Skills teacher Abramov SA

"Особливості методики навчання технічним прийомам гри в волейбол студентів ВНЗ."

"Активний відпочинок студентів вузу"

"Зміст та наповнення відображеної в щоденниках студентів самостійної роботи з фізичного виховання."

"Волейбол як засіб розвитку витривалості і психофізіологічних здібностей студентів."

 

Nike