Лабораторія функціональної діагностики

Для реалізації комплексних досліджень на кафедрі фізичного виховання функціонує лабораторія «функціональної діагностики». Протягом багатьох років нами проводилися масові дослідження викладачів і студентів. Лише за остання два роки обстежено 154 викладачів і 3,5 тис. студентів. Розроблені засоби індивідуального контролю, що дозволяють оцінювати динаміку стану здоров'я та ширину регуляторного діапазону. Для аналізу показників розроблений «Щоденник самоконтролю» для студентів.

У щоденник самоконтролю студенти вносять свої показники фізичного розвитку (зріст, вага, показники АТ у стані спокою).
Студенти реєструють виміри: ЧСС щоранку, відразу після сну, протягом навчального року, ЧСС на початку і в кінці заняття з фізичного виховання. У щоденник вносяться показники функціональних проб: щомісяця – результати проби на дозоване навантаження, двічі в семестр – результати проби Генчі (затримка дихання на видиху). Студенти на кожному занятті з фізичного виховання суб'єктивно оцінюють власне самопочуття за п’яти бальною шкалою. На основі отриманих показників ЧСС студенти будують графіки змін ЧСС помісячно протягом навчального року. На основі розрахунків показників реакції ЧСС на навантаження і відновлення студенти будують графіки динаміки цих показників.

Дані, що накопичуються в щоденниках оцінки стану здоров’я використовуються для контролю діапазону адаптивних резервів за допомогою спеціальних діаграм розроблених кафедрою біомедичної кібернетики НТУ «КПІ» спільно з інститутом Н.М. Амосова. Аналіз отриманих даних дозволяє викладачам вносити корективи у побудову навчального процесу з урахуванням індивідуальних особливостей студентів, що дозволяє попередити передозування фізичних навантажень на заняттях з фізичного виховання.