Нова РСО з фізвиховання.

Рейтингова система оцінювання встановлює «правила гри» при оцінюванні. У фізвихованні пройшло багато змін, які вплинули на виставлення балів. Це привело до створення «перехідної» РСО.

Поилання на РСО 1 курс

Поилання на РСО 2 курс

Проректором Мельниченком А.А. за результатами напрацювань робочої групи, створеної за ініціативою та дорученням ректора Згуровського М.З., було озвучено нову концепцію щодо викладання дисципліни фізичне виховання:
   •  З наступного семестру реферати та відео записи виконання вправ студентами – скасовуються, річний залік з дисципліни буде виставлено за результатами роботи в першому семестрі 2020/2021 н.р. та співбесіди з викладачем.
   •  Кафедрі фізичного виховання рекомендується адаптувати РСО на другий семестр з урахуванням анонсованих змін.
   •  З наступного навчального року дисципліна буде обов'язковою лише для першого курсу і викладатиметься як теоретичний курс лекцій за межами спорткомплексу (робоча назва «Здоровий спосіб життя») з метою набуття студентами знань щодо особливостей реалізації рухової активності з максимальною користю для здоров'я (згідно вимог законодавства та МОН студенти мають набувати даних компетентностей).
   •  На другому курсі дисципліна стає вибірковою і буде вивчатись лише тими студентами, які її оберуть і включать в свій індивідуальний навчальний план. У цьому випадку вони будуть відвідувати традиційні заняття за різними спортивними напрямами у спорткомплексі і реалізовувати теоретичні знання на практиці.
   •  Об'єм дисципліни: 3 кредити ЄКТС на першому курсі та 2 кредити – на другому.
   •  Крім того, будуть працювати спортивні секції, які безкоштовно зможе відвідувати будь-який студент КПІ будь-якого курсу, починаючи з першого, за власним бажанням для підтримки фізичної форми та здоров'я.

 

Критерії оцінювання

Бали нараховуються за:

  • виконання тестових завдань на практичних заняттях;
  • ведення «Щоденника самоконтролю»;
  • виконання модульної контрольної роботи (у двох частинах);
  • виконання додаткових завдань (для підняття балу).
Максимальна кількість балів, які можна отримати за курс

За кожний семестр можна отримати максимально 50 балів.


Перший та другий курс

Запис розминок на відео

Передбачалося чотирнадцять відео з розминками (кожне по 0.5 балів).

За відео можна було отримати 7 балів.

Запис розминок був скасований. Дозаписувати відео не треба, їх не буде оцінено.

Тести

За виконання тестів на Moodle також передбачені бали.

Перший семестр

З 1 до 14 заняття — за правильно виконаний тест можна отримати 0,5 балів. На заняттях 15, 16, 17 — виконані тести оцінюються у 1 бал.

За перший семестр — можна отримати 10 балів.

Другий семестр

З 1 до 16 заняття — кожний тест оцінюється у 1 бал.

За другий семестр — можна отримати 16 балів.

За тести в першому та другому семестрі можна отримати 26 балів.

Модульна контрольна робота

МКР поділяється на 2 частини, які проходитимуть в 1 та 2 семестрі.

Перший семестр

Проводиться на 18 практичному занятті у формі тесту, який включає 30 тестових питань. Кожне питання оцінюється в 1 бал.

За першу частину МКР можна отримати 30 балів.

Другий семестр

Проводиться на 17 практичному занятті. Форма проведення та кількість балів така ж, як і в першому семестрі.

За другу частину МКР можна отримати 30 балів.

За МКР в першому та другому семестрі можна разом отримати 60 балів.

Щоденник самоконтролю

За ведення щоденника також можна отримати бал до рейтингу. Контроль ведення щоденника має проходити щомісячно.

Перший семестр

Максимальна оцінка за перший семестр — 3 бали.

Другий семестр

Максимальна оцінка за другий семестр — 4 бали.

За ведення щоденнику самоконтролю в першому та другому семестрі можна отримати 7 балів.

Атестації (календарний контроль)

Календарний контроль проходить на 7 та 14 навчальному тижні.

Перший семестр

Для отримання «а» на першому атестаційному тижні — треба набрати 2.8 бала.

Для отримання «а» на другому тижні — треба набрати 5.6 бала.

Другий семестр

Для отримання «а» на першому атестаційному тижні — треба набрати 4 бали.

Для отримання «а» на другому тижні — треба набрати 7 балів.

Рейтинговий бал можна запитатись у свого викладача, який має тобі його надати.

Заохочувальні бали

Якщо після перевірки всіх видів робіт тебе не влаштовує бал, то можна отримати до десяти додаткових.

Їх можна здобути за:

  • позитивну динаміку фізичного стану. ЇЇ оцінює викладач, переглядаючи Щоденник самоконтролю;
  • написання реферату, за який можна отримати 10 балів. Тему реферату потрібно узгодити з викладачем;
  • брати участь в міських, всеукраїнських та/або міжнародних змаганнях. За участь в них можна отримати від 5 до 7 заохочувальних балів.
Можна отримати не більше 10 заохочувальних балів.

Залік

Залік проходить в 2 семестрі 1 та 2 курсу на останньому занятті.

Для отримання «автомата», треба щоб за два семестри було набрано більше 60 балів.

Якщо в тебе менше 60 балів або ти хочеш підвищити оцінку — доведеться писати залікову контрольну роботу, яка міститиме 50 питань, кожне з яких оцінюється у 2 бали.

Залікова контрольна робота оцінюється в 100 балів.

При її написанні — наявні бали анулюються і фінальна оцінка визначається за результатами написання роботи.