Анотація до робочої навчальної програми кредитного модуля «Формування загальної фізичної підготовленості засобами боксу»

Метою кредитного модуля є формування у студентів здатностей:

- виконувати та вдосконалювати техніку атакуючих та захисних дій в боксі;

- переносити фізичні та психоемоційні навантаження під час специфічного силового тренування та роботі в парах;

- контролювати та відновлювати фізичну працездатність.

Основні завдання кредитного модуля.

Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:

  • основ методики застосування фізичних вправ та навантажень;
  • техніки виконання атакуючих та захисних дій, що застосовуються в боксі;
  • основ фізичної, спеціальної фізичної, технічної, тактичної та психологічної підготовки на прикладі боксу;
  • правил змагань з боксу;
  • основ контролю за станом здоров’я та рівнем прояву основних фізичних якостей.
Womens Footwear Online sneakers