Атлетична гімнастика для студентів

Атлетична гімнастика як форма вправ і спосіб життя - це одна з найздоровіших захоплень в світі. Атлетична гімнастика не тільки удосконалює силові якості і робить людину фізично гар-монійною, але, це й дивовижний світ, де виховуються воля, напо-легливість і цілеспрямованість, це якісно інший спосіб життя і мислення.

      Заняття атлетичною гімнастикою спрямовані на:

 • поліпшення тонусу організму
 • розвиток та удосконалення фізичних якостей
 • гармонійний розвиток мускулатури всього тіла, виправлення недоліків статури
 • оволодіння руховими, спортивно-технічними та професіональними спортивними навичками
 • нарощування м’язів
 • коригування фігури
 • формування правильної постави
 • збільшення гнучкості і рухливості суглобів
 • знімання психічних навантажень, заспокоєння нервової системи
 • сприяння вдосконаленню вміння володіти тілом, координувати рух, регулювати м'язову напругу
 • досягнення високого рівня гармонійного фізичного розвитку і зміцнення здоров’я
 • виховання стійкого інтересу і звички до систематичних занять фізичною культурою і спортом, до активного відпочинку і корисно проведеного дозвілля
 • підвищення самооцінки, зниження агресивності
 • прищеплювання дисциплінованості, підсилення мотивації, яка переноситься в інші сфери життя
 • участь у різних змаганнях.

Чому варто обирати шейпінг як вид рухової активності, що входить до складу складно- координаційних видів спорту?

Якщо вашою метою є схуднення, створення м’язового рельєфу, збільшення об’єму і сили м’язів, покращення психічного стану, досягнення достатнього рівня витривалості, гнучкості та координаційних здібностей, тощо, то ваш вибір – заняття з ШЕЙПІНГУ.

Шейпінг – система фізкультурно-оздоровчих занять, спрямованих на оздоровлення організму та досягнення гармонійно розвинених форм тіла, в поєднанні з високим рівнем рухової підготовленості.

Для реалізації певних рухових завдань на навчальному відділенні з шейпінгу розроблені спеціальні тренувальні програми, що трансформуються залежно від індивідуальних особливостей тих, хто займається, а саме враховують початкову вагу, тип статури, стать, рівень фізичної та функціональної підготовленості.

Спортивна гімнастика

Якщо Ви хочете дивувати інших, бути цікавим насамперед самому собі, запрошуємо вас на заняття зі спортивної гімнастики. Спортивна гімнастика є складно-координаційним видом спорту, що включає в себе не тільки вправи на спритність, гнучкість, силу, координацію, а й практичні навички.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ (ПЛАВАННЯ)

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Плавання – чудовий засіб для всебічного фізичного розвитку людини з чітко означеною оздоровчою спрямованістю. Ніякий інший вид фізичної діяльності як дорослих, так і дітей, не зрівняється із заняттями у воді.

Уміння плавати – життєва необхідна навичка для людини будь-якого віку. Добре плаваюча людина, як правило, не ризикує життям, перебуваючи у воді, бо знає, що допливе до берега або зуміє протриматися на воді, поки не приспіє допомога.

«Він не вміє ні читати, ні плавати», — так стародавні греки говорили про неосвічену людину, вважаючи, що плавання — не тільки оздоровчий, але й освітянський засіб.

Нова РСО з фізвиховання.

Рейтингова система оцінювання встановлює «правила гри» при оцінюванні. У фізвихованні пройшло багато змін, які вплинули на виставлення балів. Це привело до створення «перехідної» РСО.

Поилання на РСО 1 курс

Поилання на РСО 2 курс

Рейтингова система оцінювання результатів навчання студентів з освітнього компонента Фізичне виховання-2 курс

Семестровий рейтинг студента з освітнього компонента «Фізичне виховання-2» складається з балів, що він отримує впродовж 3-4 семестру за:

Рейтингова система оцінювання результатів навчання студентів з освітнього компонента «Фізичне виховання-1»

Семестровий рейтинг студента з освітнього компонента «Фізичне виховання-1» складається з балів, що він отримує впродовж 1-2 семестру за:

Збірна команда НТУУ "КПІ" зі спортивного туризму

 

3-4 жовтня 2020 року відбувся навчально - тренувальний збір збірної команди НТУУ "КПІ" зі спортивного туризму під керівництвом викладача кафедри фізичного виховання Соги С.М. Під час збору студенти відпрацьовували техніку бівуачних робіт, техніку подолання природніх перешкод та транспортування умовно потерпілого учасника по пересічній місцевості, а також орієнтування на місцевості як вночі так і в денний час.

Теоретичний курс з дисципліни "Фізичне виховання"

Заняття під чаc карантину будуть проводитись на платформі Moodle університету за адресою https://do.ipo.kpi.ua

До системи дистанційного навчання з дисципліни "Фізичне виховання", що розроблена кафедрами фізичного виховання і спортивного вдосконалення включено різні види завдань, що в комплексі дозволяють підтримувати необхідний рівень фізичного та функціонального стану студентів, мають оздоровчу  та прикладну спрямованість в розвитку фізичних якостей. Вони мотивують свідоме відношення у студентів до самостійних занять фізичним вихованням на основі ретельного самоаналізу фізичного стану.

Сторінки