Історія кафедри

У 1934 році на базі Військово-учбової частини Київського індустріального інституту було створено підрозділ фізкультури у штаті якого були: відповідальний викладач фізкультури Елькіс Г.Я., лікар фізкультури Іскерський і відповідальний викладач по факультету Томашевський В.О. (на 01.07.34 р.), які проводили факультативні заняття з видів спорту. Починаючи з 05.06.35 року заняття з фізкультури стають обов’язковими. 26 вересня 1934 року приміщення актового залу відвели під фізкультурну залу.

Кафедра фізичного виховання (кафедра фізкультури) НТУУ «КПІ» (на той час Київський індустріальний інститут) створена за наказом від 29.08.36 року.

Завідувачем кафедри (керівником) було призначено Савіщева В.Є.
Склад кафедри на 01.09.36 рік: Савіщев В.Є., Іваніцький С.В., Монахов Д.О., Песчанський О.Б., Рейхенау М.Г., Томашевський В.О.

У семестрові атестації студентів з фізкультури включали оцінку «незадовільно». «Незадовільно» або відсутність оцінки вважалось заборгованістю. З дисципліни фізична культура читались лекції та проводились практичні заняття. Для отримання заліку студентам І-го курсу необхідно було здати комплекс ГТО І-го ступеню, а для ІІ-го і ІІІ-го курсів комплекс ГТО ІІ-го ступеню.

Успіхи кафедри: на 1935 рік – І місце серед вищих навчальних закладів з гімнастичних вправ, І місце за конкурсом-оглядом фізкультурної роботи у вищих навчальних закладах та нагородження підрозділу фізкультури перехідним червоним прапором ім. ОКА ЛКСМУ. На кафедрі працювали секції з легкої атлетики, лиж, хокею, конькобіжного спорту, велоспорту, волейболу (було 5 команд з волейболу, фехтування).

З 27.09.37 року керівником кафедри фізкультури призначено Остапенка С.В.

У кінці 50-тих років за ініціативою завідувача кафедри фізвиховання Каленчука С. І., вперше в Україні навчальний процес із фізичного виховання було перебудовано за принципом спортивної спеціалізації.

З 1978 по 1985 рік кафедра фізичного виховання вимушено повернулась до занять з академічними групами (у зв’язку з переходом на однозмінний розклад навчального процесу та зменшення кількості спортивних залів та споруд). Але у 1985 році після закінчення будівництва й оснащення сучасної спортивної бази – великого спортивного комплексу з двома басейнами, залами важкої атлетики, аеробіки, боротьби та боксу, спортивних ігор, гімнастики – кафедра проводить заняття за секційною формою організації навчального процесу.

За останні 20 років на кафедрі фізичного виховання накопичений багатий досвід з організації спортивно-оздоровчої роботи на факультетах і навчальних відділеннях з різних видів спорту. Проведено науково-методичне обґрунтування навчально-тренувального процесу для студентів всіх спеціальностей НТУУ «КПІ», підготовлена і опублікована велика кількість науково-методичних розробок, посібників, патентів на винаходи, монографій, навчальних і робочих програм з фізичного виховання.

У 1996 році на базі кафедри фізичного виховання був створений факультет фізичного виховання і спорту зі спеціальності 7.010201 «Фізичне виховання» з ліцензованим обсягом прийому, метою якого була підготовка спеціалістів широкого профілю.

До складу факультету крім кафедри фізичного виховання ввійшли три нові кафедри:

  • кафедра фізичної реабілітації, на яку було переведено спеціальне медичне відділення для студентів з вадами і недоліками здоров’я;
  • кафедра спортивного вдосконалення;
  • кафедра теорії та методики фізичного виховання.

Завідувач кафедри фізичного виховання – доцент (нині професор), Вихляєв Юрій Миколайович.

Завідувач кафедри реабілітації – доцент (нині професор), Попадюха Юрій Андрійович.

Завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання – доцент Сичов Сергій Андрійович.

Завідувач кафедри спортивного вдосконалення – доцент Новицький Юрій Володимирович.

З 2007 року факультет фізичного виховання припинив своє існування, а кафедри ввійшли до складу Міжуніверситетського медико-інженерного факультету (ММІФ).