Критерії оцінки рефератів

Критерії

Бали

Глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція

30

Уміння виділити головні аспекти, зробити висновки

25

Повне розкриття проблеми

20

Реферат компілятивного рівня

15

Тема розкрита не повністю

8

Роботу не зараховано

0