Наукова робота

Узагальнена інформація про наукову діяльність підрозділу.

Загальна кількість співробітників професорсько-викладацького складу: 52 особи, з них 5 кандидатів наук.

Кафедра ФВ ФБМІ є загально університетською, проводить практичні заняття та лекційний курс з фізичного виховання зі студентами усіх факультетів НТУУ «КПІ» перших та других курсів загальною чисельністю понад 6,5 тис. осіб. Основне завдання кафедри – зміцнення здоров’я студентів.

 

1.Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи з навчальним процесом

1.1. Підготовка кандидатів та докторів наук

 

У 2016 р. на кафедрі не було проведено захистів кандидатських та докторських дисертацій.

 

Підготовлена і подана до спеціалізованої вченої ради 1 кандидатська дисертація ст. викладача Дакал Наталії Адамівни. Науковий керівник – д.б.н., доцент кафедри медико-біологічних дисциплін НУФВСУ Коробейнікова Л. Г.

Теми докторських та кандидатських дисертацій, що виконуються на кафедрі ФВ ФБМІ:

ПІБ

Назва роботи

 

Науковий керівник

Дата

захисту

1

2

3

4

Бойко Г. Л., доцент

«Інформаційні технології для оцінки та вибору засобів корекції і контролю стану студентів» (докторська дисертація)

д.б.н., доцент Настенко Є. А.

2019

Твердохліб О. Ф., доцент

«Історія, теорія і методика психосоматичних практик»

(докторська дисертація)

проф.

Семенова І.А.

 

2017

 

ПІБ

Назва роботи

 

Науковий керівник

Дата

захисту

1

2

3

4

Назимок В. В., ст. викладач

«Формування спеціальних рухових навичок студентів в процесі фізичного виховання засобами боксу»

д.б.н., професор Ткачук В.Г.

2017

Саламаха О. Э., ст. викладач

«Формування осанки та покращення здоров’я студентів засобами фізичного виховання»

д.б.н., професор Приймаков О. О.

2020

 

Нові розробки кафедри ФВ ФБМІ за напрямом «Фізичне виховання»

№ п/п

Кіль-сть наукових фрагментів

Навчальний процесс

(новий курс, практикум, лабораторна робота, тощо)

Назва дисципліни

Дата впровадження

1

2

3

4

5

1

 

Доцентом Бойко Г. Л. та ст. викладачем Бітко С.М . розроблена та впроваджена система контролю фізичного стану студентів НТУУ «КПІ»

Фізичне виховання

02. 2016 р.

2

 

Доцентом Бойко Г. Л. та ст. викладачами Бітко С.М ., Анікеєнко Л. В., Міщук Д. М. розроблена та впроваджена система самоконтролю студентів – «Щоденник самоконтролю студента»

Фізичне виховання

02. 2016 р.

3

 

Доцентом Бойко Г. Л. та викладачами кафедри біомедичної кібернетики розроблена та впроваджена методика оцінювання фізичного стану студентів за функціональними патернами системи кровообігу

Фізичне виховання

01. 2016 р.

4

 

Доцентом Бойко Г. Л. та ст. викладачем Анікеєнко Л. В. розроблений проект нової рейтингової системи оцінювання результатів навчання для студентів І-ІІ курсів (за динамікою показників фізичного стану та кількістю відвідувань практичних занять).

Фізичне виховання

09. 2016 р.

 

Удосконалення навчального процесу на кафедрі ФВ за напрямом «Фізичне виховання» (приклади):

№ п/п

Кіль-сть наукових фрагментів

Навчальний процесс

(новий курс, практикум, лабораторна робота, тощо)

Назва дисципліни

Дата впровадження

1

2

3

4

5

1

 

Ст. викладачами Дакал Н. А., Смірновим К. М., Хімічем І. Ю., Щегловим Є. М. та іншими викладачами навчального відділення плавання розроблена та впроваджена навчально-тренувальна програма для плавців-розрядників.

Фізичне виховання

02.2016

2

 

Ст. викладачами Дакал Н. А., Смірновим К. М., Хімічем І. Ю., Щегловим Є. М. та іншими викладачами навчального відділення плавання розроблена та впроваджена навчально-тренувальна програма для початківців, в яких не сформоване вміння триматися на воді.

Фізичне виховання

02.2016

3

 

Ст. викладачом Толмачовою С. Є., та іншими викладачами навчального відділення аеробіки розроблена та впроваджена методика проведення самостійних занять для студентів, які займаються аеробікою

Фізичне виховання

04.2016

4

 

Ст. викладачем Міщук Д. М. розроблена та впроваджена система організації та проведення змагань з волейболу у ВНЗ за спрощеними правилами

Фізичне виховання

04.2016

 

Підготовка та видання підручників, посібників, методичних вказівок з Грифом НТУУ «КПІ» або з посиланням на КПІ тощо:

 

Підручники, посібники, методичні вказівки – 2 методичні розробки.

  1. Іванюта Н. В., Толмачова С. Є., Кузьменко Н. В., Градусова Н. В., Чеховська А. Ю. Методичні рекомендації для самостійних занять з фізичного виховання для студентів навчального відділення аеробіки НТУУ "КПІ" [Електронний ресурс]: методичні рекомендації для самостійних занять з фізичного виховання для студентів навчального відділення аеробіки НТУУ "КПІ". Методичні рекомендіції для студентів, які займаються аеробікою / НТУУ "КПІ"; уклад. Н. В. Іванюта, С. Є. Толмачова, Н. В. Кузьменко, Н. В. Градусова [та ін.]. - Київ: НТУУ "КПІ", 2016. - 137 с. Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15480
  2. Міщук Д. М. Особливості організації та проведення змагань з волейболу у вищих навчальних закладах за спрощеними правилами / [Електронний ресурс]: методичні рекомендації / НТУУ "КПІ"; уклад. Д. М. Міщук. – Київ, 2016. - 29 с. Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/15477
  3. Пасічна Т. В., Чеховська А. Ю. Стренфлекс як загальна фізична підготовка спортивної аеробіки / Методичні рекомендації для викладачів та тренерів / НТУУ «КПІ», уклад. Т. В. Пасічна, А. Ю. Чеховська – Київ: НТУУ «КПІ», 2015. – 77 с.

 

На кафедрі фізичного виховання виконується 1 ініціативна тема:

Тема 1. Загальнокафедральна тема: «Корекція стану фізичної підготовленості та здоровʼя студентської молоді засобами фізичного виховання (2016-2020)» (Науковий керівник: завідувач кафедри фізичного виховання Бойко Г. Л.).

У виконанні цієї теми беруть участь 48 викладачів кафедри: Бойко Г. Л., Дакал Н. А., Хіміч І. Ю., Гришко Л. Г., Анікєєнко Л. В., Єфременко В. М., Міщук Д. М., Бурлака І. В., Сиротинська О. К. та інші.

Розроблено методики:

а) Доцентом Бойко Г. Л. та ст. викладачем Бітко С.М . розроблена та впроваджена система контролю фізичного стану студентів НТУУ «КПІ»;

б) Доцентом Бойко Г. Л. та ст. викладачами Бітко С.М ., Анікеєнко Л. В., Міщук Д. М. розроблена та впроваджена система самоконтролю студентів – «Щоденник самоконтролю студента»;

в) Доцентом Бойко Г. Л., та викладачами кафедри біомедичної кібернетики розроблена та впроваджена методика оцінювання фізичного стану студентів за функціональними патернами системи кровообігу;

г) Доцентом Бойко Г. Л. та ст. викладачем Анікеєнко Л. В. розроблений проект нової рейтингової системи оцінювання результатів навчання для студентів І-ІІ курсів (за динамікою показників фізичного стану та кількістю відвідувань практичних занять).

Результати досліджень відображено у 20 наукометричних статтях, 68 фахових статтях, 168 тезах доповідей на закордонних міжнародних конференціях, 71 міжнародних українських конференціях, 13 всеукраїнських конференціях, 3 методичних розробках, що опубліковані у 2016 році.