховання

АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ Май 2017 г. СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ Выходит –12 раз в год (ежемесячно) Издается с июня 2015 года Переяслав-Хмельницкий (Наукометричне видання, Index Copernicus).

ВЫПУСК 5(25) Часть 7.

-С. 171-175.

 1.  

Михайленко В. М., Новосельская В. С.

Іпотерапія як метод реабілітації при дцп.

XVІ Міжнародна науково-практична конференція «Фізична культура, спорт та здоров’я: стан і перспективи в умовах сучасного українського державотворення в контексті 25-річчя Незалежності України». 8-9 грудня 2016 року. Харків

-С.272-275.

 

 

Результати досліджень НПП відображено у 99 наукометричних статтях, 47 фахових статтях, 102 тезах доповідей на закордонних міжнародних конференціях. Викладачі кафедри взяли участь у 132 міжнародних конференціях, що відбулися в Україні; 1 всеукраїнській конференції. За звітній кафедра має 11 методичних розробок.

 

 1. Науково-дослідна робота молодих учених.   Немає.

 

2.Основні результати наукових досліджень та НТ розробок за пріоритетними напрямами.

Госпдоговірні і бюджетні теми кафедрою не виконується.

 

2.1    Інформація про НДР, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів.

На кафедрі фізичного виховання виконується 1 ініціативна тема:

«Інформаційні технології оцінки та корекції стану здоровʼя студентів ВНЗ (2017-2022)» д/р № - 0117U006954 (Науковий керівник: завідувач кафедри фізичного виховання Бойко Г. Л.).

У виконанні цієї теми беруть участь викладачі кафедри: Бойко Г. Л., Дакал Н. А., Хіміч І. Ю., Гришко Л. Г., Анікєєнко Л. В., Єфременко В. М., Міщук Д. М., Бурлака І. В., Сиротинська О. К. та інші.

 

3.      Інноваційна діяльність.

3.1.   Діяльність в рамках інноваційного середовища Науковий парк „Київська політехніка” не проводилась.

Участь у Фестивалі інноваційних проектів «Sikorsky Challenge» не проводилась.

3.2.   Виконання проектів у рамках Інноваційно-виробничої платформи та приклади створеної інноваційної продукції для потреб оборони і безпеки держави, зокрема на замовлення РНБО.

Не виконувалось.

3.3.   Аналіз інноваційної діяльності з Київською міською державною адміністрацією, з облдержадміністраціями, міністерствами та вітчизняними підприємствами, зокрема м. Києва

Не проводився.

3.4.   Впровадження інноваційних розробок у 2017 році.

Надати інформацію щодо комерціалізації та впровадження результатів розробок у 2017 році відповідно до таблиць.

Не проводилось.

3.5.   Кількість отриманих охоронних документів (автори, назва, №, дата видачі, власник), зокрема в інших країнах. Кількість заключених ліцензійних договорів.

Охоронних документів немає.

4.Міжнародне наукове співробітництво.

Немає.

5.Аналіз наукового співробітництва з науковими установами НАН України та галузевими академіями наук України.

Не проводився.

6.Наукові школи підрозділу.

7.Публікації.

№ п/п

Вид роботи

Кількість одиниць

Кількість сторінок

З них у зарубіжних виданнях

Кількість сторінок

1.

Монографії

0

0

0

0

2.

Підручники

0

0

0

0

3.

Навчальні посібники, збірники

0

0

0

0

4

Статті/Тези доповідей

249/102

1992/306

 

1/102

12/306

 

 

* - З них 47 (423 сторінок) публікації у фахових виданнях України та 99 (612 сторінок) у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Index Copernicus та Web of Science).

7.1. Наукові видання підрозділу.

Немає

Список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку у 2017 році у фахових та зарубіжних виданнях (див. Додаток 10).

 

8.Наукові конференції, семінари, виставки.

8.1.   Конференції:

Проведені конференції з міжнародною участю:

з/п

Назва конференції, семінару

Статус (міжнародний, всеукраїнський, регіональний)

Кількість учасників

Кількість учасників від інших ВНЗ

Кількість учасників з-за кордону, назва країни

1

2

3

4

5

6

1

Фізичне виховання в контексті сучасної науки

(НАУ,КПІ, 16-17 червня)

 

міжнародний

127

102

11

Беларусь, РФ,

Польша, Ливан, Україна, Домініканська республіка, Молдова

 

Загальна кількість проведених наукових конференцій і семінарів 235 (з них 1 – всеукраїнських, 132 міжнародних в Україні, окремо з них міжнародних за межами України – 102(заочна участь)). Кількість опублікованих доповідей 234.

 

8.2.   Виставки.

У 2017 році кафедра фізвиховання не брала участь у виставках.

 

9.Наукові досягнення науково-педагогічних і наукових працівників.

Відзначення державними, академічними, закордонними – відсутні.

 

10.Організаційне забезпечення наукової діяльності.

Функціонує сайт кафедри: http://fv.fbmi.kpi.ua/ru/

Кафедрою фізичного виховання сумісно з кафедрою біомедичної кібернетики організувана лабораторія функціональної діагностики, Наукові керівники: доц. Бойко Г. Л. (кафедра фіз. вих), д.б.н., Настенко Є. А. (каф. біомед. кібер.)

 

11. Матеріальна база підрозділу.

Державні кошти на фінансування наукових розробок кафедра не отримує. Наукове обладнання кафедри не поповнювалось.

 

12.Проект плану розвитку підрозділу на 2018 рік

Кафедра планує взяти участь у конкурсі проектів прикладного дослідження в МОН України.

 

Заплановано на 2018 рік продовження виконання ініціативної теми:

«Інформаційні технології оцінки та корекції стану здоровʼя студентів ВИШів (2016-2020)».

 

Планується організація та проведення щорічної міжнародної конференції «Фізичне виховання в контексті сучасної науки» (НАУ, КПІ ім. Ігоря Сікорського, квітень 2018), Заплановано:

 • участь співробітників кафедри в міжнародних та всеукраїнських симпозіумах та конференціях;
 • видання публікацій в фахових, міжнародних і наукометричних виданнях.